Jeden z největších českých básníků by dnes oslavil sto šedesáté narozeniny

400px-Jan_Vilímek_-_Jaroslav_Vrchlický
Zamiloval se do výrazně starší ženy a oženil se s její dcerou. Po mnoha letech šťastného soužití zjistil, že není otcem dvou ze tří dětí, které se jeho manželce narodily. Ani nešťastný osobní život však nedokázal zlomit jeho nesmírnou činorodost, která mu vynesla místo v Panské sněmovně ve Vídni, čestný doktorát, členství v České akademii věd a umění, ale také nominaci na Nobelovu cenu za literaturu.

Jaroslav Vrchlický, vlastním jménem Emil Frída, se narodil 17. února 1853 v Lounech. V mládí jej významně ovlivnil strýc, který byl farářem, a tak se Emil rozhodl studovat teologii. Již v prvním semestru však přestoupil na filozofickou fakultu a věnoval se studiu filozofie, historie a románských jazyků.

V roce 1875 vydal své první dílo, sbírku lyrických básní Z hlubin (1875). Krátce nato odjel do severní Itálie, kde rok působil jako vychovatel. Tamní prostředí bylo pro Vrchlického velmi podnětné a básník si zde uvědomil důležitost svého poslání a touhu přiblížit českou literaturu literatuře evropské. Po návratu do vlasti začal působit jako učitel a redaktor v několika časopisech. Často se také stýkal s mladší sestrou Karolíny Světlé Sofií Podlipskou, s níž už během svého pobytu v zahraničí udržoval čilou korespondenci. Tvrdí se, že byl do Sofie zamilovaný, jelikož ale byla o dvacet let starší a navíc vdaná, oženil se s její dcerou Ludmilou.

Sňatkem začalo velmi šťastné období Vrchlického života, vznikly například sbírky Eklogy a písně (1880) nebo Poutí k Eldorádu (1882), drama Noc na Karlštejně (1884) a epická skladba Zlomky epopeje (1886). Vrchlického lyrická, epická i dramatická tvorba z těchto let se vyznačuje optimismem a radostí, často je v ní vzdáván hold lásce a rodině. V této době se také Vrchlický stal jedním z nejznámějších a nejoslavovanějších českých básníků, byl finančně zajištěn a aktivně zasahoval do dění v oblasti politiky i vědy.

Na začátku 90. let odhalil již několik let trvající nevěru své manželky a bolest, kterou po tomto zjištění prožíval, se promítla i do jeho tvorby. Vrchlického díla z této doby, například básnická sbírka Okna v bouři (1894), mají chmurnější ráz a věnují se těžším tématům. I přes osobní krizi Vrchlický tvořil s neutuchající energií a vydával další a další díla, z nichž některá, například Poslední sonety samotáře (1896), byla kritiky označována za slabší, jiná ovšem sklidila obdiv a uznání. Tak tomu bylo i v případě Nových zlomků epopeje (1895), které jsou považovány za jedno z básníkových nejlepších děl. Rovněž Vrchlického dramatická tvorba v 90. letech dosáhla svého vrcholu, který představuje trilogie Hippodamie (1890, 1891, 1891) inspirovaná řeckou mytologií.

Po přelomu století Vrchlický vytvořil ještě několik básnických sbírek, např. Fanfáry a kadence (1906), věnoval se však především dramatické tvorbě. Mezi hry, které v této době napsal, patří Armida (1903), Godiva (1907) a mnoho dalších. V roce 1908 Vrchlického postihla mozková mrtvice a její následky jej výrazně omezovaly v literární činnosti. 9. září 1912 zemřel a byl pochován na vyšehradském Slavíně.

Je autorem především básnických sbírek, ale také dramat, próz a literárněvědných studií. Mezi významné oblasti jeho zájmu patřilo také překladatelství, soustředil se hlavně na francouzskou a italskou poezii. Během svého života vydal 270 knih a právem se tak řadí mezi čelní představitele lumírovského hnutí i celé české literatury.

Zdroje: ld.johanesville.net, libri.cz, spisovatele.cz

Foto: wikipedia.org, autor: Jan Vilímek, Wikipedia

Doporučení:
Share

Napsat komentář