Lidé ve vleku velkých dějin

historicke-romany
Páteční knižní tipy jsou tu a obsahují rovnou pět knih. Těšit se můžete třeba na příběh o Anežce Přemyslovně. Dále zjistíte, jak válka poznamenala tři generace židovské rodiny. A nechybí ani biografický román, ve kterém najdete zpracované válečné vzpomínky amerického veterána. 

Melita Denková ve své knize Poslední Přemyslovna vypráví příběh o Anežce Přemyslovně. Mladou dívku čeká domluvený sňatek. Podlehne nakonec kouzlu muže, který se má stát jejím manželem?

Letmé setkání s polským knížetem Javorským je pro mladinkou Anežku Přemyslovnu osudné, i když to v té chvíli neví. Zatím jen plná vzdoru odmítá sňatek, který pro ni domluvila matka Alžběta Rejčka a matčin milenec, mocný pán z Lipé. Dívčí vzdor však může být špatný rádce a hra o lásku nečekaně ošidná…

Poslední Přemyslovna

Vzdor a láska princezny Anežky
Autorka: Melita Denková

Počet stran: 264
Vazba: vázaná
Formát: 135×205 mm
ISBN: 978-80-7633-965-1
Doporučená cena: 319 Kč

Knihu Poslední přemyslovna vydalo nakladatelství Alpress.

Ukázka z knihy

Jen pojď,“ zamumlala Grifina s pocitem, jako by se vynořila z hluboké tůně.
Anežka přeskakovala z dlaždice na dlaždici, ale při pohledu na výraz staré dámy zůstala zaraženě stát. „Ty se na mě pořád zlobíš, paní babičko.“
Grifina vzdychla, až se jí zavlnila hruď, a diamantový řetěz, dávný dar od synovce Václava, zablýskl.
„Ne, jenom jsem se zamyslela. Nechci kazit předvečer oslavy hříchem hněvu ani sobě, ani tobě. Ovšem,“ pokusila se zamračit, „chválit tě nebudu.“
„Takže se přece zlobíš.“ (str. 1)

Dočtěte si ukázku.

O autorce

Melita Denková se narodila 21. února 1951. Je spisovatelkou a publicistkou, autorkou dětské literatury i románů pro ženy, rozhlasových her a rovněž televizních scénářů. Mezi její knihy patří např. Já, zamilovaná Isabela, a tajemný rytíř MatiasPrvorozenýJitka LucemburskáMarkéta Přemyslovna či Bludiště lásky.

————————————————

Nenechte si ujít román Abdulrazaka Gurnaha, nositele Nobelovy ceny za literaturu, s názvem Ráj. Popisuje v něm život chlapce, kterého otec prodal bohatému arabskému obchodníkovi.

Průlomové dílo nositele Nobelovy ceny za literaturu se zaměřuje na klíčové otázky spojené s kolonialismem a zároveň nabízí neobyčejný pohled na život a zrání chlapce Júsufa na počátku 20. století v Tanzanii, kam postupně začíná pronikat evropská moc. Román odkrývá na jedné straně tamní drsný svět, jeho složité mocenské a ekonomické vztahy i neúprosnou každodenní realitu obyčejných, nemajetných lidí, na druhé straně je také úchvatným obrazem divoké, exotické krajiny, jejích obyvatel, historie a kultury. Název románu nikoli náhodou odkazuje k náboženské tematice a motivům, které v díle silně rezonují a dodávají mu nadčasový rozměr.
Hlavní postava Júsuf je ve dvanácti letech prodán svým otcem jako splátka dluhu bohatému arabskému obchodníku Azízovi. Z prostého života na venkově je vržen do složitého městského prostředí východní Afriky – tavicího kotle různých ras, národností a jazyků. Sledujeme jeho účast na obchodní výpravě do vnitrozemí, která je nucena čelit nepřátelství místních kmenů, divoké zvěři a obtížnému terénu.
Spolu s Júsufem nás autor provádí jedinečnou, a přesto i obecně lidskou zkušeností, jejíž milníky v podobě bezstarostného dětství, složitého dospívání, nečekaného přátelství, lásky i krutého vystřízlivění budou aktuální v každé době, kultuře a společnosti.

Ráj

Autor: Abdulrazak Gurnah
Přeložila: Petra Nagyová

Počet stran: 248
Vazba: brožovaná
Formát: 120×195 mm
ISBN: 978-80-7260-538-5
Doporučená cena: 397 Kč

Knihu Ráj vydalo nakladatelství Prostor.

