Jak si poradit v současném světě

463984_around_the_world_2
V posledních letech se občas zdá, že se nám svět rozpadá pod rukama. Knihy, které dnes představíme, vysvětlují nejen, proč tomu tak je, ale nabízí také rady, jak si zachovat klidnou mysl i vidinu lepší budoucnosti.

První kniha pochází od zkušené psychoterapeutky a psychiatričky Martiny Hrnčířové. Její příručka nazvaná Klidná mysl v dobách zlých nabízí praktické postupy podložené vědeckými výzkumy, jak najít klid a štěstí v době, která jim nevychází v ústrety příliš často.

Klidná mysl v dobách zlých

Co duši dnešního člověka ničí a co ji uzdravuje

Autorka: Martina Hrnčířová

Počet stran: 312
Vazba: vázaná
Formát: 140×207 mm
ISBN: 978-80-767-5070-8
Doporučená cena: 399 Kč

Knihu Klidná mysl v dobách zlých vydalo nakladatelství Dokořán.

V čase rychlých a naléhavých změn ve společnosti postižené pandemií covidu a sociálními, klimatickými či geopolitickými krizemi se často zapomíná na vnitřní psychické klima člověka. Tato kniha je příručkou, která má v dnešní turbulentní době inspirovat k péči o sebe a komunitu jako celek a poskytnout návod, jak dosáhnout duševní rovnováhy. Představuje témata praktického charakteru, jako jsou metody zklidnění mysli, práce se vztekem, mindfulness technika, způsoby nenásilné komunikace či rozvoj zdánlivě profánních věcí jako uskromnění, vděčnost a odpuštění. Věnuje se také problému přehnaného tlaku na výkon, který tvoří jádro moderní nesvobody a vnitřní nepohody, přílišnému perfekcionismu a neustálé honbě za materiálním bohatstvím a snaží se nabídnout řešení, jak se z těchto pocitů vymanit a žít život naplno, ale svobodně. Svůj pohled erudované psychiatričky a psychoterapeutky doplňuje autorka výzkumy z oblasti medicíny a kognitivních věd směřujícími k pochopení, jaké chování má reálný efekt na zlepšení kvality života a soužití mezi lidmi.

Doslov napsal Václav Cílek.

Ukázka z knihy

Jaký máš plán?

Tato kniha si klade za cíl povzbudit čtenáře k přemýšlení nad společenskými souvislostmi a pomoci mu, jak nalézt cesty k posílení psychické odolnosti ve víru současné chaotické doby. Svět prochází nelehkou, možná jednou ze zásadních krizových zkoušek. Covid uvedl svět do změn, které nejde přehlížet. A další probíhají v pozadí. Klimatické změny, nedostatek vody, potíže s migrací vlivem sucha, rozevírání nůžek mezi blahobytným a chudým světem, nesmírná zranitelnost energetiky a přenosu dat, ubývání mnohostrannosti ekosystémů – to vše povede k zhroucení některých věcí, na které jsme zvyklí. Pouhý týdenní blackout by byl pro většinu z nás návratem do doby středověku. Velká změna bude v podstatě spíše následkem kumulace menších změn, které nebudeme považovat za zásadní nebo budou probíhat relativně pomalu, v pozadí (nebo „jinde“) a kterým se povede obejít výstražnou signalizaci lidské mysli.

Přečtěte si celou ukázkovou kapitolu z této knihy.

O autorce

Martina Hrnčířová je psychiatrička a psychoterapeutka. Narodila se na Slovensku, vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala v psychiatrické nemocnici Kosmonosy, na Lince důvěry, v SOS Centru psychoterapie v Mladé Boleslavi i jako vězeňská psychiatrička. Od roku 2013 působí ve své soukromé praxi a přednáší. V jejím světonázoru se odrážejí principy východní filozofie, zejména buddhismu, křesťanství a také fenomenologie. Zajímá se o pravěkou historii, etnografii, vývoj kultur, psychologický výklad mýtů a pohádek a o dřevořezbu. Autorsky se podílela na knize Stromy mě znají jménem (2021).

Zdroj: dokoran.cz

O nakladateli

Nakladatelství Dokořán vzniklo v roce 2001 a dosud vydalo více než 600 titulů, z nichž asi třetinu tvoří překlady z angličtiny, francouzštiny, němčiny, holandštiny, čínštiny, italštiny, polštiny a ruštiny. Od počátku se zaměřuje na populárně-naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie. Snaží se vydávat tituly nejen zajímavé, ale i profesionálně vyrobené.

