České Slezsko po první světové válce

Bourlive trojmezi_uvodni
Jaká byla situace v české části Slezska po první světové válce? Přečtěte si zajímavá fakta o česko-polském územním sporu nebo o německo-polských konfliktech a jejich dopadech na československé území.

Publikace přibližuje bezpečnostní situaci v českém Slezsku v období postupné stabilizace poměrů po první světové válce. Úvodní část popisuje složitý přechod státního pořádkového aparátu do nových republikánských poměrů. Další kapitoly se zaměřují na události v oblastech západního Slezska, Hlučínska a Těšínska, které prošly rozdílným sociálním a kulturním vývojem. Kniha zachycuje průběh česko-polského územního sporu, stejně jako projevy německé iredenty a sociální nepokoje, kriminalitu a pašování. Pozornost se soustředí také na dopady německo-polských konfliktů v Horním Slezsku na dění na československém území.

 

Bouřlivé trojmezí

Slezsko 1918–1923
Autoři: Ondřej Kolář, Ivana Kolářová

Počet stran: 216
Vazba: flexi
Formát: 134×206 mm
ISBN: 978-80-200-3325-3
Doporučená cena: 350 Kč

Knihu Bouřlivé trojmezí vydalo nakladatelství Academia.

 

Ukázka z knihy

Řada aspektů působení československých bezpečnostních sborů během sporu o Těšínsko již byla popsána jinde. Proto se v úvodní části této kapitoly omezíme spíše na základní rekapitulaci událostí mezi pádem monarchie a rozdělením Těšínska. Následně se pozornost zaměří především na situaci od stanovení nové hranice v létě 1920 po závěr vymezeného zkoumaného období.
Československá stejně jako polská strana si na podzim roku 1918 nárokovaly vládu nad celým územím Těšínského Slezska. Vládu zde spontánně přejímaly regionální orgány obou stran. Dohodou z 5. listopadu se podařilo docílit prozatímního rozdělení teritoria, ovšem stalo se tak bez vědomí centrálních vlád v Praze a Varšavě, jež se později necítily uvedenou úmluvou vázány.
Pod polskou vládou se tak ocitly těšínský a bílský okres, česká strana získala okres Frýdek a část okresu Fryštát. Naznačené rozčlenění se dotklo také kompetencí ZČV pro Slezsko (str. 98)

Přečtěte si celou ukázku.

 

O autorech

Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D., (1983) vystudoval historii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2012 působí jako kurátor sbírky novodobých dějin a výzkumný pracovník ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Zabývá se dějinami ozbrojených sborů v českých zemích v 19. a 20. století a politickými a sociálními dějinami Slezska.

Zdroj informací: Kosmas

Mgr. Ivana Kolářová (1986) vystudovala historii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Působí ve Slezském zemském muzeu jako kurátorka muzeologické sbírky. Zabývá se historií Slezska v meziválečném období.

Zdroj informací: Kosmas

 

Doporučujeme

Přečtěte si také další knihy této autorské dvojice, např. Československé četnictvo ve sporu o Těšínsko 1918–1920 nebo Generál četnictva Karel Vyčítal.


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. V současné době zaujímá Academia svou ediční činností přední místo mezi nakladatelstvími České republiky. V edičním programu se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeBouřlivé trojmezí
Slezsko 1918–1923

Kolář, Ondřej - Kolářová, Ivana

Academia, 2022

Napsat komentář