Děti v pohybu

DetiVPohybu_uvod
Pohyb (jako například běhání po zahradě, v přírodě, sport či dětské hry)  je pro děti jednou z nedůležitějších činností. Pokud se takovému pohybu mohou věnovat společně s rodiči, je to pro všechny příjemně strávený čas. Pro rodiče, ale také pro vychovatele těch nejmenších dětí je určena kniha Cvičení dětí s rodiči, která jim může být výbornou inspirací.

Autorka Radomíra Uhrová, která se věnuje pohybovým aktivitám dětí od 2 do 6 let v rámci cvičení rodičů a dětí, říká v úvodu:

„Není žádnou novinkou, že první tři roky dítěte jsou velmi důležité v rozvoji jeho duševních a tělesných schopností. Pohybové aktivity pomohou dětem při správném vývoji kostry a svalových skupin, rozvinou jejich současné pohybové dovednosti a získají nové, zdokonalí koordinaci pohybu, udržení rovnováhy i orientaci v prostoru…“

Poměrně útlý sešit obsahuje rovných sto říkanek, s jednoduchým textem, vedle každé básničky je vysvětleno, jaký cvik se při ní bude cvičit a jak se bude provádět. Například v básničce Housenka: „Leze, leze housenka vytažená do tenka…/dítě se plazí po bříšku prostorem, plazení je možno zpestřit překážkami.“ Pod textem říkanky, s popisem cviku, je veselá kresbička, která v jedné až čtyřech fázích zachycuje jednotlivé cviky dítěte samotného, nebo s rodičem. Autorkou těchto roztomilých obrázků je Jana Černá. Poslední část textu je pak věnována vysvětlení, v čem se tímto cvikem děti zdokonalují, popř. jak je možno cvik obměnit, na co si je potřeba dávat pozor a jakou cvičební pomůcku je možno použít.

Vzhledem k tomu, že jsou cviky určeny pro nejmenší děti, autorka zdůrazňuje, že je třeba provádět je za účasti dospělé osoby, samozřejmě s ohledem k věku dítěte, starší děti se pak mohou naučit básničku nazpaměť a cvičit podle vlastní fantazie. Říkanky jsou pro lepší orientaci rozděleny do pěti kapitol, a to: Jaro (Kos, Beruška, Kolotoč, …), Léto (Datel, Kočky na sluníčku, Koně, …), Podzim (Dráček, Mraky, Ježek, …), Zima (Hokej, Klouzačka, Vrána, …), Celý rok (Kamarád, Tělo, Človíček).

Kniha je vhodná nejen pro rodiče a jejich děti, ale určitě ji ocení i ve školkách, mateřských centrech a všude, kde je dětský kolektiv. Děti si díky ní nejen pěkně zacvičí, ale určitě také obohatí slovní zásobu.

Autorka:

„Nezbývá, než vám popřát, aby tato kniha splnila vaše očekávání a přinesla vám inspiraci, jak si denně s dětmi hrát – cvičit – a všestranně je rozvíjet.

Ukázka z knihy:

Červík

Bydlím v malém jablíčku, prokousám si chodbičku, lezu, lezu, nechodím. / Plazíme se po bříšku a snažíme se, aby zadní část těla (zejména zadeček) nebyla vystrčena nahoru.
Návštěvy si nevodím, tenký jako tkanička, stačí malá světnička. / Postavíme si překážky ze židlí, křesel nebo dětských židliček, tyto překážky potom podlézáme, pomalu, abychom se neuhodili, na závěr si vybereme svoje jablíčko (domeček – židličku) a tam se schoulíme do klubíčka.

Pro větší děti můžeme říkanku využít při výuce provlékání tkaniček nebo zavazování botiček. Cvičením budou děti zdokonalovat orientaci v prostoru, obratnost v překonávání překážek a naučí se plazení po bříšku, což posílí svalové partie rukou a nohou.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeCvičení dětí s rodiči

Radomíra Uhrová

Grada

Napsat komentář