Lidé s PAS a sexuální výchova

jak-na-sexualni-vychovu-pas
Sexuální výchova je téma, se kterým se pedagogové i rodiče potýkají po celá staletí. Kdy je nejlepší čas s tématem začít? Jaké množství informací je správné? Dospívající s poruchou autistického spektra to mají ještě o něco těžší – jak toto téma s nimi otevřít? Dejte na rady zkušené lektorky.

Publikace praktickým způsobem zpracovává téma sexuální výchovy u dětí a dospívajících s poruchou autistického spektra (PAS). Autorka v knize shrnuje svou mnohaletou praxi v práci s lidmi s PAS v této oblasti a ukazuje, jak s tématem sexuality pracovat doma, ve škole nebo v sociální službě.
Věnuje se např. otázce, kdy je vhodné se sexuální výchovou začít, rozebírá jakým tématům je potřeba se s dětmi a dospívajícími s PAS věnovat (doteky, soukromí, sebeuvědomění, osobní hygiena). Zpracovává také téma hranic a pravidel v sexuální výchově a osvětě a téma mezilidských vztahů. Samostatná kapitola je věnována pubertě u dětí s PAS a sexualitě lidí s těžkým mentálním znevýhodněním. Kniha je protkána množstvím příkladů z praxe. Shrnuje vhodné metody práce s tématem sexuality, jako jsou např. vizualizace, myšlenkové mapy či modelové situace. V příloze knihy najdou rodiče, pedagogové a pedagožky i pracovníci a pracovnice v sociálních službách mj. souhrn dostupných materiálů, pomůcek a literatury, ale např. i filmů a videí k tématu sexuální výchovy.
Navržené metody a probíraná témata mohou být inspirací i pro práci s dospělými lidmi s PAS.

Jak na sexuální výchovu

Jak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s PAS
Autorka: Věra Zychová Petlanová

Počet stran: 148
Vazba: brožovaná
Formát: 150×210 mm
ISBN: 978-80-88429-34-0
Doporučená cena: 350 Kč

Knihu Jak na sexuální výchovu vydalo nakladatelství Pasparta.

 

Ukázka z knihy

Zaměstnanci a zaměstnankyně sociální služby pracující s lidmi s PAS mohou být ovlivněni mnoha faktory, které následně formují jejich pohled na sexualitu těchto lidí. Vlastní pohled formují také situace, se kterými zaměstnanci či zaměstnankyně u klientů a klientek s PAS přicházejí do kontaktu. Každý člověk může realizovat svou sexualitu jiným způsobem, proto se mohou zaměstnanci a zaměstnankyně setkat s projevy sexuality, které pro ně budou zvláštní, divné nebo neobvyklé. Některé situace týkající se sexuálních a vztahových potřeb lidí s PAS pro ně mohou být náročné z hlediska řešení a budou vyžadovat určitou zkušenost, vědomosti, čas a jednotnost v přístupu k těmto situacím. Zaměstnanci a zaměstnankyně svým přístupem zásadně ovlivňují vnímaní a prožívání sexuality klientem či klientkou služby. Pokud je člověk s PAS zesměšňován nebo nerespektován v oblasti sexuality, jistě se nebude cítit dobře. Naopak díky poskytnuté podpoře může personál pozitivně ovlivnit kvalitu života člověka s PAS. (str. 21)

Přečtěte si celou ukázku.

 

O autorce

Věra Petlanová Zychová DiS. je lektorka, odborná poradkyně v oblasti sexuality a vztahů lidí s postižením a jejich rodinných příslušníků. Vystudovala střední odbornou školu sociální, posléze Vyšší odbornou školu sociální v Mostě. Několik let pracovala v denním stacionáři pro lidi s těžším a kombinovaným postižením. Má zkušenost s tvorbou metodických příruček, standardů kvality a zaváděním práce se sexualitou v zařízení sociálních služeb. S tématem sexuality a vztahů lidi s postižením se potkává celý pracovní život. Zaměřuje se především na lidi s poruchou autistického spektra. V rámci služby odborného sociálního poradenství Freya pracuje s lidmi s různým hendikepem, rodiči i pečujícími v oblasti sexuality a vztahů. Sama o sobě říká, že je člověk, který má rád příklady z praxe a zažité zkušenosti, které nás posouvají dál.

Zdroj informací: Institut vzdělávání


Nakladatelství Pasparta bylo založeno Národním ústavem pro autismus (dříve APLA Praha) jako sociální podnik s cílem vylepšit infor­movanost veřejnosti v oblasti autismu a dalších souvisejících oborech a zároveň poskytnout lidem s poruchou autistického spektra pracovní uplatnění. Nakladatelství vydává publikace z oblasti psychologie, pedagogiky, speciální peda­gogiky a dalších příbuzných oborů. Nabízí i řadu publikací pro děti. Pořádá rovněž odborné semináře a konference.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeJak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s PAS

Petlanová Zychová, Věra

Pasparta, 2022

Napsat komentář