Svět mezi válkami

od_boure_k_bouri
Zajímáte se o české a světové dějiny? Pak byste si neměli nechat ujít novinku nakladatelství Academia Od bouře k bouři. Dozvíte se mnoho důležitých informací nejen o politickém a hospodářském vývoji u nás i ve světě v meziválečných letech 19181939.

Rozsáhlá kolektivní monografie, společný projekt předních českých a slovenských historiků, se v roce 100. výročí vzniku Československa zabývá politickým, hospodářským a sociokulturním vývojem v prvorepublikovém Československu, Evropě a zámořském světě (Severní a Jižní Amerika, Asie) mezi dvěma světovými válkami. Opomenuty nejsou významné meziválečné fenomény – v první řadě komunismus, fašismus a nacismus, jež se na konci třicátých let podílely na zkáze evropského kontinentu a na zavlečení světa do zničující války.

Od bouře k bouři

Československo, Evropa a svět mezi dvěma světovými válkami (1918–1939)
Autoři: Jakub Drábik, Jakub Rákosník

Počet stran: 812
Vazba: vázaná
Formát: 165×240 mm
ISBN: 978-80-200-2923-2
Doporučená cena: 795 Kč

Knihu Od bouře k bouři vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

První a druhou světovou válku od sebe dělí relativně velmi krátký časový úsek a kvůli tomu, že nepřátelské bloky byly do značné míry podobné, je z mnoha důvodů logické chápat obě války v přímé souvislosti. Samozřejmě je třeba odmítnout nacistickou propagandu zakládanou na mýtu, že Německo bylo v první světové válce zrazeno „dýkou do zad“ a vojensky vlastně neprohrálo, což je v naprostém rozporu s faktickým zhroucením německé armády v závěru Velké války. I když se po právní stránce i z hlediska mezinárodních vztahů jedná o dva oddělené konflikty, představa jediného konfliktu odděleného dvaceti letým „příměřím“ poskytuje z vojenského hlediska základ pro zamyšlení nad změnami ve vojenství, které byly zcela zásadní pro průběh následující druhé světové války. (str. 47)

Přečtěte si celou ukázku.

O autorech

Mgr. Jakub Drábik, Ph.D., (* 1986) je historik, během studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval řadu badatelských a studijních pobytů ve Velké Británii. V současné době působí v Historickém ústavu Slovenské akademie věd. Zaměřuje se na komparativní dějiny fašismu, rasovou politiku a moderní britské dějiny. Je autorem knihy Fašista, ve které vypráví příběh sira Oswalda Mosleyho.

Zdroj informací: BDČZ

Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. je zástupcem ředitele Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se především na moderní sociální dějiny, dějiny sociálního státu a sociálních teorií. Podílel se na mnoha publikacích, např. Milníky moderních českých dějin.

Zdroj informací: Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeOd bouře k bouři
Československo, Evropa a svět mezi dvěma světovými válkami (1918–1939)

Drábik, Jakub – Rákosník, Jakub

Academia, 2022

Napsat komentář