Jak se vyrovnat se ztrátou

duchovno2
V dnešních tipech nečekají příjemná témata, ale je důležité, aby se s nimi lidé uměli popasovat. Jak se např. vyrovnat se ztrátou člena rodiny nebo jak zklidnit svou mysl, která vás znovu a znovu zaměstnává nejrůznějšími problémy?

Namlouvat si, že bolest ustoupí a život půjde dál, není zdravý přístup k zármutku ze ztráty. Megan Devine, která má se ztrátou blízkého člověka osobní zkušenost, přináší knihu Je v pořádku, že nejsi v pořádku, určenou všem truchlícím i jejich nejbližším.

Je v pořádku, že nejsi v pořádku

Jak se vyrovnat se ztrátou a zármutkem
Autorka: Megan Devine
Přeložil: René Souček

Počet stran: 280
Vazba: brožovaná
Formát: 143×207 mm
ISBN: 978-80-271-3498-4
Doporučená cena: 449 Kč

Knihu Je v pořádku, že nejsi v pořádku vydalo nakladatelství Grada.

Megan Devine nabízí nový a ­hluboký přístup k ­prožívání zármutku a ­ke způsobu, jakým pomáháme lidem, které potkala životní tragédie. Megan zná zármutek dobře z­ obou stran: jako terapeutka i­ jako žena, která byla svědkem nešťastného utonutí svého milovaného partnera. A­ proto o nevyslovených pravdách o­ ztrátě, lásce a ­uzdravení píše s­ hlubokým vhledem. Vyvrací kulturně vynucovaný cíl návratu k­ normálnímu, „šťastnému“ životu a nahrazuje ho mnohem zdravější střední cestou, která nás vyzývá k ­budování života se zármutkem, bez toporné snahy o jeho překonání. Prostřednictvím příběhů, životních tipů, výsledků výzkumů, tvůrčích postupů a ­přístupů založených na všímavosti nám nabízí jedinečného průvodce zkušeností, kterou ve svém osobním životě nebo v životech lidí, které milujeme, musíme projít všichni. Je v­ pořádku, že nejsi v­ pořádku je kniha pro truchlící, pro ty, kteří je milují, a pro všechny, kteří se snaží o ­větší lásku k­ sobě samým i­ druhým lidem.

 

Ukázka z knihy

Lidský úděl v sobě nese dvojí paradox. Zaprvé – nikdo nemůže žít váš život za vás: nikdo nemůže bojovat s tím, co je určeno vám, ani prožívat to, co máte prožívat vy. A nikdo to nedokáže zvládnout sám. Zadruhé – tento život nám byl dán proto, abychom milovali a zažívali ztráty. Nikdo neví proč. Prostě to tak je. Jestliže se rozhodneme pro lásku, pak nevyhnutelně poznáme i ztrátu a zármutek. Jestliže se ztrátě a zármutku budeme snažit vyhnout, pak nikdy nebudeme milovat doopravdy. Poznání lásky i ztráty nás však mocným a záhadným způsobem vede k plnému a hlubokému životu. (str. 17)

Stáhněte si ukázku v pdf.

 

O autorce

Megan Devineová je spisovatelka, přednášející a obhájkyně zármutku. Jezdí po světě a povzbuzuje lidi, aby se nestyděli říkat pravdu o své bolesti a naučili se skutečně naslouchat druhým, aniž by se bezhlavě snažili napravovat zoufalou situaci truchlících. Žije společně s proměnlivou partičkou nejrůznějších zvířat v malém domku nedaleko dálnice v Oregonu.

Zdroj informací: ukázka z knihy

 

Řekli o knize

Tato kniha je mocná. Mnoho knih o zármutku se zaměřuje jen na jeho „překonání“, ale tato kniha nám říká: ‚Podívejte se zármutku do očí a posaďte se s ním.‘ Tato kniha přistupuje k zármutku bez předsudků. Je chytrá a upřímná. Je poselstvím, které by si měl přečíst každý, koho potkala bolestná ztráta blízkého člověka.

