Role četnictva v územním sporu

Ceskoslovenske cetnictvo a policie ve sporu o Tesinsko 1918 1920
28. října si připomínáme vznik Československé republiky. Hned po této události došlo ke konfliktu mezi nově vzniklým státem a Polskem. Jablkem sváru se stalo sporné území Tešínska. Dvojice historiků zaměřila ve své knize pozornost na roli četnictva v tomto sporu.

Kniha přibližuje úlohu četnictva v územním sporu mezi ČSR a Polskem, který se rozhořel záhy po skončení první světové války. Bezpečnostní sbor, jednající pod dohledem mezinárodních komisí, zde konal službu v národnostně i sociálně výbušném prostředí a kromě politických nepokojů se potýkal i s rozbujelou kriminalitou. Samotní četníci se stávali terčem útoků polovojenských organizací. Úvodní studie shrnuje strukturu a činnost četnictva v jednotlivých fázích těšínského konfliktu. Následuje komentovaná edice stěžejních pramenů k působení bezpečnostního sboru v předmětném období, konkrétně vzpomínky zemského četnického velitele ve Slezsku Karla Vyčítala, zprávy četnických a policejních přidělenců u mezinárodních plebiscitních orgánů, relace o případech úmrtí četníků ve službě a další.

Ukázka z knihy

Podepsaný odebral se se 37 četníky a  16 francouzskými vojáky s  2 důstojníky do Šumbarku, kdež bylo pátrání po banditech zahájeno, kteří od Šumbarku směrem k Životicím a Těšínu uprchli, aniž se podařilo je dohoniti. Mezitím byla těžce raněným strážm. Hanelovi, Hessovi, Hanigovi a č. n. zk. Šoltysovi Dr. Weissbergem z Dol. Bludovic a Dr. Ottou z Lázů první pomoc poskytnuta a tito sanitním automobilem do městské nemocnice v Mor. Ostravě převezeni, kdež v jednu hodinu odpoledne četn. na zk. Šoltys skonal. Okresní soud ve Sl. Ostravě byl o případu telef. vyrozuměn a vyslal soudní komisi do Šumbarku. (str. 172)

O edici

Řada Historie má široký záběr jako historie sama. Jednotlivé tituly se většinou věnují konkrétním historickým osobnostem nebo událostem, zároveň však hledají souvislosti mezi historií a současností.

Zdroj informací: nakladatelství Academia

Československé četnictvo ve sporu o Těšínsko 1918–1920

Autoři: Ondřej Kolář, Ivana Kolářová

Počet stran: 200
Vazba: brožovaná
Formát: 132×200 mm
ISBN: 978-80-200-3140-2
Doporučená cena: 265 Kč

 

 

Knihu Československé četnictvo ve sporu o Těšínsko 1918–1920 vydalo nakladatelství Academia. Můžete si přečíst ukázku.

O autorech

Historik Ondřej Kolář Absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci, pracuje jako kurátor a vědecký pracovník ve Slezském zemském muzeu. Specializuje se na národnostní a politické dějiny Slezska ve 20. století, historii bezpečnostních sborů a výzkum reflexi vojenských dějin v kolektivní paměti.

Zdroj informací: Moderní dějiny

Ivana Kolářová působí jako kurátorka ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Zaměřuje se na dějiny 1. poloviny 20. století, muzeologii a dějiny bezpečnostních složek.


academiaNakladatelství Academia vzniklo v roce 1953, původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeČeskoslovenské četnictvo ve sporu o Těšínsko 1918–1920

Kolář, Ondřej - Kolářová, Ivana

Academia, 2020

Napsat komentář