Nové znalosti, nové obzory

obloha
Zajímá vás chemické složení potravin? Co víte o formování domobraneckých praporů? Jaké znáte formy společenské agitace? Jaké jsou základní principy vědeckého uvažování? Jak funguje efekt spásy v přírodě? Rozšiřte si obzory z různých oblastí s následujícími knihami.

Nejprve se podíváme do kuchyně. Tentokrát pro vás však nemáme tip na kuchařku plnou receptů. Z knihy Proč se klepou řízky Vladimíra Mikeše se dozvíte mnoho zajímavostí spojených s potravinami. Co myslíte, obsahuje espresso méně kofeinu než překapávaná káva?

Příprava jídla a jeho konzumace je pro většinu z nás oblíbenou činností. Ne nadarmo vychází neustále velké množství nejrůznějších kuchařských knih plných tradičních či experimentálních receptů. Vaření je však především chemický proces, a má proto s chemií mnoho společného. V knize žádné nové recepty nenajdete, zato se dozvíte o potravinách spoustu zajímavostí – od jejich chemického složení přes důvod klepání řízku až po to, proč si červ vybere vždy to nejkrásnější jablko. Nemalý prostor je věnován také nejrůznějším chemickým látkám (lidově zvaným „éčka“), které se do potravin přidávají. Autor, profesor biochemie, je neobhajuje, ale uvádí na pravou míru některé názory na jejich přehnanou nebezpečnost.

Proč se klepou řízky

Chemie v kuchyni
Autor: Vladimír Mikeš

Počet stran: 184
Vazba: brožovaná
Formát: 130×200 mm
ISBN: 978-80-7675-086-9
Doporučená cena: 268 Kč

Knihu Proč se klepou řízky vydalo nakladatelství Dokořán.

Ukázka z knihy

Základem přípravy čaje, kávy nebo kakaa je proces zvaný extrakce. Je to operace, při které přecházejí složky z pevné nebo kapalné směsi do kapaliny. V našem případě se jedná o extrakci látek z listů nebo prášku do vody, tedy o louhování. Tyto látky se dělí na dvě hlavní skupiny: složky ve vodě dobře rozpustné a složky ve vodě rozpustné obtížně. Účinnost louhování a spektrum látek, které v extraktu najdeme (a tím chuť nápoje), se výrazně liší podle použitých podmínek. Záleží na množství prášku nebo listů, na teplotě a délce trvání extrakce i na složení vody, kterou pro louhování používáme. Proto existují přesné postupy, jak připravovat čaj nebo kávu. Prodloužíme-li dobu extrakce, množství vylouhovaných látek se zvyšuje a v extraktu pak najdeme i látky ve vodě hůře rozpustné. Teplota rovněž výrazně zvyšuje účinnost extrakce, proto se čaj ani káva nezalévají studenou vodou. (str. 45)

Nezapomeňte si dočíst ukázku.

O autorovi

Prof. RNDr. Vladimír Mikeš, CSc. (1950–2007) působil jako odborný asistent a poté vedoucí Katedry biochemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Zabýval se studiem strukturně-funkčních vztahů a metabolických projevů biomolekul. Je autorem a spoluautorem řady odborných prací a článků, v nichž se převážně zabýval interakcí rostlin s patogeny. Kniha Proč se klepou řízky s podtitulem Chemie v kuchyni je jeho jedinou populárně naučnou publikací, v níž spojil své profesní znalosti se soukromou zálibou v kulinárním umění. Zároveň zúročil své bohaté zkušenosti z přednášek, při kterých studentům často vysvětloval i velmi složité chemické jevy přístupným a názorným jazykem, nepostrádajícím smysl pro humor.

Zdroj informací: nakladatelství Dokořán

————————————————

Přemýšlejte jako vědci! Jak na to? Poradí vám kvantový fyzik a popularizátor vědy Jim Al-Khalili. Stačí si pořídit jeho knihu Radost z vědy, v níž mimo jiné najdete základní principy vědeckého uvažování.

