Učte se – finance, právo a vláda

skola
Pokud se chcete vzdělat v oblastech výuky finanční gramotnosti nebo práva a vlády, máme pro vás tipy na zajímavé a naučné knihy! Zjistěte, proč je finanční vzdělávání důležité, co to je vlastnictví nebo se ponořte do třiceti příběhů inspirovaných Všeobecnou deklarací lidských práv.  

Kniha Jak učit finanční gramotnost? z pera čtyř autorek – Kateřiny Lichtenberkové, Renats Majvaldové, Moniky Houškovéa a Jany Doležalové – bude sloužit všem učitelům, kteří chtějí do světa finanční gramotnosti zasvětit své žáky jak na ZŠ, tak SŠ. Publikace je doplněna různými grafickými znázorněními a naleznete v ní spoustu praktických pomocníků jako pracovní listy či ukázky praxe. Pojďme (se) učit!

Finanční vzdělávání by mělo být pevnou součástí našeho celoživotního učení, protože nám pomáhá pochopit, jak správně hospodařit se svými penězi, jak je zhodnotit, jak funguje trh, jak se nepředlužit, jak nenaletět a mnoho dalšího. K dosažení toho je ale zapotřebí rozvíjet i další dovednosti a osvojovat si postoje, které nám pomohou k uplatnění se na trhu práce i celkově v životě.
Finanční gramotnost by měl ideálně učit i finančně gramotný a podnikavý učitel. Ten potřebuje oporu v metodice výuky finanční gramotnosti, přístup k novým výukovým metodám, zapojení mezipředmětových vazeb a propojení výuky s praxí. Kniha vznikla ve spolupráci se společností yourchance o.p.s. a jejím projektem Finanční gramotnost do škol.

Jak učit finanční gramotnost?

Tipy a podněty do výuky

Autorky: Kateřina Lichtenberková, Renata Majvaldová, Monika Houšková, Jana Doležalová

Počet stran: 160
Vazba: brožovaná
Formát: 160×230 mm
ISBN: 978-80-262-1959-0
Doporučená cena: 349 Kč

Knihu Jak učit finanční gramotnost? vydalo nakladatelství Portál.

Ukázka z knihy

 

financni-gramotnost-nahled

 

Přečtěte si celou ukázku.

O autorkách

Autorský tým – Kateřina Lichtenberková, Renata Majvaldová, Monika Houšková, Jana Doležalová – je složený ze zkušených učitelů a spolupracovníků na projektech Finanční gramotnost do škol.

Zdroj informací: nakladatelství Portál

————————————————

Kniha Co je to vlastnictví? aneb Hledání principů práva a vlády (1840) je asi nejznámější text francouzského tiskaře a samouka Pierra-Josepha Proudhona. V tomto díle autor polemizuje nad vlastnictvím, právem a vládou a jedná se o jakési pokračování knihy Dopis panu Blanquimu o vlastnictví (1841), jež je věnována bratrovi známějšího francouzského revolucionáře Augusta Blanquiho.

Začíná často citovanou větou „Vlastnictví je krádež.“ Nutno upřesnit, že nebrojí proti jakémukoli soukromému vlastnictví, ale spíše proti
vlastnění nemovitostí, pozemků, a výrobního kapitálu, které vynášejí kapitálový zisk, považovaný za neoprávněný. Ve skutečnosti jde o jakési pokračování pojednání Co je to vlastnictví?, v němž Proudhon rozvíjí a upřesňuje své názory.

Co je to vlastnictví?

 aneb Hledání principů práva a vlády

Autor: Pierre-Joseph Proudhon
Přeložila: Helena Beguivinová

Počet stran: 432
Vazba: vázaná
Formát: 135×205 mm
ISBN: 978-80-200-3341-3
Doporučená cena: 550 Kč

Knihu Co je to vlastnictví? vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Deklarace lidských práv vlastnictví řadí mezi přirozená a ne­ zadatelná práva člověka, která jsou tak čtyři: svoboda, rovnost, vlastnictví a bezpečnost. Jaké metody se drželi zákonodárci roku 1793, že dospěli k tomuto výčtu? Žádné: principy vytyčili, stej­ně jako jednali o svrchovanosti a zákonech – všeobecně a podle vlastního mínění. Všechno dělali tápavě nebo naráz.

Pokud máme věřit Toullierovi: „Absolutní práva lze shrnout na tři: Bezpečnost, svoboda, vlastnictví.“ Profesor z Rennes vyne­ chal rovnost, proč asi? Proto, že svoboda ji předpokládá, nebo že vlastnictví ji nesnese? O tom autor Vysvětleného občanského práva (Droit civil expliqué) mlčí. Ani netušil, že by v tom mohlo být něco k diskusi.

Nicméně porovnáme-­li navzájem ta tři nebo čtyři práva, zjistíme, že vlastnictví se těm ostatním vůbec nepodobá. Pro většinu občanů existuje pouze hypoteticky, jako spící, nevyko­návaná možnost. U těch ostatních, kteří ho požívají, vlastnictví může podléhat různým transakcím a změnám, jež odporují představě přirozeného práva. V praxi ho vlády, soudy a zákony nerespektují, koneckonců ho všichni samovolně a jednohlasně považují za iluzorní.

