Unikátní publikace s komplexním přehledem savců naší republiky

1169237_23463978
Mezi nejoblíbenější a nejsledovanější zástupce naší fauny lze bezpochyby zařadit savce…

V nabídce knihkupectví se dá najít celá řada publikací, které se věnují přehledům a seznamům těchto obratlovců. Je spíše otázkou, jak dalece komplexní jsou. V nakladatelství Academia vyšlo koncem loňského roku dílo Miloše Anděry a Jiřího Gaislera s názvem Savci České republiky a podtitulem Popis, rozšíření, ekologie, ochrana. Nejdůležitějším aspektem této knihy je nepochybně fakt, že obsahuje výsledky více než půl století trvajícího faunisticko-ekologického monitoringu na našem území.

Tomu odpovídá i celkové zpracování. Téměř tři sta stran je nabito informacemi o všech druzích, jež žijí v naší republice. Každý druh má v knize své místo. Je uveden jeho popis a charakteristika a na jakých místech se s daným savcem můžeme u nás setkat (včetně mapy). Nechybí nároky jednotlivých druhů na stanoviště, způsob rozmnožování, informace o potravě a ochranářský status. Zajímavostí jsou zprávy o počtu – nejsou ovšem součástí informací o všech druzích, autoři se věnují v tomto směru skupinám letounů, šelmám, zajícům a sudokopytníkům. Jde ale o velmi souhrnné a vyčerpávající výsledky s uvedením tabulek – s jejich pomocí si zájemce může utvořit obrázek o počtech sledovaných savců.

Nedílnou součástí jsou barevné fotografie, jež poskytují důležitý doplněk k prezentovaným výsledkům.

 Ukázka z knihy

Savci patří mezi živočichy a v rámci živočišné říše mezi obratlovce. Toto konstatování není tak triviální, jak by se mohlo zdát, poněvadž poznání fylogenetického vývoje a příbuzenských vztahů organismů bylo během posledních desetiletí zásadně obohaceno, což vedlo (a vede) ke změnám v systému. Zařazení savců mezi obratlovce se však nezměnilo. Rekonstrukce fylogenetické historie živočichů používá i nadále klasické zdroje informací, jaké poskytuje např. studium fosilií, zkoumání morfologických znaků žijících druhů nebo srovnání vzorců jejich chování, mimořádný význam však nabývají poznatky o dědičných znacích, které dříve nebyly k dispozici.
(Str.9)

Některé druhy již z našeho území vymizely, například následkem vyhubení, a i těm se autoři věnují, stejně jako exotickým formám divokých savců, s nimiž se rovněž u nás můžeme setkat, například v oborách. Jedná se ovšem jen o krátké shrnutí, přesto důležité, neboť jde o živočichy, kteří u nás své místo měli či mají.

Pro zájemce je připojen velmi obsáhlý seznam použité a doporučené literatury, který, jak autoři sami uvádějí, může posloužit jako základ pro další, hlubší studium savců.

Domnívám se, že pro své zpracování a vyčerpávající informace se jedná o velmi přínosnou publikaci a to nejen pro odborníky. Je určena i pro širokou veřejnost, pro všechny, kteří se zajímají o zvířata žijící u nás. Skvěle ji využijí i studenti přírodních věd, jimž poskytne perfektně zpracovaný seznam savců.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeSavci ČR

Anděra, Miloš - Gaisler, Jiří

Academia, 2012

Napsat komentář