Ukázka z knihy

V noci je někdy otravovali psi potulující se po temných ulicích. Pohybovali se ve smečkách, v poklusu opatrně prozkoumávali stíny a houštiny. Júsufa vzbudil dusot tlapek na cestě a pak, když běželi kolem, spatřil i nelítostné stíny jejich těl. Jednou v noci, když se náhle probral z hlubokého spánku, stáli naproti nim přes cestu jako sochy čtyři psi. S hrůzou se posadil. Nejvíc ho děsily jejich oči, které ho úplně vytrhly ze spaní. V bledém světle půlměsíce působil jejich pohled mrtvolně, zračilo se v něm jediné. Viděl v nich soustředěnou, chladnokrevnou trpělivost, jejímž cílem bylo připravit ho o život. Posadil se tak zprudka, že psi zakňučeli a dali se na ústup. Ale další noc se vrátili, chvíli tiše postáli a pak zase odešli, jako na povel. Tak přicházeli noc za nocí, a jak měsíc dorůstal, jejich lačnost jen sílila. Každou noc se přikrádali blíž, obcházeli palouk a vyli ve skrytu křovisek. Júsuf z nich měl noční můry. (str. 33)

Nezapomeňte se podívat na celou ukázku.

O autorovi

Abdulrazak Gurnah se narodil v roce 1948 na ostrově Zanzibar, tehdy pod britskou správou. Ve dvaceti odešel během zanzibarské revoluce do Velké Británie a na univerzitě v Canterbury posléze získal vysokoškolské vzdělání. Na univerzitě v Kentu později působil jako profesor angličtiny a postkoloniální literatury, vedle toho se věnoval tvůrčímu psaní. Románově debutoval koncem osmdesátých let titulem Vzpomínka na odjezd (Memory of Departure, 1987), proslavil ho však až román Ráj z roku 1994 (PROSTOR 2023), nominovaný na Man Bookerovu a Whitbreadovu cenu. Ve svých dílech se zaměřuje především na postkoloniální tematiku z oblasti Afriky, Karibiku a Indie. Za zpracování tématu kolonialismu a jeho dopadů jej v roce 2021 Švédská akademie ocenila Nobelovou cenou za literaturu. Ve svých knihách popisuje pocity vykořeněnosti, střet kultur či koloniální minulost. Jeho mateřštinou je svahilština, svá díla píše anglicky.

Zdroj informací: nakladatelství Prostor

————————————————

Jisroel Ješaja Singer vám představí hned tři generace židovské Rodiny Karnovských. Jak jejich životy změní 1. světová válka?

Román Rodina Karnovských vypráví příběh tří generací židovské rodiny. Na konci 19. století odchází stoupenec židovského osvícenství David Karnovsky s manželkou z chasidské komunity v Polsku do svobodomyslného Berlína. Jeho syn Georg se stane těsně před první světovou válkou lékařem a slouží v polní nemocnici. Georgův syn Jegor dospívá v době nastupujícího nacismu, zakusí ponižování kvůli rasovému původu a začne nenávidět sám sebe i Židy obecně. Celé rodině se nakonec podaří uprchnout do Spojených států, kde si však Jegor nemůže a nechce zvyknout. Stává se tam stoupencem nacismu, a dokonce se uchyluje k zoufalému činu v naději, že ho Němci pustí zpátky domů a přijmou mezi sebe.

Rodina Karnovských

Autor: Jisroel Ješaja Singer
Přeložila: Gita Zbavitelová

Počet stran: 412
Vazba: vázaná
Formát: 150×210 mm
ISBN: 978-80-257-3999-0
Doporučená cena: 548 Kč

Knihu Rodina Karnovských vydalo nakladatelství Argo.

Ukázka z knihy

Chytrost se jim zračila na vysokém přemýšlivém čele a v hluboce posazených neklidných černých očích. Tvrdohlavost a vzpurnost jim čišela i z nosu – silného a příliš velkého, který jim výsměšně a zpupně trčel z hubených tváří, jako by říkal : „Dívej se, ale nech být!“ Kvůli této umíněnosti se nikdo z Karnovských nikdy nestal rabínem, i když klidně mohli. Místo toho se dali na obchod. Většinou nakupovali v lesích dřevo nebo plavili vory po Visle, často až do Gdaňska. V budkách, které si voraři na plujících kmenech postavili, měli Talmud a další knihy a náruživě je studovali. Stejná tvrdošíjnost je dovedla i k zájmu o matematiku a filozofii, a dokonce i o knihy v němčině. Přestože se netopili v penězích, ženili své syny s dcerami z nejbohatších velkopolských rodin. Davida Karnovského si vyhlédla dcera Lejba Milnera, největšího obchodníka s dřevem v Melnici. (str. 11)

Přečtěte si celou ukázku.

O autorovi

Jisroel Ješaja Singer se narodil v roce 1893 v rodině rabína v polské Biłgoraji. Je starším bratrem nositele Nobelovy ceny za literaturu Isaaca Bashevise Singera a mladším bratrem autorky románů Ester Kreitmanové. V roce 1916 začal přispívat do evropských publikací v jidiš, své mateřštině. Několik let žil v Sovětském svazu a v roce 1934 emigroval s rodinou do Spojených států. K jeho nejznámějším dílům patří mj. memoáry O světě, který už není nebo romány Prosťáček Joše a Bratři Aškenaziové. Román Rodina Karnovských vyšel v jidiš v roce 1943. Jisroel Ješaja Singer zemřel v roce 1944 v New Yorku.