Theresa Reedová, autorka knihy The Tarot Coloring Book

Naše dnešní kulturní normy ohledně smrti nám znemožňují autenticky se vyrovnat se zármutkem, čímž nechtěně způsobují víc bolesti a utrpení nejen nám samotným, ale i lidem, na kterých nám nejvíc záleží. Tato kniha je dokonalým návodem, který nám radí, jak můžeme přispět k uzdravení sebe samých, lidí kolem nás i naší společnosti, která se vyhýbá smrti.

Sarah Chavezová, výkonná ředitelka Order of the Good Death (Řád dobré smrti)

Jako terapeutka a vdova zná Megan Devineová zármutek velmi důvěrně. V této úžasně upřímné a velmi ušlechtilé knize se vyrovnává se skutečností zármutku a připomíná nám, že to, co přetrvá, je láska.

Jessica Handlerová, autorka knihy Invisible Sisters: A Memoir a Braving the Fire: A Guide to Writing About Grief and Loss

————————————————

Procesem truchlení si prošel také Nicholas Wolterstorff, autor následujícího knihy. Vyrovnat se se ztrátou dítěte je něco nepředstavitelného. O tom, jak se s tak náročným obdobím smutku vypořádat, vypráví kniha Nářek pro syna.

Nářek pro syna

Autor: Nicholas Wolterstorff
Přeložila: Jana Swainson

Počet stran: 96
Vazba: brožovaná
Formát: 120×190 mm
ISBN: 978-80-7255-435-5
Doporučená cena: 165 Kč

Knihu Nářek pro syna vydalo nakladatelství Návrat domů.

Nikdo z nás si nepřeje zažívat období smutku a truchlení. Občas ale takové období přijde. Jak se s tím vyrovnat? Kniha Nářek pro syna je osobní svědectví autora procházejícího procesem truchlení po ztrátě milovaného dítěte. Je o nářku a bolesti v mnoha podobách. O tom, jak přestát spolu s Jobem čas těžkostí. V krátkých zamyšleních zkoumá Wolterstorff všechny aspekty svého prožívání této nevratné události, aniž by se při tom uchyloval k náboženským frázím typu „Bůh to tak chtěl.“ Naopak: „Vnímat Boha jako zprostředkovatele smrti je jeden ze způsobů, jak uspořádat do racionálního rámce Boha, nás a smrt. Jsou i jiné způsoby.“

 

O autorovi

Nicholas Wolterstorff je americký filozof, teolog a uznávaný autor mnoha knih. Během své akademické kariéry vyučoval na Yaleově univerzitě, Harvardově univerzitě nebo Oxfordské univerzitě. Celkem 30 let působil jako profesor filozofie na evangelikální Kalvínově univerzitě v Grand Rapids. Podílel se také na založení časopisu Faith and Philosophy a Společnosti křesťanských filozofů. Se svou ženou Claire žije v Michiganu. Má čtyři dospělé děti a sedm vnoučat.

Zdroj informací: Návrat domů

————————————————

Jak zklidnit svou rozbouřenou mysl zasaženou ztrátou a bojovat proti zaběhlým stereotypům? Třeba prostřednictvím knížky Cesta ke zklidnění mysli, jejímž autorem je známý duchovní učitel Osho.

Cesta ke zklidnění mysli

Autor: Osho
Přeložila: Jana Žlábková

Počet stran: 165
Vazba: brožovaná
Formát: 145×205 mm
ISBN: 978-80-7593-424-6
Doporučená cena: 260 Kč

Knihu Cesta ke zklidnění mysli vydalo nakladatelství Pavel Dobrovský – BETA.

