Biografické obrázky historie

uvod biografie
V dnešních tipech nabídneme už skoro tradičně biografie – milostné vzplanutí velkého básníka, románové zpracování života známého malíře, jedinečný příběh jedné továrny a jejích majitelů a zápisky vojenského maršála. Každý si tak může vybrat to, na co bude mít zrovna chuť.

Čím větším začít, než rovnou příběhem jedné lásky. Romantický milostný vztah poodhalí životní příběh mladého básníka a v románové formě přiblíží život R. M. Rilkeho.

Lou Andreas-Salomé, dcera francouzského generála ruské armády, která dětství prožila v Petrohradu, autorka několika knih a mnoha článků a recenzí, se v květnu 1897 s Rilkem seznámila jako zralá šestatřicetiletá žena, velmi inteligentní a přitažlivá. Z jejich setkání se zrodilo intelektuální přátelství spisovatelky a dvaadvacetiletého básníka, jež zakrátko přerostlo v milenecký vztah. Zamilovaný estét myje u své milé nádobí a štípe dříví do kamen. Tak blaženou lásku prožívá poprvé – zároveň naposledy.
Velký básník lásky, jehož matčina výchova i roky strávené na vojenském gymnáziu přesvědčily o vlastní fyzické podprůměrnosti, se v milostné sféře stává podstatně sebevědomější než v jiných mezilidských vztazích, které mu často jsou přítěží. Dříve trávil čas po kavárnách, redakcích a na premiérách, nyní ale dokáže žít měsíce o samotě. Velkým zážitkem se pro něj stává příroda. Pod milenčiným vlivem si mění jméno René na německou variantu Rainer, jeho dříve tuctově nedbalý rukopis nyní působí energicky, elegantně, uvolněně – a připomíná její písmo. „Přišel jsem k tobě chudý, přišel jsem k bohaté ženě málem jako dítě. Vzala jsi mou duši do náruče a konejšila jsi ji… políbila jsi mě na čelo a musela ses přitom hluboko snížit,“ píše.
Pod vlivem Lou se Rilke zbavuje přemrštěné exaltovanosti, naučí se zvládat návaly smutku. Na cestě k vnitřní rovnováze sice ještě utrží mnoho ran, aniž dosáhne cíle, ale Lou mu umožnila, aby se na sebe samého dovedl podívat z odstupu. Pocit jistoty, který u Lou získal, mu vydrží do konce života. Poslední dopis jí napíše několik dní před smrtí.

Knížka vyznačující se hlubokým pochopením pro lidsky blízkého básníka je současně vzpomínkou, posledním rozhovorem i rozloučením… A literárním klenotem.

Rainer Maria Rilke

Autor: Lou Andreas-Salomé
Přeložila: Alena Bláhová

Počet stran: 120
Vazba: vázaná
Formát: 125×195 mm
ISBN: 978-80-7335-727-6
Doporučená cena: 338 Kč

Knihu Rainer Maria Rilke vydalo nakladatelství Leda.

O autorce

Lou Andreas-Salomé (1861–1937) byla dcera armádního důstojníka německého původu sloužícího v Petrohradě. Jejími dlouholetými přáteli byli filosof Paul Rée a Rainer Maria Rilke, s nímž v letech 1898/99 a 1900 podnikla cestu do Ruska. Obsáhlá korespondence s Rilkem je pozoruhodným svědectvím duševního spříznění; své dopisy Lou Rilke považoval za součást básnického díla. Literárně velmi plodnou autorku, neustále se zabývající vlastní minulostí a fikcionalizací svého života, zásadním způsobem ovlivnila psychoanalýza. Od roku 1913 ji sama praktikovala a napsala dva eseje, v nichž komentuje Freudovy teorie. Dík Freudovi z roku 1931, Náčrt některých vzpomínek (1933), ve kterých se líčí jako Freudova důvěrnice, a Zpětný pohled na život (1951) jsou fascinující autobiografické dokumenty. Během svého života se Lou Andreas-Salomé proslavila především pojednáními o Nietzschovi: V zápase o boha (1883) a Friedrich Nietzsche ve svých dílech (1894)

Zdroj informací: iLiteratura.cz

Edice Životy

Nakladatelství Leda vydává v edici Životy životopisy skvělých osobností – slavných i neznámých. Zmínit můžeme alespoň některé tituly: Proč zahynul John Lennon?, Šokující smrt Marilyn Monroe, Knížka o Babičce a její autorce nebo Věčná vzpoura v srdci konzervativce.

————————————————

Jméno Vincent Van Gogh slyšel snad každý. Biografický román přináší pohled na van Gogha nejenom jako na malíře a umělce, ale také jako na obyčejného člověka. Díky tomu se před čtenáři otevře i naprosto ojedinělý pohled do umělcova nitra.

Městečko Auvers-sur-Oise, dnešní okrajová čtvrť Paříže, 27. července 1890 navečer. Klopýtající Vincent van Gogh se vrací z pole, kam obvykle chodívá malovat. Ale tentokrát je něco špatně. Potácí se a drží se za břicho, smrtelně zraněný. Vrací se do svého pokoje v hostinci pana Ravouxe, kde o dva dny později před zraky svého bratra Thea umírá.

