Jak si poradit v emočním světě

nahled-usmev
Emoce jsou v různé míře součástí života každého člověka. Někteří lidé si s nimi však občas neví rady. Proto jsme do dnešních knižních tipů vybrali pět knih, které vám pomohou dosáhnout psychické i emoční pohody. Kterou z nich si vyberete?

Snažíte se být úspěšní? Toužíte po uznání ostatních? A i přes veškerou snahu se vám zdá, že stále nejste dost dobří? Amy Tranová vám pomůže objevit vaše silné stránky a zbavit se nereálných očekávání.

Tlak na úspěch, stres, úzkost, ztráta sebehodnoty, neschopnost přijmout chválu a uznání… Pocity, se kterými se potýká stále více lidí. Rychlá doba a důraz na to být vždy ve všem perfektní drtí a ničí už děti na školách. A ač se snažíme si vsugerovat, že když dosáhneme stanoveného cíle (úspěšně složené přijímací zkoušky, maturita, vysokoškolský titul, dobrá práce, sňatek, založení rodiny…), nikdy vlastně nejsme ve svých vlastních očích dost dobří. Zamotáváme se do spletitého přediva vlastních (mnohdy nereálných) očekávání a nejsme schopni se z něj vymotat…

Opravdu nejsme?

Amy Tranová je ilustrátorka a psycholožka, která na příkladu vlastního zápasu o duši ukazuje svým čtenářům cestu z labyrintu. Cestu, jak se vrátit sami k sobě, znovuobjevit své silné stránky, uvědomit si, že myšlenky jiných lidí ani jejich požadavky nás nedefinují. Ukáže nám, jak se vrátit do dětství, uvědomit si vlastní traumata a naučit se s nimi pracovat.

Klade důraz na laskavost, tedy na to, abychom sami k sobě přistupovali s láskou a otevřeností. Pomůže nám objevit vlastní silné stránky a sílu (si) odpouštět. Pomocí kreseb vytváří ze své knihy bezpečné místo, do kterého se můžeme uchýlit, kdykoli ztratíme cestu, budeme unavení, nebo si jen budeme potřebovat odpočinout.

Tato kniha je vaše bezpečné místo (This Book Is a Safe Space ) není návodem, jak být sám sobě terapeutem, nenaučí nás zkratky vedoucí přímou cestou k vytyčeným cílům, neudělá z nás leadera velkého týmu ani burzovního makléře. Něžně a s respektem k naší duši, smutkům, strachům, a ne vždy optimistickým myšlenkám nám ukáže, že jsme silní a důležití, i když se nám zrovna něco nepovedlo nebo se místo velkého úklidu jen zachumláme s knihou a hrnkem kakaa do deky nebo se prostě jen rozhodneme říct na kupící se požadavky rázné NE!

Tato kniha je vaše bezpečné místo

Cesta k sebelásce a pohodě
Autorka: Amy Tranová
Přeložila: Marta Jüttnerová

Počet stran: 256
Vazba: brožovaná
Formát: 145×200 mm
ISBN: 978-80-7413-592-7
Doporučená cena: 375 Kč

Knihu Tato kniha je vaše bezpečné místo vydalo nakladatelství Zoner Press.

Ukázka z knihy

Abych si občas pomohla odpoutat se od svých myšlenek, představuji si, jak odplouvají na oblacích. Můžete si vizualizovat cokoli, ale když přijde nějaká myšlenka, nechte ji jít a vraťte se do přítomného okamžiku. Také mi pomáhá takové myšlenky konkretizovat. Kdykoli si všimnu, že byla moje pozornost odvedena, řeknu si: „Rušivá myšlenka.“ A pak se lehce vrátím zpět k přítomnosti. (str. 43)

Podívejte se na celou ukázku.

