O Boží lásce s Matkou Terezou

Bozi laska v akci_uvodni
Knížka Boží láska v akci je autentickým poselstvím světice Matky Terezy, věnovaným duchovnímu i tělesnému milosrdenství. Její vlastní slova zde doplňují úvahy jejích spolupracovnic a různé otázky k zamyšlení.

Unikátní, dosud nezveřejněné texty Matky Terezy o Boží lásce, duchovním a tělesném milosrdenství – o tom, jak převádět lásku do živých skutků. Světice z Kalkaty byla skromnou ženou víry i živou ikonou Božího milosrdenství, projevovaného vůči všem, nezávisle na jejich postavení či vzdělání. „Její srdce bylo veliké jako srdce samotného Boha, plné lásky, citu, soucitu a milosrdenství,“ říká o ní její nástupkyně sestra Nirmala. „V jejím srdci nacházeli láskyplné přijetí úplně všichni, protože ona v každém viděla tvář svého Milovaného – Ježíše.“
Vlastní slova Matky Terezy, povzbuzení jednotlivcům, rodinám, bohatým i chudým na celém světě doplňují úvahy jejích spolupracovnic a aktuální otázky k zamyšlení. Autentická poselství světice z Kalkaty připravil s pečlivostí sobě vlastní Brian Kolodiejchuk, editor její soukromé korespondence Pojď, buď Mým světlem a Novény s Matkou Terezou.

 

Boží láska v akci

Milovat srdcem, rukama sloužit
Autoři: Matka Tereza, Brian Kolodiejchuk
Přeložil: Jiří Gračka

Počet stran: 352
Vazba: brožovaná
Formát: 117×180 mm
ISBN: 978-80-7566-306-1
Doporučená cena: 499 Kč

Knihu Boží láska v akci vydalo Karmelitánské nakladatelství.

 

Ukázka z knihy

„Viděla jsem děti — z očí jim svítil hlad — nevím, jestli jste někdy viděli hlad. Ale já jsem ho viděla hodně často.“ Jak dokládají i tato slova, citlivost Matky Terezy vůči hladovějícím je patrná z toho, jak ji přímý kontakt s nimi dojímal. Setkání s těmi, kdo trpí skutečným fyzickým hladem, ji zasáhlo v hloubi srdce, jak je to zřejmé zejména ze způsobu, kterým o svých zkušenostech s hladovějícími vyprávěla. Tyto zážitky sahají až do jejího dětství. Matka ji i její sourozence vedla k tomu, aby pečovali o lidi z ulice a sloužili jim. Když Matka Tereza viděla, že někdo hladoví (nebo zažívá jinou nouzi), reagovala těmito slovy: „Musíme s tím něco udělat.“ Dělala pak všechno možné (a někdy i téměř nemožné), aby hladovým poskytla jídlo. Někdy se kvůli zajištění jídla pro hladovějící snažila doslova „pohnout světem“. (str. 19)

Přečtěte si celou ukázku.

 

O autorech

Brian Kolodiejchuk, MC, Ph.D., se narodil ve Winnipegu v Kanadě. S Matkou Terezou se poznal v roce 1977 a spolupracoval s ní až do její smrti v roce 1997. Jako postulátor se dokonce podílel i na jejím kanonizačním procesu. Od roku 1984 patří ke Kněžím – Misionářům lásky, mužské větvi řeholní rodiny Matky Terezy.

Matka Tereza, jménem Anjezë Gonxhe Bojaxhiu (1910–1997) se narodila v Makedonii albánským rodičům. Když jí bylo osmnáct let, vstoupila do kláštera v Irsku, k sestrám Naší Paní Loretánské, kde přijala jméno Tereza z úcty ke svaté Terezii z Lisieux, patronce misionářů. Po svém noviciátu odcestovala do Kalkaty v Indii, kde vyučovala děti z velmi chudých rodin. Podle zvyklostí získala titul „Matka“ poté, co složila poslední sliby. V roce 1948 odešla z kláštera, aby mohla život plně zasvětit službě chudým. V roce 1950 založila kongregaci Misionářky lásky s cílem pečovat o ty, kteří to nejvíce potřebují. Její kongregace začala s 13 členy; v době její smrti v roce 1997 narostla na více než 4000 sester. Matka Tereza byla celosvětově uznávána za svou neúnavnou práci pro nejzranitelnější členy společnosti. V roce 1979 získala Nobelovu cenu za mír. Matka Tereza byla beatifikována v r. 2003 a kanonizována v r. 2015 a stále zůstává jednou z nejuznávanějších osobností moderní doby. Výběr z modliteb Matky Terezy najdete v knize Matka modlitby.

Zdroj informací: Karmelitánské knihkupectví


Karmelitánské nakladatelství je křesťansky orientované nakladatelství. Na trhu působí od roku 1991 a dosud vydalo více než 1500 titulů. Nejdůležitější částí edičního plánu KNA jsou edice věnované duchovnímu životu. Mezi dlouhodobě nejúspěšnější edice KNA patří edice Karmelitánská spiritualita a Malý duchovní život. Mezi jeho kmenové autory, kterým bylo vydáno více titulů, patří mimo jiné: Anselm Grün, Vojtěch Kodet, Kateřina Lachmanová, Marie Svatošová nebo Max Kašparů.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeBoží láska v akci
Milovat srdcem, rukama sloužit

Tereza, Matka - Kolodiejchuk, Brian

Karmelitánské nakladatelství, 2023

Napsat komentář