O hledání duchovního smyslu

PR streda uvodni
Nový zákon… Kdo by o něm už někdy neslyšel. Známe jej ale dobře? Víme, co nám říká a jaká je jeho spirituální rovina? Právě ta totiž stojí ve středu zájmu publikace, kterou vám dnes představujeme. Ponořte se společně s námi do náboženského ticha a objevujte!

Tato publikace je dílem známého a uznávaného starozákoníka doc. Mgr. Jirího Beneše, Th.D., vedoucího katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, autora několika zajímavých a podnětných knih z oblasti Starého zákona. Primární zájem autora je v rovině spirituální, co Boží slovo říká mně teď a tady, do mého osobního života a do života společnosti. Navazuje tak na starou exegetickou tradici — hledání duchovního smyslu (významu).

Formování spirituality v listu Římanům

Autor: Jiří Beneš

Počet stran: 264
Vazba: vázaná
Formát: 146×205 mm
ISBN: 9788072554577
Doporučená cena: 290 Kč

Knihu Formování spirituality v listu Římanům vydalo nakladatelství Návrat domů.

Ukázka z knihy

List Římanům nese poměrné výrazné stopy pavlovské mystiky (viz Příloha III.). Budeme však o nich mluvit jako o spiritualitě a sledovat, jak se Pavel vyjadřuje, jak se snaží na své čtenáře působit a formovat spiritualitu svých čtenářů, tj. i nás. A tuto perspektivu doložíme i zjištěními, která na spiritualitu listu Římanům upozorňují v odborné literatuře. Předpokladem a východiskem nám bude, že tento Pavlův poslední list je jeho poslední vůle.

Podívat se můžete na kompletní ukázku.

O autorovi

doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D. se narodil 5. srpna 1961 v Praze. Během studia na středním odborném učilišti se setkal se svědky Jehovovými, kteří mu otevřeli svět náboženství. Začal se zajímat o další křesťanské komunity a přijal evangelickou víru. Od roku 1981 studoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu a ještě před nástupem se o něho začala zajímat Státní bezpečnost. Pokoušela se ho získat jako informátora o dění na fakultě, Jiří Beneš však spolupráci nepodepsal. Během vysokoškolského studia ho zásadně oslovil Starý zákon a praxe judaismu. Pod tímto vlivem po absolvování fakulty v roce 1986 konvertoval k Církvi adventistů sedmého dne a o tři roky později, krátce před listopadovým převratem, se stal adventistickým kazatelem. Bohoslužbám a pastorační péči se věnoval v Kladně, Slaném a Praze do roku 2002, kdy jako odborný asistent nastoupil na Husitskou teologickou fakultu UK. Učil hebrejštinu a Starý zákon, v roce 2013 se habilitoval a v současnosti je vedoucím katedry biblistiky a judaistiky.

Zdroj informací: Paměť národa


Logo_NavratDomuNávrat domů je pražské nakladatelství moderní křesťanské literatury. Vydává především překlady z angličtiny evangelického zaměření. Nejznámějšími díly, které vydalo, jsou knihy C. S. Lewise včetně druhého vydání Letopisů Narnie. Publikovalo také řadu knih s kritikou evoluční teorie.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeFormování spirituality v listu Římanům

Beneš, Jiří

Návrat domů, 2023

Napsat komentář