Jak obstát ve světě

lide_v_napjatych_zivotnich_situacich
Využijte různé knižní rádce, které vám pomohou obstát v současném světě. Máme pro vás hned několik tipů, díky kterým si zachováte chladnou hlavu a poradíte si nejen v krizových situacích, ale i s různými osobními problémy. Tak se pusťte do čtení!

Poslední roky nám ukázaly, že během chvilky se může náš život zcela změnit – ano, mám na mysli situaci související s koronavirem. Jakým krizím můžeme ještě čelit? A jak se na ně co nejlépe připravit?

Když cítíme obavy a zaženeme je, tak se vrátí v méně nápadné podobě, ale silnější. Pokud se začneme na krizi připravovat, kupodivu pocítíme ulehčení. Tato kniha je o rodinné přípravě na krizi, která možná nikdy nenastane. První část textu pojednává o to, jakou povahu mají ti lidé, kteří krize přežívají, a jak při tom jednají. Druhá část se týká těch úplně nejpraktičtějších návodů, jak dezinfikovat vodu, jaký filtr si koupit, jak skladovat potraviny či vytvořit v domě postiženém výpadkem sítě teplou místnost. Rozeznáváme přitom čtyři typy rychlých krizí – neočekávanou událost, blackout, epidemii a sociální bouře – a jednu situaci pomalé krize, jakou je rozpad a chudnutí společnosti. Při psaní této několik let připravované publikace, se sešel vědec, který se roky zabývá krizovými trendy, inženýr, který už v 80. letech v Rakousku navštěvoval kurzy přežití a setkání alternativních praktiků, policista s mnohaletou službou v ulicích, polárník schopný přejít pěšky napříč Grónskem a člen krizového štábu, který se nejenom účastnil povodní, ale hlavně plánoval a vedl tým Blackout. Podobná publikace zaměřená na obyčejného člověka a běžnou rodinu u nás nikdy nevyšla.

Ruka noci podaná

Základy rodinné a krizové připravenosti
Autoři: Václa Cílek, Ferdinand Šmikmátor a kol.

Počet stran: 424
Vazba: vázaná
Formát: 160×233 mm
ISBN: 978-80-7675-117-0
Doporučená cena: 499 Kč

Knihu Ruka noci podaná vydalo nakladatelství Dokořán.

Ukázka z knihy

V zásadě můžeme rozeznávat dvě rychlosti krize. Náhlá krize, jako třeba při povodni, znamená rychlou akci, pobyt na nějakém evakuačním místě, návrat a obnovu. Chronická krize vede k pozvolnému zhoršování situace, „rozpouštění“ civilizace. Nebojujeme v ní o život, ale učíme se žít s méně věcmi, objevujeme praktickou i životní moudrost dřívějších generací, jejich řemesla a zemědělské postupy. Trénujeme na dobu, kdy mikrobi budou víceméně rezistentní proti většině antibiotik a bankomaty neochotné až k pláči. (str. 16)

Přečtěte si celou ukázku.

O autorech

Václav Cílek (* 11. května 1955) geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, obor geologie ložisek. Přestože se ve své práci zabývá především změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme v jeho knihách přesahy směrem k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů. Za Krajiny vnitřní a vnější a Makom. Kniha míst byl vyznamenán cenou Toma Stopparda za rok 2004. V roce 2007 získal Cenu ministra životního prostředí „za výrazný přínos k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie“. V roce 2009 mu byla udělena cena VIZE 97 Nadace Dagmar a Václava Havlových za to, že „svým dílem významně rozšířil lidský obzor, poukázal na méně známé jevy a souvislosti, napomohl včlenit výsledky vědy do obecné kultury a prohloubil alternativy lidského pohledu na svět, kosmos a základní otázky bytí“. Václav Cílek spolupracuje s Českým rozhlasem a s Českou televizí, jako autor či spoluautor vydal přes třicet knižních titulů (např. Tetín svaté LudmilyUranová PříbramO památné hoře Blaníku a jejím krajiPřijít za svítáníVlhošť a další).

