Jak na lepší život

stastny-zivot
Máte problémy s komunikací s ostatními lidmi? Chtěli byste být zábavnými společníky? Nebo se prostě jen chcete cítit dobře a najít vnitřní klid? Pak si nenechte ujít dnešní knižní tipy, protože se zaměříme na vše uvedené a pomůžeme vám tak zlepšit život.

Luděk Kolman a Hana Chýlová se ve svém díle Když si povídáme zabývají problematikou mezilidské komunikace. Naučí vás třeba, jak předcházet zbytečným nedorozuměním.

Povídáme si často, povídáme si o všem možném a obvykle na tom nenacházíme nic zvláštního. Ale i v takovém běžném povídání někdy narazíme na neporozumění, na střety v názorech, které mohou vést až ke sporu a konfliktu. Problematika mezilidské komunikace je složitá a v mnoha ohledech zajímavá a tato kniha nabízí nejen zamyšlení nad jejími úskalími, ale i možné postupy či zásady, které by mohly předcházet nedorozuměním a přispět k lepší a účinnější komunikaci.

Když si povídáme

Úskalí lidské komunikace
Autoři: Luděk Kolman, Hana Chýlová

Počet stran: 224
Vazba: brožovaná
Formát: 140×200 mm
ISBN: 978-80-7684-213-7
Doporučená cena: 329 Kč

Knihu Když si povídáme vydalo nakladatelství Triton.

Ukázka z knihy

Komunikace mezi lidmi se samozřejmě netýká jenom přednášek, projevů nebo pokusů o ovlivňování většího množství lidí. Převážná většina mezilidské komunikace je soukromá, mohli bychom říci intimní. A právě ta sehrává v našich životech, v tom, jak je prožíváme a žijeme, nezastupitelnou úlohu. (str. 23)

Přečtěte si celou ukázku.

O autorovi

Doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc. přichází s nápady, jak usnadnit osvojování dovedností v komunikaci. Oblasti, jimž se věnuje dlouhodobě, jsou nácvik efektivní komunikace, neurolingvistické programování a interkulturní komunikace. Rád čte, ale také píše. Publikoval velké množství odborných článků. Jeden z nich na téma měření charakteristik středoevropských kultur vyšel v časopise Journal of Managerial Psychology. Jinak má rád dlouhé procházky přírodou a jízdu na kole.

Zdroj informací: tresconsulting.cz

————————————————

Dale Carnegie oslovil knihou Jak získávat přátele a působit na lidi již miliony čtenářů – poprvé totiž vyšla už v roce 1936! Nyní si můžete pořídit nové, redigované vydání tohoto celosvětového bestselleru.

Kniha Jak získávat přátele a působit na lidi zaujímá významné místo v historii knižního trhu jako jeden z nejúspěšnějších mezinárodních bestsellerů všech dob. Splnila očekávání mnoha lidí a její zásady stále platí.

S legendárním Dalem Carnegiem:
Vybřednete z rutinních postupů, získáte nové ambice.
Dozvíte se, jak kritizovat, a přesto zůstat oblíbení.
Vzroste váš vliv i schopnost dotahovat věci do konce.
Naučíte se změnit lidi, aniž byste se jich dotkli.
Stanete se zábavnějšími společníky. Nadchnete své spolupracovníky. Budete skutečná vůdčí osobnost.

Jak získávat přátele a působit na lidi

Autor: Dale Carnegie
Přeložil: Svatoslav Gosman

Počet stran: 376
Vazba: vázaná
Formát: 0získávat0 mm
ISBN: 978-80-7593-570-0
Doporučená cena: 370 Kč

Knihu Jak získávat přátele a působit na lidi vydalo nakladatelství Pavel Dobrovský – BETA.

Ukázka z knihy

Jednání s lidmi je pravděpodobně největší problém, se kterým se člověk v životě setkává, zejména pohybuje-li se ve světě podnikání. A platí to vždy – ať už se jedná o ženu v domácnosti, architekta, nebo inženýra. Výzkum, který prováděla před několika lety Carnegie Foundation (nadace ani níže uvedený institut nemá žádný vztah k autorovi), zjistil velmi důležitou a významnou skutečnost, kterou později potvrdily i dodatečné studie prováděné v Carnegie Institute of Technology. Tyto výzkumy odhalily, že dokonce i v takových technických disciplínách, jako je inženýrství, připadá přibližně 15 procent finančních úspěchů na konto technických znalostí, zatímco zbývajících 85 procent se dá přičíst schopnosti dobře vést lidi. (str. 22)

Nezapomeňte se podívat na celou ukázku.

O autorovi

Dale Carnegie (1888–1955) od doby kdy v roce 1936 poprvé vydal svůj bestseller Jak získat přátele a působit na lidi inspiroval miliony čtenářů.
Společnost Dale Carnegie & Associates , která byla založená v roce 1912, je globálním partnerem progresivních firem po celém světě. Využívá původní carnegiovské zásady k tomu, aby zaměstnance klientů, pro které pracuje, zaangažovala na úspěšné budoucnosti.

