Biologie, společnost a humor

ohniste_v_obyvaku
Myslíte, že biologové nemají smysl pro humor? Vojtěch Novotný a Jan Zrzavý vás přesvědčí o opaku. Nenechte si ujít jejich sbírku esejí Ohniště v obýváku o aktuálním dění ve vědě i v naší společnosti.

Ohniště v obýváku představuje soubor textů dvou známých biologů, Vojtěcha Novotného a Jana Zrzavého, v nichž s humorem sobě vlastním komentují aktuální dění ve vědě i společnosti. Dávají nám nahlédnout do praktického provozu vědeckého bádání, utahují si ze svých kolegů, boří mnohé zakořeněné mýty a posmívají se dogmatikům všech názorových proudů. Najdeme zde jeřábníka v pralese či válku sluníček, dozvíme se, jak neandertálci ovlivnili naši lásku k tabáku nebo proč máme slabost pro apokalyptická proroctví. Novotného a Zrzavého eseje jsou víc než jen o biologii; jsou o našem chování a společnosti, ve které žijeme.

Ohniště v obýváku

Autoři: Vojtěch Novotný a Jan Zrzavý
Ilustrace: Dominik Tyl

Počet stran: 312
Vazba: vázaná
Formát: 140×205 mm
ISBN: 978-80-7675-138-5
Doporučená cena: 399 Kč

Knihu Ohniště v obýváku vydalo nakladatelství Dokořán.

Ukázka z knihy

Náš tým zkoumající ekologii tropického lesa byl po přistání ve vesnici Yawan v novoguinejském pohoří Saruwaged uvítán tanečním představením mládeže.Tanečníci s těly pomalovanými světlou hlinkou zpívali za zvuku bubnu garamut, zhotoveného z vyhloubeného kmene stromu, lidové písně o ikonických zvířatech, rajkách a stromových klokanech. Jejich tance tato zvířata napodobovaly. Na další oslavě, k zakončení výzkumu, tančili všichni vesničané, ozdobeni papouščím peřím na trojúhelníkových bambusových konstrukcích nošených na hlavě. Za zvuků malých bubínků potažených ještěrčí kůží se tančilo do východu slunce. V některých vesnicích se vzácné návštěvy vítají překvapivým simulovaným útokem bojovníků s obličeji začerněnými uhly, kteří za divokého pokřiku vyskočí z vegetace, mávajíce oštěpy. V horách provincie Simbu se sedí na zemi v čelenkách z kasuářího peří a zpívají se zhusta milostné písně za kývání těla a potřásání hlavou. A tak by bylo možné pokračovat při probírání stovek novoguinejských kultur. (str. 294)

Přečtěte si celou ukázku.

O autorech

Vojtěch Novotný (* 1964) je ekolog zkoumající tropické deštné lesy. Žije střídavě na březích Vltavy a Bismarckova moře a dělí svůj čas mezi Akademii věd ČR, Jihočeskou univerzitu a výzkumnou stanici Binatang na Papui Nové Guineji. Je autorem knihy Papuánské (polo)pravdy (2004). Ve volných chvílích poslouchá Cohena, pije portské, jí mango a nezajímá se o sport. K jeho oblíbeným kmenům stále ještě patří i Moravané a Češi. Přesto tráví na jejich území jen polovinu svého času, neboť lákání novoguinejského genia loci nelze jen tak odolat.

Zdroj informací: nakladatelství Dokořán

Jan Zrzavý (* 1964) je zoolog a evoluční biolog z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v posledním desetiletí na cestě postupného přerodu v evolučního antropologa – člověk je totiž ze všech zvířat nejzajímavější, stačí odstranit nánosy staletí, kdy ho měly na starost humanitní vědy. Zrzavý je autorem či spoluautorem knih Jak se dělá evoluce (2017), Proč se lidé zabíjejí (2004, 2017) a Fylogeneze živočišné říše (2006).

Zdroj informací: nakladatelství Dokořán


Nakladatelství Dokořán vzniklo v roce 2001 a dosud vydalo více než 1 000 titulů, z nichž asi 1/3 tvoří překlady z angličtiny, francouzštiny, němčiny, holandštiny, čínštiny, italštiny, polštiny a ruštiny. Od počátku se zaměřuje na populárně-naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie. Snaží se vydávat tituly nejen zajímavé, ale i profesionálně vyrobené.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeOhniště v obýváku

Novotný, Vojtěch – Zrzavý, Jan

Dokořán, 2024

Napsat komentář