————————————————

Tématem druhé knihy je především psychologie davu či národa, zasazená do historické zkušenosti. Bill Eddy se zamýšlí nad tím Proč volíme psychopaty do čela našich států.

Proč volíme psychopaty

a jak to zastavit

Autor: Bill Eddy
Přeložila: Barbora Latečková

Počet stran: 240
Vazba: brožovaná
Formát: 130×200 mm
ISBN: 978-80-262-1880-7
Doporučená cena: 399 Kč

Knihu Proč volíme psychopaty vydalo nakladatelství Portál.

Terapeut, právník a mediátor Bill Eddy popisuje, jak nebezpečné a vysoce konfliktní osobnosti (HCP) získávají moc ve vládách po celém světě – a co mohou občané udělat, aby se tito lidé nedostali do úřadu. Demokracie je totiž v ohrožení. Příliš mnoho zemí se dostalo pod nadvládu problematických lidí, kteří se stali politiky. Většina jich má rysy narcistické či antisociální poruchy osobnosti, případně rovnou obojí.
Autor, který je přední světový odborník na HCP, vysvětluje, proč jsou tito lidé tak svůdní, a popisuje čtyřicet jejich typických vlastností. Čerpá přitom z příkladů od Hitlera, Stalina, Maa a Nixona po Trumpa, Madura a Putina a ukazuje, jak problematičtí politici vymýšlejí nepřátele a vyrábějí falešné krize, aby se mohli vykreslit jako jediná hrdinská postava, která se s nimi dokáže vypořádat, a to navzdory vlastní neschopnosti problémy skutečně řešit. Autor také popisuje nejlepší způsoby, jak odhalit HCP jako šarlatány, jak reagovat na jejich prázdné a zavádějící sliby a jak najít opravdové lídry. Přitom využívá svou hlubokou psychoterapeutickou zkušenost, aby se dostal na kloub dosud neidentifikovanému jevu, který představuje skutečnou hrozbu pro svět.

Ukázka z knihy

Kapitola 6: Jak se Hitler, Stalin a Mao dostali k moci

Všichni tito tři rádoby králové se dostali k moci ve dvacátých a třicátých letech 20. století, kdy byly odstraněny různé formy monarchií v jejich zemích. Mohli byste si myslet, že za takových okolností budou přirozeně následovat silní vůdci, protože lidé byli zvyklí na centralizované vlády, jenže rádoby králové z počátku 20. století byli úplně jiní. Všichni uskutečnili kvantový skok v masové manipulaci občanů (skrze masová, vysoce emoční média), všichni coby HCP toužili po neomezené moci, kterou se jim podařilo získat, a každý z nich způsobil nejen ve svých zemích, ale i ve světě děsivou zkázu.

Na stránkách nakladatelství naleznete další ukázkové strany z této fascinující publikace.

O autorovi

Bill Eddy je spoluzakladatel a ředitelem Institutu pro řešení konfliktů a je zkušeným rodinným mediátorem Národního centra pro řešení konfliktů. Je také právníkem a licencovaným klinickým sociálním pracovníkem, který v současnosti působí i na Pepperdine University School of Law. Je autorem nebo spoluautorem čtrnácti knih a má oblíbený blog na stránkách Psychology Today s více než dvěma miliony zhlédnutí.

Zdroj: portal.cz

O nakladateli

Nakladatelství Portál bylo založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Knižní produkci doplňují periodika. Od podzimu 2006 pořádá Portál také odborné semináře určené pedagogům mateřských a základních škol, školních družin a dalších vzdělávacích či volnočasových zařízení.

————————————————

Poslední kniha nabízí pohled spíše do budoucnosti. Miki Kashtan v ní nabízí ideu budoucího světa, ve kterém by nebylo násilí. Svět nenásilí vychází z metody nenásilné komunikace (NVC) a ukazuje, jaký potenciál změnit svět má tato dovednost.

Svět nenásilí

Obnovování tkaniny lidského společenství

Autorka: Miki Kashtan
Přeložil: Miroslav Záleta

Počet stran: 288
Vazba: brožovaná
Formát: 144×207 mm
ISBN: 978-80-271-3500-4
Doporučená cena: 449 Kč

Knihu Svět nenásilí vydalo nakladatelství Alferia.

Byla kdy vize světa bez násilí potřeba víc než právě teď? Miki Kashtan seznamuje čtenáře se svojí vizí světa, kde centrálním zájmem je naplňování potřeb všech. Jako metodu, jak k takovému světu dospět, nabízí NVC (nenásilnou komunikaci).

