Pojetí dobra, zla a hodnot

Voda a diamanty_uvodni
Michal Janata prostřednictvím své nové knihy Voda a diamanty vyvolává debatu o hodnotách. Přitom se zaměřuje na díla význačných filosofů. Zabývá se rovněž pojetím dobra a zla v historické perspektivě.

Otázka hodnot je u nás obecně zanedbávaným tématem, proto je ambicí autora vyvolat o nich debatu, jež by nepomíjela díla autorů, jako jsou Friedrich Nietzsche, Max Scheler, Nicolai Hartmann a Martin Heidegger. Každému z nich je věnována samostatná kapitola. Autorovi jde o to vyvázat pojetí hodnot nejen ze sféry ekonomické, ale i ze sféry etiky. Hodnota je podle něj výsostně relační pojem. Člověk je především homo aestimans, tedy tvor hodnotící. Podle Nietzscheho se lze „postavit mimo určité hodnocení, ale nikoli mimo veškeré hodnocení“. Člověk žije a tím také nutně hodnotí. Hodnotí i ve chvíli, kdy se hodnocení zříká, kdy se obrňuje před světem hradbou domnělého objektivismu. Dokonce i vnímání je hodnocením svého druhu. Kniha, jejíž název odkazuje ke známému paradoxu hodnoty Adama Smithe, rozvíjí pojetí hodnot, jež autor váže na rozhodování jako nutnou součást našeho jednání, ať už má etickou, ekonomickou, právní či jinou dimenzi (homo decernens). Kniha Voda a diamanty je komponována jako triptych, jak oznamuje její podtitul Hodnoty – zlo – dobro. Autor se zabývá povahou i proměnami pojetí zla v historické perspektivě od Starého zákona přes Augustina, Tomáše Akvinského, Kalvína, Leibnize, Kanta a Nietzscheho až k Zygmuntovi Baumanovi. Triptych pak uzavírá téma dobra: „Na dobro se můžu ptát pouze aktem rozlišení dobra a zla v kontextu situace a dotažením volby dobra v čin. Jedině pak je to dobro. Dobro nedosvědčené činem není dobrem.“

 

Voda a diamanty

Hodnoty – zlo – dobro
Autor: Michal Janata

Počet stran: 200
Vazba: brožovaná
Formát: 140×210 mm
ISBN: 978-80-7530-385-1
Doporučená cena: 298 Kč

Knihu Voda a diamanty vydalo nakladatelství Malvern.

 

Michal Janata

Tvůrčí obzor Michala Janaty (1952) fascinuje svou rozlehlostí, intelektuálním espritem a zároveň pokorou člověka, který ví. Jeho esejistické texty a vědecky pojednané studie o architektuře, výtvarném umění, fotografii, historii vědy, kulturní antropologii aj. (vydané knižně, ale z větší části dosud nepublikované) jsou myšlenkově originální, mnohovrstevnaté, jazykově brilantní a orientované k univerzu. Ze širokého spektra autorových profesních zájmů logicky plyne, že jeho práce mohou vyvolávat kontroverzní reakce těch, kteří takové vědomostní zázemí nemají. Janatovým opožděným debutem je polyfonní esej o „sypké nehmatnosti smrti“ (2010), překvapující nebývale otevřeným přístupem k donedávna tabuizovaným „posledním dnům života“. Výsledkem jeho dlouholetého průzkumu historických vědeckých textů je soubor filosofických esejů Nesamozřejmost vědy a techniky (2013). V roce 2014 vyšla v nakladatelství Archa kniha Ustavující průběžnost čar a v témže roce rovněž soubor jeho textů s názvem Emil Filla (Galerie Benedikta Rejta v Lounech). Je také autorem knih Mr(a)zí a Zrod české terminologie.

Zdroj informací: Kosmas


Nakladatelství Malvern vzniklo na konci 90. let minulého století. Těžiště vydavatelské činnosti tvoří západní spirituální tradice, mystika, religionistika, alchymie, hermetismus, literární věda, kulturní antropologie, knihy mezioborové, umělecká beletrie a poezie, přírodní vědy, knihy pro děti a rodiče a dílo filosofa a biologa Zdeňka Neubauera.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeVoda a diamanty
Hodnoty – zlo – dobro

Janata, Michal

Malvern, 2022

Napsat komentář