Současný svět je někdy docela komplikované místo, ve kterém se ne vždy snadno orientujeme. Kvantový fyzik a úspěšný popularizátor vědy Jim Al-Khalili nabízí ve své nové knize osm úvah na téma, jak může být pro každého člověka přínosné osvojit si (alespoň trochu) vědeckou metodu poznávání světa. Způsob myšlení, který vědci zdokonalovali po staletí, přinesl lidstvu nezpochybnitelné úspěchy – stačí se podívat na naše moderní technologie, úspěchy lékařské vědy a další výsledky vědecké práce. Základní principy, jimiž se řídí vědecké uvažování, mají univerzální platnost a opřít se o ně může úplně každý, kdo chce být objektivní a neztratit se v nástrahách života v 21. století. Zkusme se tedy zamyslet nad tím, co vlastně znamená pravda, proč je důležité pochybovat, jaké jsou výhody a nevýhody zjednodušování, proč máme v oblibě konspirační teorie, jak funguje lidský mozek, co dělat s vlastními předsudky, proč opírat svá tvrzení o důkazy Každý z nás se může naučit přemýšlet jako vědec!

Radost z vědy

Autor: Jim Al-Khalili

Počet stran: 152
Vazba: vázaná
Formát: 135×215 mm
ISBN: 978-80-276-0568-2
Doporučená cena: 314 Kč

Knihu Radost z vědy vydalo nakladatelství Slovart.

Ukázka z knihy

Ve vědě se vysvětlení, jež obstálo při zkoumání vědeckou metodou, může stát uznávaným faktem o světě, který doplní naše souhrnné vědecké poznání… a tento fakt se v budoucnosti už nezmění. Uvedu svůj oblíbený příklad z fyziky. Galileo přišel se vzorcem, který mu umožnil vypočítat, jak rychle padá upuštěný předmět. Jeho vztah nebyl jen „pouhou teorií“. Používáme ho i po více než čtyřech stoletích, protože víme, že je správný. Pokud upustím míč z výšky pěti metrů, bude trvat jednu sekundu, než dopadne na zem – nebudou to dvě sekundy nebo půl sekundy, ale jedna sekunda. Je to ustálená, absolutní pravda o světě, která se nikdy nezmění. (str. 36)

Podívejte se na celou ukázku.

O autorovi

Jim Al-Khalili je profesorem fyziky na Surreyské univerzitě ve Velké Británii, jedním z nejznámějších britských popularizátorů vědy a autorem či spoluautorem mnoha knih. Je členem britské Královské společnosti a žije v Southsea v Anglii.

Zdroj informací: nakladatelství Slovart

————————————————

A nyní nahlédneme do historie: v květnu 1915 vyhlásila Itálie Rakousku-Uhersku válku. Kdy vznikl v Itálii československý vojenský odboj? Nejen to vám prozradí kniha Zapomenuté vojsko.

Československá domobrana z Itálie, v jejíchž řadách sloužilo více než 60 000 mužů, vznikla na italském území krátce po skončení bojů první světové války. Jejími příslušníky se stali bývalí vojáci rakousko-uherské armády, kteří se v zajetí dobrovolně přihlásili ke vstupu do československé armády – Češi, Slováci i Němci. Tato kniha přináší čtenářům informace o formování domobraneckých praporů, o průběhu jejich transportů do vlasti a o následném zapojení domobranců do vojenských operací, jejichž cílem byla stabilizace a zklidnění situace v pohraničních oblastech Československa. Nejslavnější kapitolou domobranecké historie se stala účast v boji proti maďarským bolševikům na Slovensku na jaře a v létě 1919. Kniha mapuje i další osudy bývalých příslušníků čs. domobrany po roce 1920, a to až do první poloviny devadesátých let 20. století, tedy informace o historii Svazu Československé domobrany z Itálie, o zapojení bývalých domobranců do domácího i zahraničního odboje za druhé světové války a medailonky vybraných osobností, které prošly službou v domobraneckých praporech. Text doplňuje na 200 dobových fotografií a dokumentů.