O autorce

Amy Tranová je zakladatelkou @doodledwellness na sociální síti Instagram, kde vytvořila komunitu sledovatelů zajímajících se o neurovědu a psychologii za účelem maximálně podpořit své psychické zdraví. Amy má magisterský titul z klinické psychologie a právě studuje poslední ročník doktorandského studia v oboru klinická psychologie. Založila @doodledwellness, aby ostatním poskytla vhled do jejich psychologie a předala jim strategie pro zvládání stresu ve vztazích a každodenních situacích. Jejím cílem je zpřístupnit poznatky z neurovědy a vybavit jednotlivce nástroji potřebnými pro podporu zdravé mysli. Amyin výzkum je financován kanadskou agenturou Social Sciences and Humanities Research Council (agentura pro sociální vědy a humanitní studia) a také byla nominována na Zlatou medaili od kanadské generální guvernérky. Pomocí psychoedukace a podmanivých ilustrací napomáhá Amy ke zpřístupnění metod pro zlepšení psychického zdraví pro každého.

Zdroj informací: nakladatelství Zoner Press

————————————————

Teoložka Cynthia Bourgeaultová některými svými texty dokázala způsobit pořádný rozruch. V knize Poznání cestou moudrosti se čtenáře snaží přesvědčit, aby se vzdali své potřeby vše pochopit a logicky interpretovat. Jedině tak se totiž mohou vydat na cestu do svého nitra a oživit prastaré tradice moudrosti.

Ztratili jsme ve světě překypujícím technologickým pokrokem a materiálním úspěchem kontakt s prastarými tradicemi moudrosti, které kdysi řídily běh lidstva? Pronikavá kniha Cynthie Bourgeaultové se noří do říše starobylých nauk a snaží se probudit srdce a oživit duchovní praktiky, které moderní doba zastřela.

Poznání cestou moudrosti

Obnovení starobylé tradice k probuzení srdce
Autorka: Cynthia Bourgeaultová
Přeložila: Gabriela Nechvátalová

Počet stran: 180
Vazba: brožovaná
Formát: 140×208 mm
ISBN: 978-80-7364-159-7
Doporučená cena: 245 Kč

Knihu Poznání cestou moudrosti vydalo nakladatelství Lukáš a syn.

O autorce

Cynthia Bourgeaultová je moderní mystička, episkopální kněžka, spisovatelka a mezinárodně uznávaná vedoucí duchovních cvičení. Svůj čas dělí mezi samotu ve své přímořské poustevně v Maine a náročné cestování po celém světě, aby šířila obnovu křesťanské kontemplativní cesty a cesty Moudrosti. Je zakládající ředitelkou mezinárodní sítě škol Moudrosti, která spojuje klasické křesťanské mystické a mnišské učení se současnou praxí bdělosti a ztělesněné přítomnosti. Byla oceněna jako jedna ze sta duchovně nejvlivnějších žijících osobností roku 2021.

Je autorkou řady knih, např. Centering Prayer and Inner Awakening (česky Modlitba usebrání. Cesta k vnitřnímu probuzení, Portál 2015), The Heart of Centering Prayer: Nondual Christianity in Theory in Practice (česky Srdce kontemplativní modlitby: Neduální křesťanství v teorii a praxi, Fontána 2018), The Wisdom Jesus: transforming Heart and Mind (Moudrost Ježíše: Transformace srdce a mysli, Fontána 2012), Eye of the Heart: A Spiritual Journey into the Imaginal Realm a dalších.

Zdroj informací: nakladatelství Lukáš a syn

————————————————

Neumíte relaxovat? Nedokážete zůstat pozitivně naladěni? Máte tendenci se neustále podceňovat? Pak vyslyšte rady trojice odborníků na techniky kognitivně-behaviorální terapie, kteří vám v příručce 6 dovedností pro zvládání nálady poradí, jak změnit své myšlení a udržet si dobrou náladu.

Trápí vás propady nálad, automatické negativní myšlenky a obavy vám přerůstají přes hlavu? Těžko hledáte způsoby, jak relaxovat a uvolnit se? Tento svižný průvodce vám pomůže osvojit si šestici dovedností, které vám pomohou naladit se na tu správnou náladu a vylepšit si ji.
Autoři vycházejí z technik kognitivně-behaviorální terapie a nabízejí krátké aktivity, jimiž můžete trénovat svou psychickou odolnost a které vám pomohou vystoupit ze začarovaného kruhu nepříjemných myšlenek a sebepodceňování. Zjistíte, jak to, co si myslíte, ovlivňuje vaši náladu, a jak změna vašeho myšlení doslova změní i váš život.

