Síla introvertů ve světě extroverze

599873_silence_
Patříte mezi ty, kteří raději naslouchají, než aby mluvili? Připadáte si v možná až příliš otevřeném světě příliš osamělí? Pak vám kniha o neviděné síle introvertů možná změní pohled na sebe samé.


Knihu Ticho s podtitulem Síla introvertů ve světě, který nikdy nepřestává mluvit vydalo v roce 2012 nakladatelství Jan Melvil Publishing v edici Žádná velká věda. Autorkou titulu je Susan Cainová, jejíž práce o introverzi a stydlivosti vycházejí v New York Times a na PsychologyToday.com. Tato držitelka čestných titulů z Princetonu a z Harvard Law School vyučuje negociační dovednosti ve velkých podnicích, právních firmách i na univerzitách.

Autorka rozdělila svou práci na čtyři části. První z nich nese název Ideál extraverze a zabývá se tím, jak je naše kultura zatížena na ideál extrovertního člověka, který je až adorován. Každý je veden k tomu, že přátelskost a otevřenost jsou ty nejlepší vlastnosti, kdežto samotářství a uzavřenost jsou něco špatného. Osoby, jež jsou od přírody povahy introvertní, se tak mohou cítit utlačovaně a opomíjeně, často jsou navíc společností nuceny k tomu, aby se snažily změnit a potlačovaly tak svou pravou osobnost. V této extrovertní společnosti jsou schopnosti introvertů nezřídka nejen přehlíženy a podceňovány, ale dokonce i systematicky potlačovány. Autorka dokazuje, že i introverti mohou dosáhnout četných úspěchů (především díky své přemýšlivosti a fantazii), a to i na vůdčích pozicích, ve kterých by introvertní povahy málokdo očekával.

Druhá část se jmenuje Vaše biologické nastavení jste vy? a věnuje se problematice toho, do jaké míry je introverze a extroverze vrozená či dědičná (vědci vyzkoumali, že podíl dědičnosti může činit čtyřicet až padesát procent). Autorka se v tomto oddílu dotýká také toho, jak osobnost tvaruje výchova, v níž dítě vyrůstá. Dozvíme se i to, jak se liší myšlení extroverta od myšlení introverta. Při této cestě podnikneme zajímavou exkurzi až do mozku člověka, jež tuto problematiku osvětlí z biologického hlediska.

Třetí část se nazývá Mají všechny kultury ideál extraverze? a autorka nám v ní předkládá zajímavou studii o tom, jak je introverze a extraverze rozdílně vnímána v různých koutech světa. Jedním z příkladů, které kniha uvádí, je rozdíl mezi osmi- až desetiletými dětmi v Šanghaji a v jižním Ontariu. Zatímco stydlivým a citlivým dětem se jejich vrstevníci v Kanadě vyhýbají, v Číně jsou tito jedinci vyhledávanými partnery ke hře a v této zemi s nimi častěji počítají pro vůdcovské role.

Poslední část, Jak milovat, jak pracovat, se zabývá především praktickými radami, jež mohou být užitečné nejen introvertům samotným, ale i jejich bezprostřednímu okolí. Autorka jejich prostřednictvím radí, jak vycházet s příslušníky protichůdného typu, jak vychovávat introvertní děti, nebo jak se mohou introverti při své práci či životě inspirovat extraverzí.

Kniha je založená na opravdu důkladném výzkumu a spoustě skutečných příběhů, mezi kterými lze nalézt nejen osudy velmi významných osobností, ale i vyprávění o naprosto obyčejných lidech, v nichž se introvertně založený čtenář lehce nalezne. Autorka tématu své knihy evidentně do hloubky rozumí, díky čemuž se její dílo může stát prostředníkem, jenž přiměje introverty změnit pohled na sebe samé a lépe je tak smířit se světem, jemuž nezřídka nerozumí a z něhož jsou leckdy vyčleňováni.

Titul Ticho je velmi čtivou a zajímavou studií o problematice introvertů v dnešním světě. Bylo skoro až děsivé, jak často jsem se v řádcích popisujících chování introvertů a jejich problémy v běžném životě nalezla. Díky osvětě, již kniha o problematice introvertů nabízí, jsem si leccos ujasnila, není tedy přehnané tvrdit, že Ticho může v jistém smyslu změnit život čtenáře k lepšímu. Knihu mohu doporučit každému, kdo je sám introvertem, nebo chce těmto složitým a uzavřeným osobnostem lépe porozumět.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeTicho
Síla introvertů ve světě, který nikdy nepřestává mluvit

Cainová, Susan

Jan Melvil Publishing, 2012

Napsat komentář