Zdroj informací: nakladatelství Pavel Dobrovský – BETA

————————————————

Další kniha je určena ženám. Máte problém s rozhodováním v zásadních otázkách? Neumíte říkat „ne“? Chcete žít v souladu se svou přirozeností a plně využít svůj ženský potenciál? Kaja Andrea Otto vám poradí, jak na to.

Proč se často cítíme nezakotvené a vyhořelé, bezradné, když se máme rozhodnout? Proč říkáme ano, když myslíme ne? Důvodem je ztráta spojení – s námi samotnými i s naším nejcennějším potenciálem: našimi předky. Protože pouze pokud víme, odkud přicházíme, můžeme si samy určit, kam se vydáme. Pouze tak si můžeme naplno uvědomit svou ženskou sílu, rozpoznat a žít životní vizi, která je v souladu s naší ženskou podstatou, a být skutečně ženou. Takovou, která žije v souladu se svou přirozeností a specifickým ženským rytmem a která dokáže plně využít svůj ženský potenciál.

Posílíme-li své kořeny, nebude už stát nic v cestě našemu naplněnému životu. Budeme moci volně vzlétnout a stopa, kterou tu zanecháme, dá křídla i dalším generacím.

Síla rodu

Práce s předky jako cesta k uzdravení a osvobození
Autor: Kaja Andrea Otto
Přeložila: Marina Wagnerová

Počet stran: 208
Vazba: brožovaná
Formát: 135×205 mm
ISBN: 978-80-7370-655-5
Doporučená cena: 359 Kč

Knihu Síla rodu vydalo nakladatelství Synergie Publishing SE.

Ukázka z knihy

Stejně jako v minulosti jsou i v dnešní době naše všední dny protkány odkazy na propojení s našimi předky, s naším rodem. Slova jako „rodina, porod, narodit se“ jsou trvalou součástí našeho jazyka. Na Dušičky a o Svátku všech svatých navštěvujeme a zdobíme hroby našich zesnulých a i v našich zeměpisných šířkách už slavíme Halloween. Všechny tyto svátky vycházejí z prastarých tradic předkřesťanských časů, které nám připomínají, že naši předkové jsou v našem životě stále přítomni. (str. 7)

O autorce

Kaja Andrea Otto o sobě říká, že je duchovní feministka a patří k nové generaci duchovních učitelů. Spoléhá na dobře podložené posílení postavení žen, které spojuje starodávnou domorodou moudrost s moderními znalostmi. Své fanoušky oslovuje podcastem, přednáškami, semináři a dalšími setkáními, které pro ně pořádá. Pendluje mezi Arizonou, Kanárskými ostrovy a Hamburkem.

Zdroj informací: kajaandrea.de

————————————————

Heinz-Peter Röhr vám pomůže nalézt nejen vnitřní klid, ale i fyzickou, psychickou a sociální pohodu. Přečtěte si jeho dílo Jak se vyléčit.

Všichni chceme žít zdravý život. Ale pouhé „nebýt nemocný“ zdaleka není totéž jako být skutečně zdravý. Stav opravdového uzdravení pociťujeme pouze tehdy, když se nám daří dobře fyzicky, psychicky i sociálně. Cesta k tomuto stavu je úzce spjata s našimi zkušenostmi a postoji. Tato kniha ukazuje vše, co k tomu potřebujeme. Ať už jde o případ vážné nemoci, nebo o silnou psychickou zátěž, k uzdravení přispívá kromě klasické lékařské léčby také víra a láska, smysl života a vnitřní klid.
Heinz-Peter Röhr zprostředkovává své dlouholeté znalosti, zkušenosti, podněty k zamyšlení a cvičení do praktického průvodce holistickým léčením a sebeléčením. Spiritualita a psychologie jsou zde představeny jako doplňkové zdroje síly k uzdravení.

Jak se vyléčit

Osvobození duše od viny a studu
Autor: Heinz-Peter Röhr
Přeložil: Petr Babka

Počet stran: 184
Vazba: brožovaná
Formát: 147×205 mm
ISBN: 978-80-262-2135-7
Doporučená cena: 319 Kč

Knihu Jak se vyléčit vydalo nakladatelství Portál.

Ukázka z knihy

Je nekonečně důvodů pro to, aby se člověk cítil vinen. Jak silně se pocity viny, ať vědomě, či nevědomě, přenášejí z rodičů na děti, toho si lidé většinou ani nevšimnou. Význam a účinnost pocitů viny se zcela podceňují. Následky na duševní a tělesné zdraví bývají fatální. Pocity viny narušují pocit vlastní hodnoty, způsobují strach a úzkost, zhoršují duševní odolnost. (str. 76)

Nezapomeňte si dočíst ukázku.