V této napínavé publikaci, která je must-have pro všechny lidi zabývající se prací na lepším světě, se autorka s válečnou zkušeností dostává od principů nenásilí, reprezentovaných Ghándím, Martinem Lutherem Kingem, ale i současnějšími představiteli, k analýze společenských struktur, problematice moci, privilegií, motivace, spolupráce až k návrhům konkrétních kroků vedoucích k transformaci vědomí a společnosti. Přínosná je i kapitola o dětech a výchově k míru.

Co je nenásilná komunikace?
Nenásilná komunikace (Nonviolent communication, NVC) je metoda – či možná spíše umění – komunikace směřující k vytváření porozumění mezi lidmi a k hledání řešení, která fungují pro všechny. Postupy nenásilné komunikace vyvinul Marshall Rosenberg a rozvinuli je mnozí další trenéři, včetně Miki Kashtan.

Tři pilíře nenásilné komunikace
V nenásilné komunikaci se rozvíjí tři typy dovedností:

  • Kontakt se sebou samým: zaměření pozornosti na vlastní pocity a potřeby a kultivování vnitřní svobody v nakládání s nimi.
  • Upřímné sebevyjádření: vyjádření všeho podstatného takovým způsobem, který budou ostatní lidé schopni slyšet a pochopit.
  • Empatie: vytváření prostoru pro prožívání druhého člověka tak, aby se cítil slyšen, pochopen a brán vážně.

Ukázka z knihy

Práce na sobě při snaze o nenásilnou společenskou změnu

I když „být změnou“ samo o sobě ke společenské změně nestačí, vnímám to jako zcela nevyhnutelnou podmínku. Beze změny na vnitřní úrovni i nadále žijeme podle internalizované verze struktur, které chceme změnit. I když se nám podaří dané struktury svrhnout, je nepravděpodobné, že vytvoříme něco zásadně odlišného. Například když chceme vytvořit svět, ve kterém bude záležet opravdu na každém, avšak vnitřně jsme i nadále odcizení ostatním, projeví se to i při naší práci na změně a nově vytvořené struktury budou oním odcizením a polarizací prostoupeny.

Rozsáhlou ukázku z knihy naleznete v článku na stránkách nakladatelství Alferia.

O autorce

Miki Kashtan se více než dvacet let věnuje vizi světa, který se stará o potřeby všech.

Miki se narodila a vyrůstala v Izraeli. Když jí bylo přes dvacet let, rozhodla se opustit válečný Izrael a přestěhovala se do USA, kde se živila jako programátorka. Od roku 1988 se postupně propracovala z postválečné deprese do práce na jasné vizi. Její vize se týká světa, který se dokáže uspokojovat potřeby veškerého života. V roce 1994 objevila nenásilnou komuikaci a zjistila, že tato metoda jí může pomoci uskutečňovat její vizi. V roce 2002 spoluzaložila organizaci Bay Area Nonviolent Communication. Mezi lety 1989 a 2019 žila střídavě v Berkeley a v Oaklandu v Kalifornii. Na Univerzitě v Berkeley získala doktorát ze sociologie. Mikiiny články byly publikovány v mnoha médiích, včetně The New York Times.

Zdroj: alferia.cz

O nakladateli

Logo Alferia

Značka ALFERIA spadající pod nakladatelství Grada přináší knihy o zdraví, harmonii těla i duše či o rozvoji osobnosti. Je určena čtenářům, kteří rádi hledají odpovědi i mimo tradiční, vědecky podložené teorie. Zaměřuje se na knihy z oblastí rozvoje osobnosti, kariéry, bohatství a peněz, rodiny, vztahů, lásky, sexuality, zdraví, zdravé výživy, životního stylu, duchovna a alternativních náboženských směrů. Pojímá ale i ezoteričtější témata z oblasti symbiózy těla a ducha. Název značky je odvozen z počátečních písmen oborů, z nichž vychází. Jsou v něm tedy významy slov ALternativní – Filozofie – Ezoterika – Rozum. Logo pak představuje 4 základní živly – oheň, vodu, zemi a vzduch.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKlidná mysl v dobách zlých
Co duši dnešního člověka ničí a co ji uzdravuje

Hrnčířová, Martina

Dokořán, 2022

zobrazit info o knizeProč volíme psychopaty
a jak to zastavit

Eddy, Bill

Portál, 2022

zobrazit info o knizeSvět nenásilí
Obnovování tkaniny lidského společenství

Kashtan, Miki

Alferia, 2022

Napsat komentář