Vincentovými slovy „Zranil jsem se v polích…“ všichni rozumí, že se pokusil o sebevraždu, a tak to zůstalo zaznamenáno i pro další generace. Ale bylo tomu skutečně tak? Marianne Jaeglé a nabízí překvapivě jiný pohled: Co když se známý malíř nepokusil zabít? Co když ho postřelili?
Životopisný román Vincentův poslední obraz na základě studií uznávaných historiků Stevena Naifeha a Gregoryho Whitea Smithe rekonstruuje poslední dva roky van Goghova života a podobně jako film S láskou Vincent z roku 2017 zpochybňuje zažité teorie o jeho tragickém konci.
Marianne Jaeglé ale ve své knize nepodává suchý výčet událostí, naopak čtenáři zprostředkovává jak vnější okolnosti Vincentova života, tak i niterný vhled do jeho duše. Čtenář se ocitá ve Vincentově kůži, pociťuje jeho křivdy a nepochopení, zažívá jeho extázi, ať už z barev nebe, pole, květin či jižního slunce, nebo z autentických drobností všedního života. Autorce se podařilo jakoby mimoděk popsat stěžejní van Goghova díla, jen pár slovy dokáže zhmotnit slavné obrazy včetně jejich předlohy. Stejně tak jednoduše zachycuje třeba i Vincentův komplikovaný vztah s Paulem Gauguinem, který s ním několik týdnů pobývá v jeho žlutém domku v Arles, ale nakonec narychlo odjíždí a zklame všechny Vincentovy naděje ohledně kolegiálního partnerství a vybudování malířské školy. Nový pohled na univerzálně známý příběh tak přináší průlom ve vnímání osobnosti slavného malíře. Bortí představu šílence s uříznutým uchem a přibližuje Vincenta van Gogha jako citlivého, plachého, asociálního člověka, výjimečného génia, umělce nepochopeného dobou a osamoceného uprostřed společnosti plné předsudků.

Vincentův poslední obraz

Co když bylo všechno jinak? Šokující pravda o smrti geniálního malíře
Autor: Marianne Jaeglé
Přeložil: Tomáš Havel

Počet stran: 312
Vazba: vázaná
Formát: 133×206 mm
ISBN: 978-80-7625-202-8
Doporučená cena: 399 Kč

Knihu Vincentův poslední obraz vydalo nakladatelství Metafora.

Ukázka z knihy

Bude tu šťastný, o tom nepochybuje. Samozřejmě bude tvrdě pracovat. Ale štěstí si představuje právě tak. Bude mít kde bydlet, kde se usadit a možná i kam pozvat další malíře, v jejichž společnosti bude život jednodušší. Na nutné opravy zatím nemá prostředky — zvenčí je potřeba natřít okenice, uvnitř vybílit stěny vápnem, bude si taky muset opatřit nábytek, jenže nemá ani za co si koupit postel. Přijde však hezké počasí, bydlení je tu zdravé a on se práce nebojí.

Podívat se můžete na kompletní ukázku.

————————————————

V další knize nás dnes překvapí jedinečné téma: automobilová továrna a historie nejenom její, ale také celé rodiny Neumannových.

Historie jedné rodiny, jednoho města a jedné továrny z doby konce Rakouska-Uherska a ve slavném dvacetiletí Československé republiky tak, jak ji ve svých zápiscích zachytil libeňský rodák ing. Bertold Neuman a do románové podoby převedl Miloš Urban.

Praga Piccola uvádí čtenáře do prostředí jedné libeňské automobilové továrny na sklonku Rakouska-Uherska a pak ve dvacátých a třicátých letech první republiky. Dostáváme se do rodiny Rudolfa Neumana, poznáváme jeho ženu a dva syny, z nichž starší Rudi oplývá nadáním na všechno a může si vybrat, kým chce být, ale očekává se, že bude nástupcem svého otce, i když jeho to táhne do světa, zatímco na mladšího Bertolda zbylo talentu málo, ale o to víc chce v továrně získat neprotekční místo a vyrábět automobily. Právě Bertold je vypravěčem rodinné ságy. Bratři zpočátku netuší, proč se k nim přistěhoval vzdálený příbuzný Fridrich se svou dcerou Lilianou, a když vyjde nepříjemná pravda a z ní vyplývající povinnost najevo, Rudi se z ní šikovně vyvlékne a nechá se zastoupit mladším bratrem. Bertold si sestřenku vezme za ženu a pokusí se žít s ní smysluplný život, přestože jeho srdce je jinde. Jak pár stoupá na společenském žebříčku a z Libně proniká do lepších kruhů do Prahy, kde tráví volné neděle mezi filmovými herci a režiséry na Barrandovských terasách (příležitost prodat automobil hvězdě stříbrného plátna), zároveň se propadá do hluboké vztahové krize, kterou nezažehná ani narození dcery. Bertold se s rozchodem vyrovná po svém, ale s čím se vyrovnat nemůže, je přechod na armádní výrobu v době, kdy republice začne čím dál víc hrozit Německo. Jeho přání zůstat v Libni vezme za své, když mu židovští přátelé doporučí odejít před Hitlerem do Anglie a on je na poslední chvíli poslechne. Svůj oblíbený automobil, skromnou Pragu Piccolu, si bere s sebou, a spolu s ní tajemný náklad, který se mu podaří v bezpečí dostat až do Londýna. Odtamtud podniká kroky na záchranu své dcery a bývalé ženy, ale milovanou továrnu zachránit nedokáže.

