I v cizině jsem byl doma

Timothy Garton Ash: Evropa, náš domov
Evropa po konci 2. světové války, Evropa po pádu berlínské zdi, Evropa po rozpadu sovětského impéria, Evropa po krvavém rozpadu Jugoslávie, Evropa po ruské agresi proti Gruzii, po ruské anexi Krymu až po Ruskem rozpoutanou hrůznou válku na Ukrajině.  To vše skrze osobní výpověď a zároveň optikou striktně ověřených historických faktů podané v knize předního britského spisovatele a historika Timothyho Gartona Ashe.

Minulý týden na pozvání organizace Aspen Institute Central Europe a nakladatelství PROSTOR zavítal do Prahy renomovaný znalec moderních evropských dějin, profesor evropských studií na universitě v Oxfordu Timothy Garton Ash. Se svým projevem na téma Hodnoty: Nový trend digitálního věku vystoupil ve čtvrtek 16. listopadu v dopoledních hodinách na Aspen Annual Conference 2023 v Pražské křižovatce. Ten samý den od 16 hodin pak byl hostem Knihovny Václava Havla, kde čtenářům a médiím představil svoji novou knihu Evropa, náš domov, kterou v listopadu vydalo nakladatelství PROSTOR. Besedy se kromě autora zúčastnili také překladatelé publikace paní Veronika Maxová a pan Jaroslav Veis, redaktor  nakladatelství PROSTOR pan Rani Tolimat, tlumočnice paní Kateřina Výborná a moderátorka diskuse paní Denisa Novotná.

zleva Denisa Novotná, Timothy Garton Ash, Kateřina Výborná, Veronika Maxová, Jaroslav Veis a Rani Tolimat

zleva Denisa Novotná, Timothy Garton Ash, Kateřina Výborná, Veronika Maxová, Jaroslav Veis a Rani Tolimat

Po úvodních slovech, jimiž Denisa Novotná představila účastníky debaty a jež použila pro krátkou prezentaci uváděné knihy, položila autorovi otázku týkající se geneze jeho díla. Nejprve Timothy G. Ash vyjádřil radost nad tím, že může být v Knihovně Václava Havla přítomen den  před 17. listopadem. Poté reagoval na položenou otázku. Na knize začal pracovat již před padesáti let. Tehdy začal sledovat různé události, které Evropu zasáhly, a do malých zápisníků si dělal poznámky, zapisoval vše, co považoval za důležité. Především ze zápisníků, ale také z deníků, fotografií a vzpomínek, z četby a ze setkání s různými lidmi a z jejich vzpomínek čerpal materiál pro své dílo. Ale – jak sám říká – „Není to autobiografie. Je to spíš historie ilustrovaná vzpomínkami.“ Hlavní motivací, proč se začal myšlenkou na napsání této knihy zabývat, bylo, že se v Evropě druhé poloviny 20. století podařilo uskutečnit dobré věci. Ale pak, po pádu železné opony, přichází finanční krize, vpád Ruska do Gruzie, ruská anexe Krymu, brexit, covidová epidemie, agresivně rozpoutaná válka na Ukrajině. Tehdy si Timothy Ash uvědomil, že Evropa je v ohrožení.

Timothy Garton Ash

Timothy Garton Ash

V současném dění vidí v Evropě dva aspekty: negativní a pozitivní. Negativum spočívá v tom, že válka na Ukrajině se pro zemi nevyvíjí příliš dobře. Před čtyřmi týdny navštívil nemocnici ve Lvově, kde se léčí zranění ukrajinští vojáci. popisovali mu, jak těžké je pro ně překročit obranné ruské linie a překonat nastražené miny.  Zároveň klesá podpora Spojených států, zejména nyní po teroristickém vraždění Hamásu v Izraeli a následně tvrdě probíhajícím bojům v Gaze, se pro USA prioritou z diplomatického i finančního hlediska stává Izrael. Proto je nezbytné, aby se Evropa ve své podpoře Ukrajiny ještě více utvrdila.

Dalším šokujícím jevem pro Ashe je narůstající proces ničení demokracie v orbánovském Maďarsku, dokonce za pomoci získaných evropských dotací.  A nyní se k němu po proběhnuvších parlamentních volbách, v nichž vyhrál Ficův SMER, přidává také Slovensko.

Vedle těchto negativních aspektů vidí nyní profesor Ash v Evropě také aspekt pozitivní.

„Patnáctého října jsem byl ve Varšavě, kde zrovna probíhaly parlamentní volby. Třebaže to nebyly volby spravedlivé, vše je stále ovládáno stávající státní správou, demokratické opozici se podařilo volby vyhrát. To je velmi, velmi dobrá zpráva pro Evropu. Orbán už nebude moct mluvit o svém vlivu ve střední Evropě.“

Timothy Garton Ash: Evropa, náš domovDo debaty vstoupili ze svého úhlu pohledu překladatelů Jaroslav Veis a Veronika Maxová. Překlad je dle nich služba textu a ne vždy je příjemná. Tentokrát byla „zajímavá“. Každý z nich položil autorovi otázku. Pan Veis se zeptal, zda bude mít kniha Evropa, náš domov pokračování.

„Začínám sbírat materiál pro další knihu z období války na Ukrajině, nejkrvavější války od roku 1945. Jsme v nové fázi historie Evropy, Evropy ochabující.“

Veronika Maxová vyzdvihla  historikovu stylistickou erudice:

„Kniha je hrozně dobře napsaná. Používáte metodu moderních spisovatelů – ne popsat, ale ukázat.“

Zajímalo ji, zda byl Timothy Ash ve svých zápisnících pravdivý, jestli někdy podváděl. Je přece těžké každý den psát.

„Až fanaticky hlídám, abych věci  zapsal věrně,“ odpovídá Timothy Ash. V prologu ke své knize píše: „Když říkám, že je to ‚osobní‘ historie, nemám tím na mysli jen tu ‚moji‘; mám na mysli historii, jak ji prožívali jednotlivci, a dokládám to jejich zážitky.“ A o pár řádků níž: „Vždy se snažím být přesný, pravdivý a poctivý, ale nečiním si nárok na úplnost, nestrannost či objektivitu.“

Timothy Garton Ash

Timothy Garton Ash

Na samém začátku debaty – úmyslně zmíněno až nyní – zazněla metafora, kterou historička Lea Ypiová použila při hodnocení Asheho knihy, když prohlásila, že jde o „milostný dopis Evropě“. Sám autor svůj vřelý vztah ke Kontinentu (jak Evropu nazývají Angličané) vyjádřil těmito slovy, když vzpomínal na dny pádu železné opony:

„Psal se rok 1989, rok zázraků. Svoboda a Evropa – dvě politická témata mému srdci nejbližší – kráčely za zvuků Beethovenovy Deváté symfonie ruku v ruce a zvěstovaly mírumilovnou revoluci otevírající novou kapitolu evropských a světových dějin. Ani kousek kontinentu už pro  mě nebyl ‚cizina‘. Stal jsem se součástí paradoxu vystihujícího to, co v současnosti znamená  být Evropanem – i v cizině jsem doma.“

Autorem všech fotografií použitých v článku je Ondřej Němec.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeEvropa, náš domov
Od vylodění v Normandii po válku na Ukrajině

Ash, Timothy Garton

Prostor, 2023

Napsat komentář