O nás bez nás

kdy_vypukne_valka
Jaké události předcházely mnichovské dohodě, kterou uzavřelo Německo, Itálie, Francie a Velká Británie v září roku 1938? Na toto téma se ve své knize Kdy vypukne válka? blíže zaměřil polský historik Piotr M. Majewski.

Kniha Kdy vypukne válka? nabízí detailní popis vybraných událostí roku 1938 od ledna do října, které předcházely mnichovskému diktátu. Rozhodnutí, jež tehdy byla přijata, měla dalekosáhlé důsledky. Autor se zaobírá zákulisními intrikami, podrobně rekonstruuje diplomatickou síť vazeb, charakterizuje hlavní aktéry, kteří měli větší či menší podíl na průběhu těchto událostí a přijatých rozhodnutích.
Knihu lze číst jako politický thriller, přestože vůbec neztrácí svůj vědecký charakter. Autor vychází z bohatých archivních pramenů, memoárů a knih, u čtenářů vyvolává dojem, že jsou přímými svědky popisovaných situací.
Kniha se v květnu 2020 dostala do užší nominace na cenu Nike, prestižní polské literární ocenění.

Kdy vypukne válka?

1938. Studie o krizi
Autor: Piotr M. Majewski
Přeložila: Markéta Páralová Tardy

Počet stran: 484
Vazba: brožovaná
Formát: 154×232 mm
ISBN: 978-80-200-3290-4
Doporučená cena: 585 Kč

Knihu Kdy vypukne válka? vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Udržení existence Československa stálo a padalo s existencí Rakouska: jeho začlenění do Říše by znamenalo, že by se celé Čechy a Morava ocitly v gigantickém německém pytli táhnoucím se od Bohumína u polských hranic až po předměstí Bratislavy na Slovensku. Kromě toho by vznikla společná německo-maďarská hranice, která by pro republiku jistě nevěstila nic dobrého.
Stejně tak Mussoliniho – při všem jeho obdivu a sympatiím k nacistickému Německu – vize společné hranice s Hitlerovou říší netěšila, ale naopak znepokojovala. V Itálii, která si po první světové válce přivlastnila Jižní Tyrolsko osídlené Němci, nazývané nyní Horní Adiže, si moc dobře uvědomovali, že po případném připojení Rakouska může Führer dostat nezadržitelnou chuť i na tuto provincii.
Právě proto Mussolini neskrýval nadšení, když 24. února v rozhlase slyšel živě vysílaný projev kancléře Schuschnigga z vídeňského parlamentu. Vyplývalo z něj, že Rakousko je, i přes ústupky vůči nacistům vynucené v Obersalzbergu, rozhodnuto bránit svou samostatnost. Duce velmi dobře věděl, že z dlouhodobého hlediska nemůže být nikdo nucen k nezávislosti, ale nečekané probuzení rakouského vlastenectví přijal s určitou nadějí. (str. 70)

Přečtěte si celou ukázku.

O autorovi

Piotr M. Majewski (*1972) je polský historik zabývající se dějinami střední Evropy, Československa, zvláště česko-německých vztahů v 19. a 20. století. Pracuje v Historickém ústavu Varšavské univerzity. Česky vyšly jeho knihy: Sudetští Němci 1848–1948: Dějiny jednoho nacionalismu a Bojovat či ustoupit? Možnosti obrany Československa na podzim 1938.

Zdroj informací: Kosmas


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKdy vypukne válka?
1938. Studie o krizi

Majewski, Piotr M.

Academia, 2022

Napsat komentář