Zdroj informací: nakladatelství Dokořán

Ferdinand Šmikmátor (* 1954) absolvoval v roce 1982 Vysoké učení technické v Brně, Fakultu strojní. Po několika pokusech v zaměstnáních v podmínkách pozdního reálného socialismu odešel v roce 1988 do emigrace v Rakousku. Zde působil mimo jiné jako šéfkonstruktér firmy, v oblasti vodních armatur. V roce 2006 se vrátil z rakouského exilu a žije trvale v Bystřici nad Pernštejnem. Své poznatky ze života v Rakousku zhodnotil v příspěvcích pro časopis Regenerace a knize Esoterická Vídeň (Eminent 2011). Trampská, vodácká, speleologická a cestovatelská praxe mu poskytla potřebnou základní průpravu pro hledání nekonvenčních cest životního stylu. V současnosti se věnuje publikační a překladatelské činnosti a zabývá se teoreticky i prakticky různými aspekty alternativních možností řešení situací běžného života v nestandardních situacích.

Zdroj informací: nakladatelství Dokořán

————————————————

Ekonom Nouriel Roubini se ukázal jako výtečný prorok. Právě on varoval před recesí, která v roce 2008 zasáhla celý svět. Přečtěte si jeho dílo Megahrozby, abyste věděli, jakým nebezpečím budeme ještě čelit a zda je dokážeme překonat.

Nouriel Roubini, jenž proslul svými úspěšnými předpověďmi náhlých obratů v hospodářském a politickém vývoji světa, vykresluje vyhlídky lidstva pro 21. století. Analyzuje deset fundamentálních problémů ekonomické, finanční, politické a ekologické povahy, k jejichž destruktivnímu potenciálu nelze přirovnat nic z toho, co lidstvo zažilo v minulosti. Patří k nim obrovské celosvětové zadlužení, negativní demografický vývoj, dramaticky se zhoršující stav penzijních systémů, deglobalizace se závažnými důsledky pro mezinárodní obchod, růst geopolitického napětí v důsledku soupeření mezi Spojenými státy a Čínou, nevypočitatelný faktor v podobě rychlého rozvoje počítačových technologií a z nich bouřlivý vstup tzv. „umělé inteligence“ i výhled „přehřáté“, částečně neobyvatelné planety.
Závěrečná kapitola přináší pozitivní autorovy návrhy, jak by bylo možné odvrátit některé z těchto hrozících katastrof.

Megahrozby

Deset nebezpečí, kterým čelí lidstvo v 21. století, a zda je dokážeme překonat
Autor: Nouriel Roubini
Přeložil: Aleš Valenta

Počet stran: 416
Vazba: vázaná
Formát: 155×230 mm
ISBN: 978-80-7335-881-5
Doporučená cena: 497 Kč

Knihu Megahrozby vydalo nakladatelství Leda v edici AGORA,

O autorovi

Nouriel Roubini je americký ekonom. V roce 2006 varoval před blížící se finanční krizí (a to jen na základě historických paralel, intuice a zkušenosti z asijských zemí), v níž se v roce 2008 ocitl celý svět.

Zdroj informací: nourielroubini.com

————————————————

Každý se může dostat do situace, v níž bude potřebovat právní radu. Proto byste si měli pořídit právního rádce s preventivními radami od odborníků – třeba knihu Dostupný advokát.

Máte problémy se sousedy? Potřebujete reklamovat nějaké zboží? Musíte řešit nějaký přestupek? Chystáte se koupit byt? Co vaše vztahy na pracovišti? Víte, jaká jsou vaše práva a povinnosti?

Tato publikace je vaším praktickým průvodcem, pokud se potýkáte s běžnými právními situacemi v životě. Obsahuje ucelené informace a rady, jak si poradit se vztahy se sousedy, reklamacemi zboží, koupí bytu, vztahy na pracovišti, s řešením přestupků, rodinným právem, náhradou škody a mnoha dalšími. Obsahuje také preventivní rady, jak si počínat, aby nemuselo dojít k řešení situace před soudem. Kniha je přehledně rozdělena do pěti ucelených částí – rodinné právo, právo nemovitostí, pracovní právo, spotřebitelské právo, spory.