Zapomenuté vojsko

Československá domobrana z Itálie a její neznámá epopej
Autor: Jozef Špánik

Počet stran: 584
Vazba: vázaná
Formát: 160×240 mm
ISBN: 978-80-278-0083-4
Doporučená cena: 584 Kč

Knihu Zapomenuté vojsko vydalo nakladatelství Epocha.

Ukázka z knihy

Po závěrečné italské ofenzivě u Vittorio Veneta padlo počátkem listopadu 1918 do italského zajetí více než 350 000 rakousko-uherských vojáků, mezi nimi i velké množství Čechů, Slováků a mužů dalších národností žijících na území Čech a Slovenska . Italové a jejich spojenci zajali převážnou většinu mužů v uniformě nyní již zaniklé monarchie, kteří se v té době nacházeli ve frontové oblasti i v její blízkosti a nepodařilo se jim ustoupit na rakouské území. Existovaly však i výjimky, například Viktor May, tehdejší příslušník c. k. pěšího pluku č. 11 líčí ve svých válečných memoárech, že jeho skupině asi 50 českých a německojazyčných vojáků z Podkrkonoší povolili italští bersaglieři dne 6. listopadu 1918 v okolí města Cormons (dnešní italský region Friuli – Venezia Giulia) volný návrat do vlasti poté, co se prokázali jako Češi. (str. 22)

Nezapomeňte si přečíst celou ukázku.

————————————————

Chcete se dozvědět zajímavé informace o různých formách společenské agitace? Pak si nenechte ujít knihu Primitivní rebelové z pera britského historika Erica Hobsbawma.

Knihu tvoří studie věnované primitivním formám společenské agitace, jakými jsou například sociální zbojnictví, tajná vesnická společenství, rolnická revoluční hnutí milenialistického typu, mafie, preindustriální městské gangy a dělnická náboženská bratrstva.
Výklad se zaměřuje na oblast západní a jižní Evropy, především na jižní Itálii, Sicílii a Andalusii, v období od Francouzské revoluce. Publikace se pokouší nalézt odpověď na otázku, do jaké míry je tato hnutí možné pokládat za reformní či revoluční, v čem spočívá podstata jejich revolučnosti, jakou roli mohou sehrát v politickém životě zemí, v nichž se objeví, a zda a za jakých podmínek se mohou transformovat či začlenit do „moderních“ politických hnutí.

Primitivní rebelové

Autor: Eric Hobsbawm
Přeložil: Martin Štefl

Počet stran: 340
Vazba:
Formát: 133×206 mm
ISBN: 978-80-200-3206-5
Doporučená cena: 428 Kč

Knihu Primitivní rebelové vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Milenialismus je ze všech primitivních hnutí, o nichž je zde řeč, nejméně omezován svou primitivností. Vždyť to jediné, co je na něm opravdu primitivní, jsou jeho vnější projevy. Podstata milenialismu, naděje na úplnou radikální přeměnu světa, která se odráží v miléniu, a svět zbavený všech současných nedostatků, se neomezuje jen na primitivismus. V současnosti tudíž všechna revoluční hnutí, alespoň pokud mají nějaké ideály, z definice obsahují „milenialistické“ prvky. To samozřejmě neznamená, že všechna revoluční hnutí lze pokládat za milenialistická v úzkém slova smyslu, natož pak za primitivní. Tento předpoklad do určité míry znehodnocuje knihu profesora Normana Cohna. Skutečně není možné pochopit dějiny moderních revolucí, aniž bychom si uvědomili, že mezi primitivními a moderními revolučními hnutími lze navzdory sdílené snaze o vybudování zcela nového světa objevit řadu rozdílů. (str. 97)

Prolistujte si celou ukázku.

O autorovi

Eric Hobsbawm (1917–2012) byl významný britský marxistický historik a intelektuál. Zabýval se především obdobím tzv. dlouhého 19. století, nástupem industriálního kapitalismu, nacionalismu, ale i dějinami 20. století.