6 dovedností pro zvládání nálady

podle KBT
Autoři: Matthew McKay, Martha Davis, Patrick Fanning
Přeložila: Petra Diestlerová

Počet stran: 112
Vazba: brožovaná
Formát: 146×205 mm
ISBN: 978-80-262-2121-0
Doporučená cena: 249 Kč

Knihu 6 dovedností pro zvládání nálady vydalo nakladatelství Portál.

Ukázka z knihy

Jak už víte, myšlenky vedou k pocitům. Mnohým z našich emocí předchází nějaká myšlenka, která je vyvolá, ať je jakkoli kratičká, prchavá či zcela nepovšimnutá.
To se často označuje jako emoční model ABC, přičemž A (activating event) označuje situaci, která emoci spouští, B (belief) označuje přesvědčení či myšlenku a C (consequence) znamená následek nebo pocit. (str. 13)

Prolistujte si i další ukázky.

O autorech

Matthew McKay Ph.D. je profesorem na Wrightově institutu v Berkeley v Kalifornii. Je autorem mnoha knih. Specializuje se kognitivně-behaviorální terapii depresí a úzkostí.
Martha Davis Ph.D. působila jako psycholožka na psychiatrickém oddělení Kaiserova stálého lékařského centra v kalifornské Santa Claře. Bezmála třicet let zde poskytovala individuální, párovou i skupinovou psychoterapii. Je spoluautorkou několika knih.
Patrick Fanning je žurnalista specializující se na oblast duševního zdraví. Je autorem a spoluautorem 12 knih.

Zdroj informací: nakladatelství Portál

————————————————

Jakou roli hrají emoce v procesu učení? Na to se ve svém díle Strach a učení zaměřila Kateřina Kubíková.

Publikace podává podrobný výklad o roli emocí v procesu učení. Upozorňuje čtenáře na kritické momenty související s motivací a postoji k učení a vzdělávání a analyzuje, jaký mají emoce dopad na školní výkon. Významná část textu se zabývá otázkou vzniku školního strachu a jeho vlivu na učení, motivaci a orientaci na budoucnost. Autorka mimo jiné představuje současné směry bádání v oblasti emocí a zároveň předkládá závěry vlastního výzkumu.

Kniha je určena akademickým pracovníkům a badatelům věnujícím se fenoménům emocí a motivace, studentům magisterských programů, kteří již absolvovali teoretickou přípravu v oblasti psychologie, postgraduálním studentům, učitelům či odborníkům z praxe a široké veřejnosti se zájmem o nové trendy ve vzdělávání.

Strach a učení

Autorka: Kateřina Kubíková

Počet stran: 192
Vazba: brožovaná
Formát: 168×240 mm
ISBN: 978-80-271-5060-1
Doporučená cena: 299 Kč

Knihu Strach a učení vydalo nakladatelství Grada v edici Psyché.

Ukázka z knihy

Emoce prožívané ve školním prostředí mohou podporovat akademické úspěchy a osobní růst. Typickým příkladem jsou prožitky radosti z úspěšného splnění náročných úkolů, což pomáhá žákovi nebo studentovi naučit se stanovovat si přiměřené cíle, podporovat rozvoj kreativního myšlení, flexibilitu při řešení problémů, kladně ovlivňovat rozvoj seberegulačních vlastností, jako jsou píle a vůle, nebo posilovat touhu najít v učení smysl. Naopak negativní emoce, jako např. nadměrná úzkost ze zkoušek, stud nebo strach, mohou narušit studijní výkon studenta, vést ho k rozhodnutí opustit školu a nepříznivě působit na jeho psychické a fyzické zdraví. (str. 9)

Stáhněte si celou ukázku.