Zdroj informací: nakladatelství Argo

————————————————

Na závěr tu máme biografický román Alanova válka od Emmanuela Guiberta. Líčí v něm válečné zkušenosti svého přítele Alana Copea. Ve druhém díle Alanova jednotka postupuje Evropou, až dorazí do Plzně…

Druhý díl biografického románu, sugestivně vykresleného podle vzpomínek amerického veterána Alana Copea, má pro české čtenáře zvláště přitažlivý moment. Po vylodění v Normandii v únoru 1945 postupuje Alanova jednotka přes válkou vyčerpanou Evropu až do Plzně a z ní co nejrychleji do květnové Prahy zježené barikádami a přízračně světélkující ohni. Potom co generál Patton bez Eisenhowerova vědomí žene předvoj své armády dnem i nocí bez odpočinku vpřed, aby osvobodil nejen Plzeň, ale i hlavní město, přichází pro americké vojáky zcela nepochopitelný rozkaz: ještě téže noci vyklidit Prahu před příjezdem Rudé armády…

Alanova válka II.

Autor a ilustrátor: Emmanuel Guibert
Přeložila: Alena Jurion

Počet stran: 96
Vazba: brožovaná
Formát: 165×240 mm
ISBN: 978-80-86283-82-1
Doporučená cena: 268 Kč

Knihu Alanova válka II. vydalo nakladatelství Meander.

Ukázka z knihy

 alanova-valka-II

Nezapomeňte si prolistovat celou ukázku.

O autorovi a ilustrátorovi

Emmanuel Guibert je současný francouzský komiksový tvůrce. Debutoval komiksem Brune, v němž zachytil vzestup fašismu v Německu během 30. let. Dalším jeho pozoruhodným dílem reflektujícím historické události je Alanova válka. Guibert v ní líčí válečné zkušenosti svého přítele Alana I. Copea, který sloužil jako americký voják v závěru 2. světové války. V roce 2000 se Guibert připojil k Atelieru des Vosges v Paříži, kde spolupracoval například s Joannem Sfarem, pro nějž napsal scénáře k úspěšné sérii Vesmírná sardinka (Sardine de l’espace). Spolu s fotoreportérem Didierem Lefèvrem vytvořil komiks nazvaný Fotograf (Le Photographe), velmi oceňované a často překládané album založené na Lefevrových válečných fotografiích z Afghánistánu.

Zdroj informací: nakladatelství Meander

————————————————

A rovnou se podíváme i na závěrečný díl biografického románu Emmanuela Guiberta. Druhá světová válka skončila a Alan hledá nejen své zmizelé přátele, ale také novou životní cestu…

Třetí kniha biografického komiksu zachycujícího vzpomínky amerického veterána z druhé světové války.
Závěrečný díl biografického komiksu, který podle vzpomínek amerického veterána Alana Copea zachytil uznávaný francouzský tvůrce Emmanuel Guibert, se nese v duchu zklidnění. Dramatické napětí války, jež pohánělo první dva díly, přechází ve třetím dílu v napětí a boje vnitřní. Po skončení druhé světové války Alan zůstává v Evropě a s novými povinnostmi poznává nové končiny a nové lidi. Demobilizace ho sice přivede krátce zpět do USA, ale jen proto, aby si uvědomil, že s tamním povrchním způsobem života nechce mít nic společného. Z dlouhé osobní krize a bolestného hledání nové životní cesty, které provází intenzivní pátrání po zmizelých přátelích, se pomalu rodí Alanova nová, duchovnější a vědomější osobnost.

Alanova válka III.

Autor a ilustrátor: Emmanuel Guibert
Přeložila: Alena Jurion

Počet stran: 122
Vazba: brožovaná
Formát: 165×237 mm
ISBN: 978-80-86283-85-2
Doporučená cena: 268 Kč

Knihu Alanova válka III. vydalo nakladatelství Meander.

Ukázka z knihy

 alanova-valka-III

Prohlédněte si celou ukázku.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePoslední Přemyslovna
Vzdor a láska princezny Anežky

Denková, Melita

Alpress, 2023

zobrazit info o knizeRáj

Gurnah, Abdulrazak

Prostor, 2023

zobrazit info o knizeRodina Karnovských

Singer, Jisroel Ješaja

Argo, 2023

zobrazit info o knizeAlanova válka II.

Guibert, Emmanuel

Meander, 2010

zobrazit info o knizeAlanova válka III.

Guibert, Emmanuel

Meander, 2010

Napsat komentář