Procitají andělé

halik-uvod
Čas adventní, čas vánoční, ale také doba neklidná. To vše se zrcadlí v podtitulu nové knížky Tomáše Halíka Procitají andělé. Co však přes propastnost, která mezi časem adventu i Vánoc a dobou válečného konfliktu, ční, mají společného? Je to naděje…

V roce 2020 vydalo nakladatelství NLN útlou knížku Čas prázdných kostelů, do níž Tomáš Halík zahrnul postní a velikonoční kázání, která z důvodu koronavirové pandemie pronášel do prázdného prostoru akademického kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze a jež se k veřejnosti dostávala prostřednictvím on-line vysílání. Nyní, po dvou letech, nakladatelství NLN přichází s novým titulem svého kmenového autora, se souborem adventních a vánočních promluv, který Tomáš Halík pojmenoval Procitají andělé. Adventní a vánoční kázání v neklidné době. Název knihy je inspirován veršem z básnické skladby Vánoce 1970 od velkého českého básníka a grafika Bohuslava Reynka; celá skladba je otištěna na samém začátku knížky. Nicméně předchází jí ještě Halíkova dedikace: Tuto knihu věnuji statečným obráncům Ukrajiny proti ruské agresi. (AD 2022)

Za středečního soumraku 7. prosince 2022 se v barokním sále kláštera Fortna náležícího řádu bosých karmelitánů a nalézajícího se na Hradčanském náměstí v Praze konala prezentace knihy Procitají andělé za účasti osob z nakladatelství NLN, jež měly zásluhy na jejím publikování, ředitelky nakladatelského domu Evy Pleškové a odpovědné redaktorky Barbory Čihákové. Dále knihu přišli podpořit sopranistka Markéta Fassati, novináři a pozvaní hosté. A samozřejmě nechyběl profesor Tomáš Halík. Komorní slavnost společně s nakladatelstvím NLN uspořádala Česká křesťanská akademie.

halik-zpev

Zleva Markéta Fassati, Barbora Čiháková, Tomáš Halík, Eva Plešková

Podvečer komponovaný z hudby a slova po krátkém uvítaní všech přítomných, jehož se ujala Barbora Čiháková, otevřela píseň Leonarda Cohena Hallelujah v podání Markéty Fassati. Následovalo poděkování z úst Evy Pleškové, jímž zahrnula ty, kteří se na vzniku knížky podíleli: na prvním místě vyjádřila dík jejímu autoru Tomáši Halíkovi, který svá díla v NLN publikuje téměř dvacet let. Dále fotografu Martinu Staňkovi za fotografii umělecké intervence uskutečněné v kostele Nejsvětějšího Salvátora v roce 2015/2016 a nazvané Hvězdná obloha nad salvátorským betlémem, jejímž původcem byl Matěj Forman (fotografie je umístěna na obálce publikace), a za fotografii intervence od téhož umělce Moře hvězd z roku 2015 nacházející se na téměř posledních stránkách knížky. Poděkování také směřovalo k odpovědné redaktorce titulu Barboře Čihákové, s níž – jak posléze zmínil sám autor –

„jsme vedli zápas o každé slovíčko, a proto jí vděčím za kvalitu svých posledních knížek“.

Slova se poté chopila Barbora Čiháková, aby v několika větách vyzdvihla to, co ji v souboru dvanácti homiletických textů nejvíce oslovilo. Nejcennější se jí jevila snaha nabídnout proti jednoduchému veselí vědomí radosti i navzdory tomu, jak velká tíha života s ohledem na současnou dobu může být. A tuto tíhu nám pomáhá překonávat naděje. Cituje:

„Dar naděje neznamená, že si člověk maluje život narůžovo a nevidí temné stránky skutečnosti, nýbrž dává sílu tyto těžkosti snášet a překonávat… Naděje je ctnost, která nám dává sílu obstát i v situacích, kdy se mnohé věci ubírají spíše k horšímu.“ (s. 37)

halik-cteNež promluvil sám autor, zazpívala Markéta Fassati duchovní skladbu italského barokního skladatele Giulia Cacciniho Ave Maria, píseň, která se svou silou vyrovná mariánským skladbám, které zkomponovali F. Schubert či J. S. Bach a Ch. Gounod.

„K tomuto datu jsem se měsíce upínal,“ počíná svůj vstup Tomáš Halík, „těšil jsem se, že s touto knížku vstoupím s vámi do adventního času.“

Také on s vděkem vyzdvihl editorskou práci Barbory Čihákové. Následně hovořil o tom, co jej vedlo k tomu, že po on-line vysílání koronavirových homilií s touto kazatelskou formou, jak bylo původně jeho záměrem, neskončil. Dostalo se mu mnoho pozitivních odezev, a proto se v této činnosti rozhodl pokračovat.

„A jelikož mám špatnou fantazii na vánoční dárky,“ přiznává s úsměvem, „knížka je vyřeší.“

Následně přečetl z knihy dvě ukázky: kázání Boží vánoční přání pronesené při jitřní mši o Slavnosti Narození Páně a po hudební vložce (tentokrát zazněla italská koleda Caro Jesu Bambino) úryvek z úvodní kapitoly nazvané Cestou čtvrtého krále.

Podvečerní slavnost uzavřela majestátní koleda zkomponovaná někdy v 17. až 18 století Adeste Fideles, laeti triumphantes, venite, venite in Betlehem. Tradiční český církevní text koledy zní: Jdou zástupy věrných s jásotem a chválou, my též do Betléma pospíchejme. Vítejme Pána, Krále andělského, Ježíši zrozenému zpívejme.

ticho

Nechť nás všechny, ať už jsme v té či oné krajině, v lehké či těžké životní situaci, v relativně poklidné době či v době válečného běsnění, tento text naplní radostí, že k zástupům věrných se můžeme připojit, a vírou, že v Betlémě se s narozením Krále andělského zrodila pro nás naděje.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeProcitají andělé
Adventní a vánoční kázání v neklidné době

Halík, Tomáš

Nakladatelství Lidové noviny, 2022

Napsat komentář