Je psána srozumitelně a stručně, je tak přístupná pro každého. Autory jsou odborníci s vhledem do problematiky a mnohaletými praktickými zkušenostmi.  Pojímají tedy danou problematiku způsobem, díky kterému si bude právní laik schopný poradit. Může být také cennou pomůckou pro studenty škol s právním zaměřením, kteří získají rychlý přehled o vyučovaném tématu.

Dostupný advokát

Jak na běžné právní situace
Autoři: Ondřej Preuss a Nikola Šedová

Počet stran: 256
Vazba: brožovaná
Formát: 167×240 mm
ISBN: 978-80-271-5165-3
Doporučená cena: 359 Kč

Knihu Dostupný advokát vydalo nakladatelství Grada.

Ukázka z knihy

Co je účelem práva? A tedy i rodinného práva? Vyřešit střety a ochránit legitimní zájmy. U rodinného práva je to zejména zájem bezbranných dětí. Naším cílem v této kapitole je poskytnout čtenářům ucelený přehled o fungování rodinného práva a dědictví. Dále se dozvíme, jak právo tyto zájmy chrání (nebo by alespoň mělo). Poučíme se o právech a povinnostech spojených s manželstvím, rodičovstvím, rozvodem, péčí o děti a dědictvím. Získáme praktické informace, srozumitelné vysvětlení klíčových pojmů a příklady, které nám pomohou této oblasti porozumět a navigovat se v jejích vodách, často rozbouřených. Bouře bohužel může, zejména v rodinných vztazích, někdy přijít i z čistého nebe.
Právní teoretici by možná rodinné právo a dědictví nespojovali do jedné kapitoly. V praxi se však často jedná o velmi provázané pojmy, a proto je předkládáme takto propojené. Advokát v těchto případech nevystupuje jen jako odborník na chladnou literu zákona, ale zastává i funkci (jak to trefně označila jedna naše kolegyně) terapeuta a přítele na telefonu. (str. 17)

Prohlédněte si celou ukázku.

O autorech

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. se narodil v Praze. Kromě právnické fakulty Univerzity Karlovy vystudoval obor mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval rok i ve francouzském Nancy. Kromě provozování advokátního serveru DostupnyAdvokat.cz je v současnosti i odborným asistentem na katedře ústavního práva své alma mater (Pf UK). Baví ho psaní odborných a popularizačních textů, které se většinou nějakým způsobem vážou k právní tematice. Je vášnivým hráčem pétanque, rád cestuje a podniká výpravy za kulturou. Je šťastně ženatý a se svou manželkou Lenkou žije v Praze.

Zdroj informací: DostupnyAdvokat.cz

Mgr. Nikola Šedová je právnička a copywriterka. Již několik let spolupracuje s advokátní kanceláří Dostupný advokát, na jejímž blogu se snaží laikům srozumitelně přiblížit leckdy složité právní předpisy. V minulosti se věnovala zejména spotřebitelskému právu, vedla vzdělávací projekt zaměřený na práva klientů telekomunikačních operátorů a působila jako právnička a autorka textů v časopisu dTest či na Českém telekomunikačním úřadu.

Zdroj informací: nakladatelství Grada

————————————————

Co to jsou úzkosti, kdy jim začít věnovat pozornost a jak na úzkostné myšlenky reagovat? S tím vám poradí klinický psycholog Joel Minden.

Ničí vám úzkost život? Máte pocit, že vám diktuje, kdo jste, co máte dělat a s kým máte trávit život? Máte někdy pocit, že jste lapeni v bublině strachu a paniky? Úzkost může přijít kdykoli a kdekoli, proto potřebujete jednoduchého a přístupného průvodce, který vás provede nepříjemnými situacemi. Přestanete se vyhýbat lidem, místům a věcem, které ve vás vyvolávají úzkost, a začnete opět žít plným životem.

