Mezinárodní den dětské knihy – pocta Andersenovi

ctení dětem
Již několik desítek let se slaví začátek dubna jako Mezinárodní den dětské knihy, neboť právě 2. dubna se narodil umělec dětských duší, dánský pohádkář Hans Christian Andersen. A právě s jeho jménem je u nás také spojena akce pro všechny děti – Noc s Andersenem.

2. duben je spjat s oslavou dětské knihy již od roku 1967, Noc s Andersenem probíhá u nás od roku 2000.

Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu IBBY (International Board on Books for Young People) připomíná celému světu tento významný svátek každoročně. Tato společnost byla založena několik let po válce, v roce 1953 a mezi její prvními členy byl například Erich Kästner či Astrid Lindgrenová. Cílem Mezinárodního dne dětské knihy je inspirovat děti ke čtení a samozřejmě upozorňovat na dětské knihy. Každý rok je stanoven jiný patron, kterým je některá národní sekce IBBY. Kromě prezentování tohoto významného dne organizuje nejrůznější aktivity v knihovnách a školách na podporu čtení. Na mezinárodní sekci se pak zasílají zprávy o proběhlých akcích a shrnutí toho nedůležitějšího z aktivit. Každoročně volí patron téma a vytváří ilustraci, která je pak prezentována jako symbol daného roku. V roce 2009 byla patronem národní sekce IBBY v Egyptě, tématem bylo „Já jsem svět“, vloni bylo patronem Španělsko, tento rok je stanovena národní sekce IBBY v Estonsku, tématem je „Kniha pamatuje“.

Československá sekce IBBY byla začleněna v roce 1964. V tehdejším Československu proběhl 17. kongres IBBY, dvakrát nám byl udělen patronát nad Mezinárodním dnem dětské knihy.

Po sametové revoluci začíná IBBY vyhlašovat pravidelné ročníky soutěže Zlatá stuha, což je ocenění pro hodnotné tvůrčí činy. Spolupracuje na něm také Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec spisovatelů a Obec překladatelů.

Cena Zlatá stuha je udělována knihám pro děti a mládež, které byly vydány v předchozím roce. Sama soutěž má tři samostatné části, které se věnují původní české tvorbě pro děti a mládež, dále se jedná o oblast výtvarnou a překladovou. Všechny tituly jsou prezentovány na veletrzích po celé naší republice, například na veletrhu Svět knihy. Jedna kolekce nominovaných knih je pak uložena v Mezinárodní knihovně literatury pro mládež v Mnichově.

V loňském roce například získala ocenění v kategorii beletrie pro děti a mládež kniha Aleny Ježkové Řecké báje, vydaná nakladatelstvím Albatros, zvláštní ocenění si odnesla kniha vydaná Knižním klubem s názvem Strom pohádek z celého světa.

Základní myšlenkou je to, že děti potřebují kvalitní a hodnotnou literaturu, ke které budou mít přístup, a která jim dá základ pro jejich další vývoj a potažmo i přístup ke vzdělání a porozumění na celém světě. A proto byl také zvolen právě Hans Christian Andersen…

Pohádkář, kterého děti milují

Hans Christian Andersen se narodil 2. dubna 1805 v Odense v Dánsku, na ostrově Fyn, je to jeden z nejproslulejších světových pohádkářů. Napsal asi 165 pohádek, některé z nich jsou ve světě dětské literatury klasikou. Jeho díla kromě pohádek zahrnuje i romány a verše – jeho básnické sbírky ale neměly v podstatě žádný úspěch, jmenovat můžeme například sbírku Básníkův bazar. Psal i divadelní hry, opět ale bez úspěchu (například Anežka a vodník).

Jeho život začíná ve velice chudé rodině ševce, matka byla pradlena, která ale smysl života hledala v alkoholu, jeho nevlastní sestra byla údajně prostitutka. Sám Andersen byl přecitlivělým člověkem, snad právě to se odrazilo v jeho tvorbě pro děti, kde je třeba výsostný cit pro tvorbu. Již od svého útlého dětství miloval literaturu a knihy vůbec. Je zajímavé, že Andersen pohádky jako takové vlastně neuznával, naopak se neustále zabýval básněmi a dramatizací v divadle.
Mezi jeho nejznámější pohádky jistě patří Malá mořská víla, Ošklivé káčátko, O princezně na hrášku, Císařovy nové šaty či Pasáček vepřů.

Hans Christian Andersen zemřel po delší nemoci 4. srpna 1875 nedaleko Kodaně. Je pochována na Assistenském hřbitově v Kodani. Den, kdy Andersen zemřel, byl v Dánsku vyhlášen jako den národního smutku, jeho pohřbu se zúčastnil i král Kristián IX.

Doporučení:
Share

Napsat komentář