Vyznejte se v spletité evoluční biologii

jak-se-dela-evoluce
Zajímá vás, jak se mohla vyvinout platýsova zvláštní skladba očí? Co znamená v evoluční biologii koncepce „Červené královny“? Co je to genetický drift a efekt hrdla láhve? Pokud ano, nechte se provést labyrintem evoluční biologie těmi největšími nejen českými odborníky.

Titul Jak se dělá evoluce s podtitulem Labyrintem evoluční biologie, který vydalo roku 2017 nakladatelství Argo ve spolupráci s nakladatelstvím Dokořán, je společným dílem hned několika předních českých vědců. Jan Zrzavý vystudoval zoologii a od roku 1992 působí na přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – počínaje rokem 2003 jako profesor na katedře zoologie. Zabývá se fylogenezí živočichů a evolucí člověka. David Storch vystudoval zoologii, je ředitelem CTS a profesorem na katedře ekologie přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se makroekologií, biodiverzitou a ekologickou teorií. Hynek Burda vystudoval zoologii, pracoval v biomedicínském výzkumu, od roku 1994 je univerzitním profesorem a vede katedru obecné zoologie na univerzitě v Essenu. Zabývá se smyslovou ekologií a biologií podzemních savců. Sabine Begallová vystudovala biologii a matematiku, je docentkou zoologie na univerzitě v Essenu. Zabývá se smyslovou ekologií, etologií a biologií podzemních savců. Stanislav Mihulka vystudoval botaniku na přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je šéfredaktorem webu popularizujícího vědu OSEL.cz a portálu českých biotechnologií Gate2Biotech.cz. Publikaci ilustroval Jan Burda, který pracuje jako filmový výtvarník v Německu a v USA, kde tvořil například vizuální efekty pro Hru o trůny. Kromě toho ilustruje německé vysokoškolské učebnice biologie.

Publikace Jak se dělá evoluce představuje čtenářům nejrůznější metody, kterými evoluční biologové zkoumají principy a postupy evoluce, a samotné výstupy těchto metod. Ukazuje evoluční biologii jako dynamickou disciplínu, která se vyvinula ze spekulativního oboru v exaktní vědní obor, jenž svůj předmět zkoumá prostřednictvím moderních experimentálních technik. Díky nim nás učí rozumět vztahu genů a těl i nejrůznějším konfliktům a hrám, které probíhají uvnitř organismů a mezi nimi.

Kniha je rozdělena na sedm částí, přičemž hned první část seznámí čtenáře s evolucí, její historií, principem přirozeného výběru, s důkazy evoluce a jejich popírači, s konceptem genocentrismu a různými vědními obory, vycházejícími z teorie evoluce. Část druhá se věnuje nejrůznějším evolučním strategiím, které ústí v pozorovatelný fenotyp, jemuž se věnuje část třetí. K člověku jako živočišnému druhu se dostáváme v části čtvrté, v níž se čtenáři dozví, jak  člověk vznikl. V části páté jsme svědky kambrijské exploze, vzniku obratlovců a evoluce očí, v části šesté, týkající se adaptací, zjistíme, proč má žirafa dlouhý krk a jak se ryby naučily žít na suchu. Poslední část se zabývá biodiverzitou a jejím vznikem.

Součástí knihy je jak volně vyprávěný populární text, komunikující se čtenáři i prostřednictvím vtipu, metafory a dalších ozvláštňujících prvků, tak vědečtěji pojatý výklad v přehledných boxech vysvětlujících základní pojmy. Pestrá infografika dává čtenářům možnost lépe pochopit složitější teorie a souvislosti. Celou publikaci provázejí nádherné ilustrace Jana Burdy, které „rozbíjejí“ text, který by byl bez nich příliš jednolitý.

Knihu Jak se dělá evoluce doporučuji všem nadšencům do přírodních věd, kteří se chtějí dovědět, jak se formovala teorie evoluce a jak probíhal její vývoj až do dnešní doby.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeJak se dělá evoluce
Labyrintem evoluční biologie

Begallová, Sabine – Burda, Hynek – Mihulka, Stanislav – Storch, David – Zrzavý, Jan

Argo+Dokořán, 2017

Napsat komentář