Historické okénko

historicke-okenko
Dějiny si zaslouží naši pozornost. Můžeme se z nich nejen poučit, ale také čerpat inspiraci, porovnávat naše dnešní životy s těmi minulými. Jak se například dařilo lidem a průmyslu za monarchie? A kolikrát utekl Hitler z hrobníkovy lopaty?

Jak se žilo za Habsburků? Jak se průmyslu a podnikání dařilo za monarchie? Jaké výhody měl život pod císařem pro tehdejší podnikatele? Co byla tzv. blahodárná zařízení?

Kniha se zabývá vztahem habsburské monarchie k sociální politice průmyslových podnikatelů. Zkoumá zájem státních úřadu o tzv. blahodárná zařízení, která vznikala v industrializujících se městech.
Blahodárná zařízení poskytovala zabezpečení lidem, kteří opustili svůj domov a vydali se hledat nové uplatnění. V podnikových domech a ubytovnách nalezli přístřeší. V továrních školách si doplnili vzdělání a získali znalosti potřebné pro práci v tovární výrobě. Pokud onemocněli nebo přišli k nezaviněnému úrazu, obdrželi skromnou podporu od závodní nemocenské pokladny, jejich potomci pak azyl v sirotčinci. Kromě úlevy od bolesti těla se jim dostalo duchovní útěchy v kostelích, modlitebnách a synagogách. S nástupem konzervativní vlády na konci sedmdesátých let 19. století se zvýšil počet sociálněpolitických opatření. Úřady kladly důraz na výstavbu a provoz blahodárných zařízení. Rozvíjely „novou pedagogiku sociální existence“. Pokoušely se vtisknout posttradiční společnosti pevný řád. Domy, školy, sirotčince a svatostánky získaly promyšlenou dispozici a přehledně členily městský prostor. Rozdělovaly pracovníky podle pohlaví, rodinného stavu a profese. Registrovaly jedince, normalizovaly jejich chování a usměrňovaly každodenní život.

Blahodárná monarchie

Vláda, podnikatelé a sociální politika 1867–1914
Autoři: Zdeněk Nebřenský, Tomáš Gecko, Svatopluk Herc

Počet stran: 352
Vazba: brožovaná
Formát: 140×200 mm
ISBN: 978-80-7422-866-7
Doporučená cena: 399 Kč

Knihu Blahodárná monarchie vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

 

Ukázka z knihy

V novověku se ve většině evropských zemí utváří nový způsob vlády. Feudální vztahy a privilegia postupně ztrácejí svou platnost, mizí nepřehledná spleť vrchnostenských závazků a služeb, práva a povinnosti jsou nově uspořádány. Vznikají polycentrické koloniální říše a velké teritoriální celky s rozsáhlým administrativním, fiskálním a vojenským aparátem. Osvícenský absolutismus, náboženský disent nebo společenská diferenciace vedou k rekonfiguraci vlády, formují se poradní sbory a kolegia, vláda vstupuje do nových věcných i místních oblastí, jež dříve nechávala bez povšimnutí. Proměňují se vládnoucí elity usilující o legitimitu. Vláda uzavírá nové mocenské aliance, určuje, o koho se bude opírat a komu vládnout. Zpřesňuje svůj dosah i rozsah, vymezuje si teritorium. Nevztahuje se však pouze k němu, nýbrž i ke zboží, zdrojům a lidem, jež se na něm nacházejí. (str. 22)

Pokračujte na celou ukázku.

 

O autorech

Mgr. Zdeněk Nebřenský, Ph.D., vystudoval historii a antropologii v Praze, Lipsku a Berlíně a absolvoval badatelské pobyty na kolegiu Imreho Kertésze v Jeně a na Německém historickém institutu ve Varšavě. Pracuje v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, kde se zabývá sociálními a kulturními dějinami střední Evropy v 19. a 20. století a dějinami moderní historiograf.

Zdroj informací: Kosmas

Mgr. Bc. Svatopluk Herc je pracovníkem Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Zabývá se moderním hospodářstvím a sociálními dějinami českých zemí.

Zdroj informací: Kosmas

PhDr. Bc. Tomáš Gecko, Ph.D., je pracovníkem Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, zabývá se dějinami vědy, transferem technologií a moderními hospodářskými a sociálními dějinami.