Přečtěte si celou ukázku.

O autorovi

Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865), francouzský tiskař a samouk, je autorem mnoha textů o ekonomii, filosofii, politice a sociologii. Bývá považován za předchůdce anarchistů, anarchii však chápal v pozitivním smyslu: „Svoboda je anarchie, protože nepřipouští vládu vůle, ale pouze autoritu zákona, jinými slovy nutnosti.“ Od počátku své literární činnosti se zajímal o postavení pracujících ve společnosti.

Zdroj informací: nakladatelství Academia

————————————————

V knize Deklarace se ponoříte se do třiceti příběhů na téma lidských práv od známých českých autorů a autorek. V knize naleznete nejen texty o lidsko-právních tématech současného světa, ale také krásné ilustrace a grafickou úpravu! Pojďte se společně zamyslet – co pro vás znamenají lidská práva?

Co to jsou lidská práva? Jaké jsou jejich historické kořeny? A co znamenají pro člověka v 21. století?
Čtrnáct českých spisovatelek a spisovatelů se inspirovalo četbou Všeobecné deklarace lidských práv a dalo vzniknout originální sbírce třiceti příběhů, která osobitým způsobem odráží všech třicet článků tohoto klíčového dokumentu 20. století. Na příběhy navazuje krátké zamyšlení nad budoucností nejen lidských práv. Pestrost textů doplňuje tvorba jednatřiceti ilustrátorek a ilustrátorů, kteří jednotlivé texty doprovázejí.
Projekt Deklarace navíc obsahuje soubor rozhovorů (podcastů) s filozofem Danielem Kroupou, který čtenářům nabízí hlubší vhled do lidskoprávní problematiky. V závěrečné debatě se spolu s ním nad budoucností lidských práv zamýšlejí také Tomáš Sedláček a Klára Laurenčíková. Všechny rozhovory si čtenáři mohou poslechnout po naskenování jednotlivých QR kódů v knize. České znění deklarace namluvila Monika Načeva.
Kniha přináší (nejen dospělým) možnost nahlédnout Všeobecnou deklaraci lidských práv z různých perspektiv a zároveň vede k zamyšlení, co znamenají lidská práva pro nás samotné.

Texty: Ondřej Buddeus, Lukáš Csicsely, Vratislav Kadlec, Jakuba Katalpa, Ivana Myšková, Tomáš Sedláček, Tereza Semotamová, Petra Soukupová, Petr Stančík, Ester Stará, Olga Stehlíková, Marek Toman, Jiří Padevět, Markéta Pilátová, David Zábranský.

Ilustrace: Patrik Antczak, Jakub Bachorík, David Dolenský, Renáta Fučíková, Aneta Františka Holasová, Kateřina Illnerová, Jindřich Janíček, Jakub Janovský, Adéla Marie Jirků, Štěpánka Jislová, Nikola Logosová, Lucie Lučanská, Vítězslav Mecner, Myokard, Jakub Plachý, Kristýna Plíhalová, Ilona Polanski, Filip Raif, Marek Rubec, Magdalena Rutová, Barbora Satranská, Stanislav Setinský, Milan Starý, Petra Josefína Stibitzová, Anastasia Stročkova, Tereza Ščerbová, Václav Šlajch, Andrea Tachezy, Lukáš Urbánek, Marie Urbánková, Tom Zahrádka.

Knihu vyšla ve spolupráci s organizací Post Bellum.

Deklarace

Všeobecná deklarace lidských práv v povídkách, ilustracích a rozhovorech

Editoři: Andrej Novik, Zuzana Noviková
Grafická úprava: Zuzana Lednická

Počet stran: 200
Vazba: vázaná
Formát: 195×260 mm
ISBN: 978-80-88268-71-0
Doporučená cena: 498 Kč

Knihu Deklarace vydalo nakladatelství 65. pole.

Ukázka z knihy

Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakéhokoli rozlišování. Všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoli diskriminaci, která porušuje tuto deklaraci, a proti každému podněcování k takové diskriminaci.

deklarace_ukazka

 

Přečtěte si celou ukázku.

Post Bellum

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století.
Tým Post Bellum sdružuje více než dvacet zaměstnanců a stovky spolupracovníků, kteří pracují na rozšiřování sbírky Paměť národa, zajišťují finanční prostředky a chod organizace, koordinují vzdělávací a osvětové projekty pro děti i dospělé, vyprávějí příběhy dál.

Zdroj informací: postbellum.cz


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeJak učit finanční gramotnost?
Tipy a podněty do výuky

Kateřina Lichtenberková

Portál, 2022

zobrazit info o knizeCo je to vlastnictví?
aneb Hledání principů práva a vlády

Proudhon, Pierre-Joseph

Academia, 2022

zobrazit info o knizeDeklarace
Všeobecná deklarace lidských práv v povídkách, ilustracích a rozhovorech

Novik, Andrej - Noviková, Zuzana

65. pole, 2022

Napsat komentář