Návrat domů

Elbl_MarcoPolo_audio
Cestovatele většinou vnímáme jako někoho, kdo je neustále v trapu. Co se ale s takovým člověkem stane po návratu domů, kdy ho věk, společnost, případně ztráta ambicí zaženou k domácímu krbu, nad tím už přemýšlíme jen výjimečně. I ten nejslavnější objevitel Orientu se nakonec vrátil domů…

Přes pět set hodin práce a úhradu nákladů investoval všestranný umělec Tomáš Fürbacher v roli vydavatele do vytvoření audioknihy postavené na původní tištěné předloze románu Mirka Elpla Marco Polo, ve zvukové variantě ještě s podtitulem Lev Benátský. Tomáš „Aylan“ Fürbacher text nejenom načetl, ale postaral se i o střih, postprodukci, o úhradu autorských práv a na závěr ještě zařídil distribuci.

Mirek Elpl je českým autorem hlavně první poloviny dvacátého století. Na svém kontě má téměř dvě desítky knih, a to včetně poezie. Ač pokřtěn jako Eduard, zvolil si za umělecký pseudonym jméno Mirek (můžeme jen předpokládat, že ve snaze odlišit se od otce spisovatele nesoucího stejné křestní jméno). Právě román Marco Polo vydaný poprvé v roce 1944 a převydaný v roce 1975 je považován za jeho stěžejní práci. Není tedy divu, že upoutal pozornost Tomáše Fürbachera. Svou poměrně tesknou atmosférou posloužil jako skvělý podklad, jenž dal posléze vyniknout interpretově mužně drsnému projevu.

Na rozdíl od původního cestovatelova díla nestaví Elplův Marco Polo na líčení vzrušujících orientálních dobrodružství, byť se k nim epizodně vrací. Místo toho se soustředí hlavně na líčení osudů titulního hrdiny po jeho návratu do Benátek. A mapuje nejen životní dráhu slavného Benátčana, ale i atmosféru jeho doby. Jak z evropského pohledu, tak i v nepřímé vazbě na Kublaj chánovu říši. Vzhledem k poměrně bouřlivé době plné neustálých svárů mezi městskými státy si lze snadno uvědomit, že Marcův návrat domů se idylce ani v nejmenším nepodobal. Vystaven posměchu nevěřících krajanů, když jim líčil rozsah bohatství Orientu, neměl daleko k trudomyslnosti. Ale podle pravidla, že všechno zlé je k něčemu dobré, nakonec třeba právě několikaleté uvěznění v rukách Janovanů vedlo k tomu, že Marco Polo napsal svůj slavný cestopis, a nakonec přeci jen představil středověké Evropě krásy východních zemí.

Zvuková podoba knihy dodává příběhu, ve srovnání s tištěnou předlohou, nový rozměr a možná i hned několik nových úrovní. Jednou z nich je již zmíněný interpretův hlas, který do relativně temného prostředí vnáší ještě hlubší prožitek. Přehlédnout nelze ani hudbu ze studia Ennia Morriconeho. Díky této kombinaci máme před sebou takovou dávku melancholie, při níž všichni milovníci ponurosti mohou radostí výskat. Vážně, atmosféra Lva Benátského vás dostane.

Nesmíme ovšem zapomenout ani na faktografický rozměr Marca Pola z pera Mirka Elpla. Přestože se stále objevují snahy zpochybnit věrohodnost Polova příběhu, nelze přehlédnout prostý fakt, že raně středověká Čína představovala nade vši pochybnost civilizaci tak vyspělou, že jí Evropa té doby mohla co do bohatství jen těžko konkurovat. Ano, podobně jako dnes, rozpětí mezi chudobou a komfortem roztahovalo své nůžky pěkně do široka, ale to jen proto, že umělecká a majetková špička společnosti tak znatelně přečnívala. Zároveň si také musíme uvědomit, že z původní možná stovky opisů Polova rukopisu se nejspíš nedochoval ani jediný, a že to, co dnes považujeme za pravý cestopis, je vlastně jen kompilát rekonstruovaný ze střípků několikahistorických verzí.

Závěrečná otázka tedy zní: stojí Marco Polo – Lev Benátský ve své zvukové podobě za poslech? Já bych odpověděl, že jednoznačně ano. Jak kvůli příběhu samotnému, tak i pro zajímavou a vcelku chytlavou formu zpracování této téměř devítihodinové audioknihy. A pak samozřejmě i jako podpora vydavatelovy soukromé iniciativy, která rozhodně nevznikla ze snahy zbohatnout. Tedy ne ekonomicky. Zkušenostmi a dobrým nápadem ale rozhodně ano.

A trocha čísel na závěr. Čas poslechu se bez dvou minut blíží k devíti hodinám, jak už jsme si řekli dříve. Oněch zhruba dvě stě třicet až čtyřicet stran (podle vydání) se v audioknize rozpadlo do dvaceti čtyř stop ve formátu mp3. Namátkou názvy některých z nich: „Cizinec“, „Přece Benátčanem“, „Bitva u Korčuly“, „Kublaj chán“, „Vyslanec z Ravenny“ a na samý závěr „Umírání“.

Stahovatelnou kopii si můžete pořídit prostřednictvím serverů Audiolibrix.cz, případně Audioteka.cz.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeMarco Polo – Lev Benátský

Elpl, Mirek

Tomáš Fürbacher, 2022

Napsat komentář