Zdroj informací: Kosmas

Nakladatelství NLN

Nakladatelství Lidové noviny vzniklo v roce 1993 v deníku Lidové noviny. Tento původ do jisté míry předurčil vydavatelský směr NLN. Tituly a projekty mají převážně odborný, vzdělávací a informační charakter s důrazem na mimořádnou náročnost, kvalitu a novost obsahu i zpracování. Nakladatelství se cítí odpovědné za obsah textů, které připravuje, i za myšlenky, které svou prací podporuje. Je pro něj důležité správné a bohaté užívání českého jazyka a váží si toho, že s ním spolupracuje řada vynikajících odborníků.

————————————————

Ve 40. letech minulého století se evropské dějiny mohly vyvíjet i jinak, než jak nás dnes učí na hodinách dějepisu. Stačilo, aby jeden z mnoha plánovaných a podniknutých atentátů na Adolfa Hitlera skončil úspěchem. Kolikrát unikl smrti na poslední chvíli?

Spiknutí mnoha osob, ale i jednotlivci, kteří se postavili čelem k nebezpečí s jediným cílem – zlikvidovat Adolfa Hitlera.
Během svého politického života se Adolf Hitler stal cílem řady připravovaných atentátů, z nichž se některé uskutečnily, ale všechny skončily neúspěchem. Zejména dva jsou všeobecně známé: výbuch bomby v mnichovské pivnici Bürgerbräukeller v roce 1939 a Stauffenbergův pokus označovaný jako Valkýra a provedený ve Vlčím doupěti 20. července 1944. Mnoha dalším se dostalo méně pozornosti – až doposud.
John Grehan se v této knize zabývá známými plánovanými nebo zvažovanými atentáty na Hitlera od Chicaga po Londýn a od Švédska po Ukrajinu, z nichž některé historici ještě nepředstavili široké veřejnosti.
Ti, kdo chtěli Hitlerův život předčasně ukončit, navrhovali nejrůznější způsoby, jak to provést, a Hitler si byl nebezpečí, které hrozilo za ohbím každé silnice, na železniční trati, v jakékoliv budově, a dokonce i od každého jednotlivce, dobře vědom. Výsledkem bylo, že vůdce byl ve dne v noci obklopován obrovským a několikaúrovňovým bezpečnostním aparátem. Navzdory tomu a s vědomím rizika, kterému čelili, se mnozí pokoušeli německého vůdce zabít a některým se to málem podařilo. Přesto Hitler přežil, často jen o minutu nebo milimetr, aby nakonec zemřel vlastní rukou.
Tato spiknutí a konspirace jsou podrobně popsány v této knize spolu s unikátní sbírkou fotografií řady míst plánovaných či skutečných atentátů. Vše se dozvíte v této fascinující kolekci obskurních, bláznivých i pečlivě promyšlených pokusů o atentát na Hitlera.

Atentáty na Hitlera

Spiknutí, místa a lidé, kteří téměř změnili dějiny
Autor: John Grehan
Přeložil: Petr Kovařík

Počet stran: 288
Vazba: brožovaná
Formát: 155×223 mm
ISBN: 978-80-7413-515-6
Doporučená cena: 439 Kč

Knihu Atentáty na Hitlera vydalo nakladatelství Zoner Press.

 

O autorovi

John Grehan napsal nebo redigoval více než 300 knih a článků v časopisech pokrývajících široký záběr vojenské historie od doby železné až po současnou válku v Afghánistánu. Mezi jeho předchozí publikace patří The Lines of Torres Vedras: The Cornerstone of Wellington’s Strategy in the Peninsular War 1809–12, The Battle of Barossa, and Britains German Allies of the Napoleonic Wars. John také vystupoval v místním a celostátním rádiu a televizi, jako poradce v tématech vojenské historie. Byl asistentem šéfredaktora britského časopisu War Magazine od jeho vzniku až do roku 2014. Autor nyní věnuje svůj čas psaní a editaci knih.

Zdroj informací: nakladatelství Zoner Press

Nakladatelství Zoner Press

Vydavatelství Zoner Press se zaměřuje na překladové a původní české publikace. Stěžejní produkcí jsou praktické návody pro fotografy všech úrovní a široká řada knih v edici Naučte se kreslit a malovat… V nabídce vydavatelství nechybí ani populární témata z oblastí oblíbených výtvarných technik. To vše je doplněno aktivitami na sociální síti Facebook.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která část dějin vás více zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeBlahodárná monarchie
Vláda, podnikatelé a sociální politika 1867–1914

Nebřenský, Zdeněk - Gecko, Tomáš - Herc, Svatopluk

Nakladatelství Lidové noviny, 2022

zobrazit info o knizeAtentáty na Hitlera
Spiknutí, místa a lidé, kteří téměř změnili dějiny

Grehan, John

Zoner Press, 2022

Napsat komentář