O autorovi

Heinz-Peter Röhr je známý německý psychoterapeut se specializací na terapii závislostí. Původně vystudoval sociální práci a pedagogiku. Je autorem mnoha úspěšných knih, které vyšly v Portále: Narcismus – vnitřní žalář, Hraniční porucha osobnosti, Hysterie – strach z odmítnutí, Závislé vztahy, Sebeúcta u dětí aj.

Zdroj informací: nakladatelství Portál

————————————————

Meg Arroll vás v Malých traumatech přesvědčí, že byste neměli ignorovat nic, co vás trápí. Kvůli čemu pociťujete úzkost. Pokud totiž svůj stav nedostanete pod kontrolu, může vést k různým psychickým a fyzickým problémům.

Cítíte se někdy tak bez energie, že ani nedokážete popsat vlastní pocity? Zdá se vám, že svůj život nežijete, ale jen přežíváte? Může to být důsledek malých traumat – nahromaděných psychických šrámů, jizev a modřin. Jde o zážitky, které utvářejí váš život, ovlivňují interakce s okolním světem a mohou mít velmi škodlivý dopad na vaše zdraví a pocit pohody. Malá traumata stírají hranice mezi duševním zdravím a nemocí a zrazují vás od vyhledání pomoci – není vám dobře, ale připadá vám, že nemáte dost symptomů na to, aby vám lékař mohl stanovit diagnózu nebo léčbu. Takto ale žít nemusíte.

V knize se dozvíte, jak malým traumatům POROZUMĚT, PŘIJMOUT je a PROVÉST KROKY k tomu, abyste se s nimi vyrovnali a přenesli se přes zranění, která způsobují. Prostřednictvím případových studií a praktických cvičení a podnětů získáte tolik potřebné ujištění, že vaše pocity úzkosti, citového odpojení a sebedestrukce jsou oprávněné. Kniha se stane vaším průvodcem na cestě za nalezením řešení, které vám konečně umožní žít takový život, jaký si přejete.

Malá traumata

Překonejte emoční bariéry a žijte život, jaký si zasloužíte
Autorka: Meg Arroll

Počet stran: 304
Vazba: brožovaná
Formát: 145×208 mm
ISBN: 978-80-271-5011-3
Doporučená cena: 449 Kč

Knihu Malá traumata vydalo nakladatelství Grada.

Ukázka z knihy

Hovořím o „malých traumatech“ nebo o traumatech „s malým t“, protože jde v podstatě o univerzální lidskou zkušenost, která si zaslouží, aby se o ní běžně mluvilo v každodenní komunikaci. V životě totiž záleží právě na maličkostech – na každodenních drobnostech, které nám odčerpávají vitalitu, jiskru a potenciál. Jestliže si však svá malá traumata uvědomíme, můžeme je využít ve svůj prospěch tím, že si vybudujeme silnou psychickou imunitu, která nás ochrání před ničivým dopadem budoucích traumat „s velkým T“. (str. 13)

Stáhněte si celou ukázku.

O autorce

Dr. Meg Arroll, Ph.D., je diplomovaná psycholožka a spisovatelka, která se věnuje oblasti duševního zdraví a wellness. Její přístup je zaměřený na řešení a přináší praktické tipy a strategie, s jejichž pomocí je možné se vypořádat s běžnými potížemi i složitými problémy. Pravidelně přispívá do britských celostátních novin a časopisů, např. do Daily Mail, Metro, Psychologies, Women’s Own, Top SantéStylist.
Pravidelně také vystupuje v pořadech BBC World News, Kaye Adams Programme na rozhlasové stanici BBC Radio Scotland, v australské ranní talk show Today Extra a v UK Health Radio. Bývá také častým hostem řady podcastů, např. Dr Max’s Mind Clinic.
Meg Arroll přibližuje široké veřejnosti složité vědecké teorie a výzkumy. Přináší přitom praktické rady, co mohou lidé pro zlepšení svého duševního a fyzického zdraví udělat hned. Působí ve Velké Británii a USA a nabízí flexibilní online i tradiční individuální poradenství. Ve své práci propojuje psychoterapii s léčivým potenciálem přírody formou terapie za chůze (walk and talk) po nejkrásnějších parcích i jiných příjemných místech na světě.

Zdroj informací: nakladatelství Grada


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKdyž si povídáme
Úskalí lidské komunikace

Kolman, Luděk – Chýlová, Hana

Triton, 2023

zobrazit info o knizeJak získávat přátele a působit na lidi

Carnegie, Dale

Pavel Dobrovský – BETA, 2024

zobrazit info o knizeSíla rodu
Práce s předky jako cesta k uzdravení a osvobození

Otto, Kaja Andrea

Synergie Publishing SE, 2023

zobrazit info o knizeJak se vyléčit
Osvobození duše od viny a studu

Röhr, Heinz-Peter

Portál, 2024

zobrazit info o knizeMalá traumata
Překonejte emoční bariéry a žijte život, jaký si zasloužíte

Arroll, Meg

Grada, 2024

Napsat komentář