V knize najdete praktický a návodný tříkrokový program založený na kognitivně-behaviorální terapii. Naučíte se v něm, jak reagovat na úzkostné myšlenky, reagovat na životní výzvy a snášet nejistotu, kterou přináší život. A až budete připraveni, dokážete vystoupit ze stínu, ve kterém jste se vinou své úzkosti ocitli.
Knihu uvítají lidé, kteří se potýkají s úzkostí nebo long covidem, který mívá u některých lidí za následek i úzkostné prožívání. Bude užitečná i pro terapeuty.

Techniky pro zvládání úzkosti

Tříkrokový program
Autor: Joel Minden
Přeložil: Ivo Müller

Počet stran: 216
Vazba: brožovaná
Formát: 160×230 mm
ISBN: 978-80-262-2074-9
Doporučená cena: 415 Kč

Knihu Techniky pro zvládání úzkosti vydalo nakladatelství Portál.

Ukázka z knihy

Jsou-li naše předpovědi realistické, tak jako ve výše uvedených příkladech, můžeme přesto vnímat úzkost, ale poslouží nám k dobrému, že si své názory uvědomíme a zareagujeme zacíleným chováním, čímž zvýšíme šance, že nadcházející úkol zvládneme. (str. 36)

Podívejte se i na další ukázky.

O autorovi

Joel Minden Ph.D. je klinický psycholog specializující se na kognitivně-behaviorální terapii. Je autorem blogu CBT and Me, který najdete na www.psychologytoday.com.

Zdroj informací: nakladatelství Portál

————————————————

Nenechte si ujít ani literární počin Kimberly Brownové. Podělí se s vámi o buddhistické techniky a meditace, díky kterým se mnohem lépe dokážete vypořádat se vším, čemu zrovna musíte čelit.

Kimberly Brownová napsala tuto knihu několik měsíců po vypuknutí pandemie covid-19. Předává takto četné poznatky z oblasti buddhismu, které pomáhají zvládat obtížné životní situace a závažné krize. Právě v době pandemie si uvědomila, že i po zrušení zákazů mají lidé dál problémy s psychikou a potřebují radu a pomoc. Knihu obohatila o praktická cvičení vycházející z buddhistické tradice. Jsou zaměřená nejen na zvládání nesnází, se kterými se setká každý člověk – vyrovnávání se se zármutkem a ztrátou, na problémy v rodině, práci se zlostí a neklidem –, ale také na posilování sebevědomí a sebeúcty a rozvíjení lásky k sobě samému i k druhým. Autorka objasňuje buddhistické zásady pomocí konkrétních příběhů ze života a zasazuje je do rámce dnešní doby. Názorně ukazuje, že i když se situace vyvíjí hodně nepříznivě, jsme vždy schopni obnovit vnitřní rovnováhu, najít odvahu a radovat se ze života.

Síla, klid a odvaha

25 budhistických praktik odolnosti a moudrosti v krizi
Autorka: Kimberly Brownová
Přeložila: Jana Žlábková

Počet stran: 220
Vazba: brožovaná
Formát: 145×205 mm
ISBN: 978-80-7593-534-2
Doporučená cena: 320 Kč

Knihu Síla, klid a odvaha vydalo nakladatelství Pavel Dobrovský – BETA.

Ukázka z knihy

Nicméně to neznamená, že všechno půjde snadno. Budete čelit chvílím, kdy budete pochybovat, budete se cítit ztraceni a sami a budete mít strach, protože si budete říkat, že je to marné a zbytečné. Budete to chtít vzdát. A já doufám, že v takových okamžicích sáhnete po této knize, aby vám dodala odvahu. Máte velké statečné srdce, jež vás bude podporovat v děsivých okamžicích, kdy se hroutíte a vyhlídky jsou hodně špatné. Vím, že takovou odvahu máte, protože já ji také mám. Všichni ji máme, a přestože tomu právě teď možná nevěříte, brzy uvěříte. (str. 15)

Nezapomeňte si dočíst ukázku.