Zdroj informací: nakladatelství Academia

————————————————

Na ohrožené (i dávno vyhynulé) druhy se ve své knize Efekt spásy zaměřil Michael Mehta Webster. Jak efekt spásy funguje? A můžeme přírodě podat pomocnou ruku a tím pomoct ohroženým druhům nevyhynout?

Ochránce přírody a ekolog Michael Mehta Webster přináší poselství o existenci přirozeného efektu spásy, jímž příroda disponuje a jemuž člověk může v případě nutnosti tu a tam trochu pomoci, a poselství, podle něhož příroda není muzeem výtvarného umění. Taková představa je založena na zjevně mylném předpokladu, že se příroda nemění, pakliže do ní lidé nezasahují. Na základě nesčetných dokladů se můžeme přesvědčit, že takové tvrzení se nezakládá na pravdě. Fosilní záznam dokazuje, že se život po miliardy let neustále vyvíjel a měnil. Ekosystémy se mění i v řádu tisíců let, klima na Zemi se mění neustále, změny se prohlubují a vyhlídky podle většiny odborníků nejsou dobré. Kniha je souborem čtivých kazuistik ohrožených druhů, mezi nimiž nechybí tygr bengálský, losos nerka, vakoplch trpasličí, americké kaštanovníky, koráli na útesech u pobřeží Hondurasu, cichlidy ve Viktoriině jezeře či rostlinná společenstva na ostrově Asciensionu. Vydáme se dokonce na pouť do pleistocénu a zvážíme možnosti vzkříšení dávno vyhynulých druhů: jeskynních medvědů či mamutů srstnatých.

Efekt spásy

Klíč k záchraně života na zemi
Autor: Michael Mehta Webster
Přeložil: Václav Petr

Počet stran: 344
Vazba: vázaná
Formát: 145×205 mm
ISBN: 978-80-7684-148-2
Doporučená cena: 404 Kč

Knihu Efekt spásy vydalo nakladatelství Triton.

Ukázka z knihy

Když jsem se ponořil a šnorchloval k lemovému útesu ostrova, spatřil jsem houštinu malých, mladých korálů o  velikosti citronu až ananasového melounu. Připomnělo mi to les zotavující se z těžby, kdy se mladé stromky hromadně pokoušejí vydobýt si místo na slunci. Ekosystém se zvolna, ale jistě vracel do dřívějšího stavu před bouří  – nutno říci, že na korálový útes rychlostí vskutku úctyhodnou. Proč se koráli vraceli tak rychle? Útesy ostrova Namenalala osídlovaly larvy korálů unášené proudy z nedalekých útesů, jež zůstaly pohromy ušetřeny. Tento proces, kdy život jednoho útesu zachraňují útesy okolní, jsem nazval „efektem spásy“. V širším slova smyslu chápu tento pojem jako vrozenou schopnost přírody pomáhat skupinám organismů přežívat během svízelných časů. Stejně jako termostat zapne klimatizaci, když se pokojová teplota přehoupne přes kritickou hranici, spustí se efekt spásy ve chvíli, kdy se populace ocitne v zátěžové situaci nebo kdy její početní stavy klesnou pod únosnou mez. (str. 10)

Nezapomeňte se podívat na celou ukázku.

O autorovi

Michael Mehta Webster je ochránce přírody, ekolog a profesor na katedře environmentálních studií na New York University.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeProč se klepou řízky
Chemie v kuchyni

Mikeš, Vladimír

Dokořán, 2023

zobrazit info o knizeRadost z vědy

Al-Khalili, Jim

Slovart, 2023

zobrazit info o knizeZapomenuté vojsko
Československá domobrana z Itálie a její neznámá epopej

Špánik, Jozef

Epocha, 2022

zobrazit info o knizePrimitivní rebelové

Hobsbawm, Eric

Academia, 2023

zobrazit info o knizeEfekt spásy
Klíč k záchraně života na zemi

Webster, Michael Mehta

Triton, 2023

Napsat komentář