O autorce

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. je absolventkou Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, kde také v současné době přednáší na Katedře psychologie a pracuje na pozici odborného asistenta, kde je jejím hlavním oborem pedagogická psychologie a psychologie práce. Po studiích pracovala na Základní škole, kde působila jako učitelka a školní psycholožka. Zkušenosti sbírala také v montessori škole v Praze jako externí psycholog. Dále pracuje jako lektorka v oblasti dalšího vzdělávání učitelů, je autorkou i tutorkou e-learningových kurzů v oblasti sociální a pedagogické psychologie, kde předává zkušenosti a nejnovější poznatky z oblasti vývojové, sociální a pedagogické psychologie a pomáhá s jejich aplikací do praxe.

Zdroj informací: ucime.cz

————————————————

Co když rodiče postrádají emoční vnímavost a tudíž nedokáží uspokojit emoční potřeby svých dětí? Pak dochází k citovému zanedbávání. Tomuto tématu se více věnuje klinická psycholožka Lindsay C. Gibson.

Pokud jste vyrostli s emočně nezralým, nedostupným nebo sebestředným rodičem, můžete v dospělosti pociťovat hněv, emoční osamělost, pocit zrady, úzkosti, deprese, obtíže v navazování vztahů. Je možné, že jste v dětství ve snaze sloužit potřebám rodičů ztratili kontakt se svým pravým já a přijali jste úlohu, kterou od vás vyžadovali. Autorka popisuje dva hlavní typy jedinců podle jejich reakce na dětství s emočně nezralými rodiči: externalizátory, kteří zodpovědnost za řešení svých záležitostí přenechávají ostatním, a internalizátory, kteří mají pocit, že práci na vztazích musejí odvést především oni sami. Ti druzí bývají citliví k potřebám ostatních a snaží se také s velkým nasazením pracovat na svém osobním růstu. Právě pro ně je určena tato kniha, v níž se dozví, jak se zbavit viny, která jim ve skutečnosti nenáleží, jak nalézt ztracený kontakt s vlastními potřebami a jak rozpoznat lidi, s nimiž se budou moci cítit sami sebou.

Dospělé děti emočně nezralých rodičů

Zbavte se viny, která není vaše
Autorka: Lindsay C. Gibson
Přeložila: Alena Švecová

Počet stran: 272
Vazba: brožovaná
Formát: 130×200 mm
ISBN: 978-80-262-2128-9
Doporučená cena: 449 Kč

Knihu Dospělé děti emočně nezralých rodičů vydalo nakladatelství Portál.

Ukázka z knihy

Mýty a pohádky takové rodiče vyobrazují už po staletí. Vzpomeňte si, kolik pohádek vypráví o opuštěných dětech, které musí hledat pomoc u zvířat a dalších postav, protože se o ně jejich rodiče nestarají, nevědí si rady nebo vůbec nejsou přítomní. V některých příbězích je rodičovská postava vyloženě zlá a děti své přežití musí vzít do vlastních rukou. (str. 12)

Nezapomeňte si přečíst i další ukázky.

O autorce

Lindsay C. Gibson je klinická psycholožka v soukromé praxi, žije v americkém státě Virginia. Zaměřuje se na práci s dospělými dětmi emočně nezralých rodičů.

Zdroj informací: nakladatelství Portál


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeTato kniha je vaše bezpečné místo
Cesta k sebelásce a pohodě

Tranová, Amy

Zoner Press, 2024

zobrazit info o knize Poznání cestou moudrosti
Obnovení starobylé tradice k probuzení srdce

Bourgeaultová, Cynthia

Lukáš a syn, 2023

zobrazit info o knize6 dovedností pro zvládání nálady
podle KBT

McKay, Matthew - Davis, Martha – Fanning, Patrick

Portál, 2024

zobrazit info o knizeStrach a učení

Kubíková, Kateřina

Grada, 2024

zobrazit info o knizeDospělé děti emočně nezralých rodičů
Zbavte se viny, která není vaše

Gibson, Lindsay C.

Portál, 2024

Napsat komentář