Duchovní cesta, kterou ukazuje Osho, je dobrodružná výprava za poznáním funkcí mysli, nevědomí, podvědomí a vědomí, jejímž cílem je objevení toho největšího pokladu – vlastní přirozené podstaty. Osho ve svých promluvách nastavuje zcela originálním a provokativním přístupem zrcadlo, v němž člověk vidí vše, co je třeba změnit v zaběhlém životním stereotypu. A základem toho je právě zklidnění mysli, která vytváří problémy, neustále něco posuzuje a hodnotí a nechce přijmout nic nového. Při této cestě využívá Osho vlastní metody, opírající se o meditaci, navozující vnitřní klid a otevírající cesty ke zkoumání hlubin nitra. To je však možné jen v případě, že se člověk zbaví přejatých názorů, ovládne „klábosení“ mysli a stane se takovým, jakým skutečně je.

 

Ukázka z knihy

ŘÍKAT NĚCO O MEDITACI je z hlediska pojmů vlastně protiklad. Meditace je něco, co můžete mít, čím můžete být, ale pokud jde o její podstatu, nemůžete říct, co to je. Přesto byly činěny pokusy nějak to vyjádřit. A když z nich povstane třeba jen kusé a částečné pochopení, je to víc, než může člověk očekávat. I částečné pochopení meditace se může stát semínkem. Hodně záleží na tom, jak nasloucháte. Pokud jen posloucháte, pak vám nemůže nikdo předat ani malý úlomek, ale když nasloucháte… Snažte se pochopit, jaký je mezi tím rozdíl.
Poslouchání je mechanické. Máte uši, a proto slyšíte. Jestliže se vám zhoršuje sluch, pomůže vám mechanický zásah a zase uslyšíte. Vaše ucho je pouze určitý mechanismus na přijímání zvuků. Poslouchání není nijak složité: zvířata slyší, každý, kdo má uši, slyší – ale naslouchání je mnohem vyšší stadium.

 

O autorovi

Oshovo učení nelze zařadit do žádné přesně vymezené kategorie, neboť se zabývá jak individuálním hledáním smyslu života, tak naléhavými společenskými a politickými problémy, před nimiž dnes stojí naše společnost. Jeho knihy nejsou jím psané, ale jsou to přepisy audio- a videonahrávek z jeho improvizovaných hovorů obracejících se k mezinárodnímu publiku během posledních pětatřiceti let. Londýnský deník Sunday Times označil Osha za jednoho z „tisícovky tvůrců dvacátého století“ a americký autor Tom Robbins za „nejnebezpečnějšího člověka po Ježíši Kristu“.
Osho řekl o své práci, že se snaží vytvořit podmínky pro zrození nového druhu člověka. Tohoto nového člověka často charakterizoval jako „Buddhu Zorbu“, jenž je schopen užívat si světských rozkoší jako Řek Zorba a zároveň tichého klidu Gautamy Buddhy. Ústředním motivem obsaženým v celém jeho díle je vize, do níž je zahrnuta jak věčná moudrost Východu, tak nejvyšší potenciál západní vědy a technologie.
Osho je známý také svým revolučním příspěvkem k učení o vnitřní transformaci a jeho přístup k meditaci reaguje na zrychlené tempo moderního života. Cílem jeho unikátních „aktivních meditací“ je odstranění nahromaděného tělesného a psychického stresu, což je nezbytný předpoklad dosažení uvolněného stavu meditace osvobozeného od těkající mysli. Osho je autorem knih Tantrická transformaceNebojte se tmyTady a teďHledáníO čakráchNebojte se ztratit hlavuMuž, který miloval racky ad.

Zdroj informací: nakladatelství Pavel Dobrovský – BETA


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Co vám pomohlo vyrovnat se se ztrátou blízkého a zklidnit vaši mysl? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeJe v pořádku, že nejsi v pořádku
Jak se vyrovnat se ztrátou a zármutkem

Devine, Megan

Grada, 2022

zobrazit info o knizeNářek pro syna

Wolterstorff, Nicholas

Návrat domů, 2022

zobrazit info o knizeCesta ke zklidnění mysli

Osho

Pavel Dobrovský – BETA, 2022

Napsat komentář