Lyrika i epika, snění i vzdor

494px-Lavery_Maiss_Auras
V době, kdy se česká laická i odborná veřejnost obdivovala propracovaným veršům Jaroslava Vrchlického, začali se objevovat básníci, kteří náročné klasické formy a knižní jazyk nahradili jednoduššími verši a hovorovými výrazy, a místo oslavných básní psali ostře vypointované kritiky.

Brněnské nakladatelství Host vydává v rámci projektu Česká knižnice významná díla české literatury od jejích počátků až po současnost. Nejnovější knihou, která takto vychází, je svazek obsahující dvě vrcholné sbírky jednoho z čelních představitelů České moderny, Josefa Svatopluka Machara. Jedná se o jeho básnickou prvotinu Confiteor… a o několik let mladší dílo Zde by měly kvést růže…

V první sbírce se básník vyznává ze svých lásek a zklamání, které mu způsobily, ale také z nelibosti vůči nárokům na poezii a přesvědčení, že má sloužit k vzdělávání a výchově mládeže. Tuto myšlenku Machar odmítá; poezie je pro něj především cestou, jak vyjádřit cit a probudit jej ve čtenáři. Confiteor je ovšem také kritikou společnosti, jejích předsudků a měšťácké morálky. K tomu básník využívá jak melancholických povzdechů plných lítosti, tak především ostrých point, které jsou na konci básní velmi časté, a místy také satiry. Machar sám navíc označil Confiteor za román mladého člověka, vypravovaný ne prostřednictvím velké epické básně, ale skrze mozaiku drobnějších lyrických celků, které vedle méně výrazného dějového prvku obsahují i úvahové a psychologické pasáže. Celá sbírka je tedy především básníkovou osobní zpovědí, vyjádřením jeho zklamání a rozchodu s převládající morálkou, ale také pokusem vymanit se ze snahy o formálně dokonalou, navenek krásnou poezii, a soustředit se na obsah a především vlastní prožitky.

Druhá ze sbírek, Zde by měly kvést růže, dokládá posun v Macharově tvorbě. Jeho zájem se přesouvá od jeho vlastního nitra k jiným, podobně trpícím a osamělým postavám, k postavám žen. Kratší epické básně zobrazují situace ze života žen, které přes bohatství své duše musejí žít usedlým životem diktovaným společenskými konvencemi, a trpí tak v nešťastném svazku zcela podřízené manželovi, nebo samy, bez možnosti naplňovat své sny a touhy. I zde se tedy básník dostává do křížku se soudobou představou mravnosti a společenského uspořádání.

Básně obou sbírek jsou psány vázaným veršem s důrazem na precizní rytmiku, a potěší tak každého milovníka poezie. Vzhledem k reflexi společenských problémů prostřednictvím zkoumání básníkova nitra však jistě upoutají i ty, kdo se zajímají o literaturu, historii, ale také psychologii.

Foto: en.wikipedia.org, autor: John Lavery, Wikipedia

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeConfiteor... / Zde by měly kvést růže...

Machar, Josef Svatopluk

Host, 2012

Napsat komentář