O autorce

Kimberly Brownová je učitelka meditace a spisovatelka zabývající se hlavně zkoumáním transformativní síly a moudrosti lásky. Mnoho let studovala buddhismus a dnes vede své žáky k vytváření smysluplných vztahů pomocí soucítění a k navazování spojení prostřednictví meditace metta, jejímž základem je láskyplnost. V meditačních centrech pořádá pravidelné kurzy zaměřené na využívání buddhistických praktik v dnešní době a školí učitele bdělé pozornosti. Žije se svou rodinou v New Yorku.

Zdroj informací: Beta Dobrovský

————————————————

Víte, jaký je rozdíl mezi pseudovědeckým mýtem a ověřitelnou vědeckou hypotézou? Na toto téma se ve svém díle Svět ve stínu démonů zaměřuje laureát Pulitzerovy ceny Carl Sagan.

Jak se máme inteligentně rozhodovat ve světě stále více ovládaném technologiemi, když nechápeme rozdíl mezi pseudovědeckými mýty a ověřitelnými vědeckými hypotézami? Carl Sagan, laureát Pulitzerovy ceny a významný astronom, zastává názor, že vědecké myšlení je kritické nejen pro hledání pravdy, ale i pro dobro našich demokratických institucí. Komentuje naši historii a kulturu, zkoumá a s podloženými fakty vyvrací klamy z dob minulých jako je čarodějnictví, léčení vírou, démoni i UFO. Přes to všechno se v dnešním takzvaném věku informací až znepokojivě daří pseudovědám s příběhy o mimozemských únosech, vyvolávání zemřelých a společných halucinacích, které si vyžadují pozornost a respekt. Jak Sagan jasně a výmluvně dokazuje, zpěv Sirén nerozumu není jen nesprávnou odbočkou naší společnosti, ale nebezpečný pád do temnoty, která může ohrozit naše základní svobody.

Svět ve stínu démonů

Věda jako svíčka v temnotě
Autor: Carl Sagan
Přeložil: Jan Pavlík

Počet stran: 512
Vazba: vázaná
Formát: 145×205 mm
ISBN: 978-80-278-0126-8
Doporučená cena: 599 Kč

Knihu Svět ve stínu démonů vydalo nakladatelství Epocha.

Ukázka z knihy

Venku je stále ještě tma. Ležíte v posteli a jste úplně vzhůru. Zjistíte, že jste zcela paralyzováni. Cítíte, že v místnosti někdo je. Chcete vykřiknout, ale nemůžete. Několik šedých tvorečků, asi metr velikých, stojí u paty lůžka. Holé hlavy ve tvaru hrušky mají poměrně velké ve srovnání se zbytkem těla. Oči mají obrovské, tváře bezvýrazné a zcela identické. Mají na sobě tuniky a boty. Doufáte, že to je jenom sen, ale máte pocit, že se to opravdu děje. (str. 83)

Nezapomeňte si přečíst celou ukázku.

O autorovi

Carl Edward Sagan byl americký astronom, spisovatel, astrofyzik a popularizátor astronomie, astrofyziky a dalších přírodních věd. Během svého života napsal mnoho vědeckých prací a článků. Věda jako svíčka v temnotě je dvacátá devátá kniha, jejíž je Carl Sagan autorem, spoluautorem nebo editorem.

Zdroj informací: britannica.com


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeRuka noci podaná
Základy rodinné a krizové připravenosti

Cílek, Václa – Šmikmátor, Ferdinand

Dokořán, 2023

zobrazit info o knizeMegahrozby
Deset nebezpečí, kterým čelí lidstvo v 21. století, a zda je dokážeme překonat

Roubini, Nouriel

Leda, 2023

zobrazit info o knizeDostupný advokát
Jak na běžné právní situace

Preuss, Ondřej – Šedová, Nikola

Grada, 2023

zobrazit info o knizeTechniky pro zvládání úzkosti
Tříkrokový program

Minden, Joel

Portál, 2023

zobrazit info o knizeSíla, klid a odvaha
25 budhistických praktik odolnosti a moudrosti v krizi

Brownová, Kimberly

Pavel Dobrovský – BETA, 2023

zobrazit info o knizeSvět ve stínu démonů
Věda jako svíčka v temnotě

Sagan, Carl

Epocha, 2023

Napsat komentář