Praga Piccola

Román podle zápisků Bertolda Neumanna
Autor: Miloš Urban

Počet stran: 344
Vazba: brožovaná
Formát: 135×200 mm
ISBN: 978-80-257-3679-1
Doporučená cena: 398 Kč

Knihu Praga Piccola vydalo nakladatelství Argo.

Ukázka z knihy

Ale já zase mluvím jako dědek, to nechci, nejsem takový. Kdyby tuhle dobu popisoval namísto mě Rudi, můj velký bratr, všechno by zářilo barvami. Tím chci říct, že bratr by nad zbouranou Balabenkou mávl rukou. Otec ne, ten nesnášel nové věci. Máti ano, ta je vítala do vysokého věku. A i když jsem byl v tolika věcech po ní, v tomhle vůbec ne. Já se díval víc dozadu nebo alespoň kolem sebe, dopředu málokdy, leda při práci. Myslím, že mi to vyčítali. Kdo dělá auta, musí se dívat jen jedním směrem, říkával otec a pokaždé při tom máchl před sebe. V duchu jsem s ním polemizoval: takhle ale člověk nabourá. Žil pouze továrnou, zato máti vzhlížela ku Praze. Otec se snažil mít pochopení. Vzpomínám si na její obrovský klobouk s péry. Vypadala jako operní pěvkyně a chtěla tak vypadat, ale zpívat moc neuměla. Jednou si Rudi posteskl, že máti má operu radši než nás.

Podívejte se na celou ukázku.

O autorovi

Miloš Urban (* 1967) je autorem řady románů, povídek a novel, z nichž mnohé si našly cestu i k zahraničním čtenářům. Z jeho tvorby nejvíce zaujaly romány Sedmikostelí (Argo 1999), Praga Piccola (Argo 2012), Lord Mord (Argo 2008) nebo Santiniho jazyk (Argo 2005), podle něhož vznikl televizní film v režii Jiřího Stracha (2011). Zatím poslední román – karlovarský horor KAR vyšel v roce 2019. Podle románu Hastrman vznikl stejnojmenný film v režii Ondřeje Havelky, který získal ocenění Český lev za rok 2018 ve čtyřech kategoriích.

Zdroj informací: nakladatelství Argo

————————————————

Jako poslední vám představíme paměti Gustava Mannerheima. Zaujme především čtenáře, kteří mají zálibu v prostředí armády – autor byl totiž (nejen) armádním důstojníkem.

Obsáhlé paměti této významné osobnosti evropské historie první poloviny 20. století jsou jedinečným svědectvím velkých dějinných zvratů ve Finsku i pozoruhodných životních osudů jednoho z největších Finů. V mládí působil Mannerheim jako důstojník v carské armádě a vedl expedici přes Střední Asii a Čínu. Na jaře 1918 stál za občanské války v čele bílých a poté se na krátkou dobu stal regentem své země. Od třicátých let působil znovu jako vrchní velitel finské armády. Té velel v zimní, pokračovací i laponské válce, a pomohl tak Finsku ubránit se Sovětskému svazu a zachovat si nezávislost. Službu vlasti zakončil krátkým prezidentstvím v letech 1944–1946. Poslední roky života strávil v sanatoriu v Montreux, kde sepisoval své paměti.

Paměti finského maršála

Autor: Gustav Mannerheim
Přeložil: Michal Švec

Počet stran: 496
Vazba: vázaná
Formát: 135×207 mm
ISBN: 978-80-200-3244-7

Knihu Paměti finského maršála vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Ačkoli se situace zdála kritická, i zde jsme mohli přistoupit k aktivní obraně. Protivník postupoval v kolonách, které dočasně – oddělené dlouhými desítkami kilometrů divočiny – nemohly spolupracovat. Lesnatý terén také nepříteli bránil využívat početní přesilu i materiální převahu tak jako na Karelské šíji, bohaté na cesty. To nám umožnilo útočit na kolony postupně a zaměřit rozhodující údery na jejich boky a týl, aniž jsme příliš ohrozili spojení mezi svými jednotkami. Přála nám i zima, která v severních oblastech pokročila dál. Přibližující se kolony bylo třeba porazit dřív, než se od hranice dostanou do obydlených oblastí, kde síť komunikací zajišťovala lepší spojení a umožňovala další postup k železnici Sortavala–Nurmes–Oulu.

Prolistujte si kompletní ukázku.

O autorovi

Gustav Mannerheim byl generálem ruské císařské armády, průzkumníkem a poté – během a po finském boji za nezávislost – vrchním velitelem ve třech válkách a dvakrát hlavou státu. Za svého života se stal vedle Sibelia nejznámější finskou osobností doma i v zahraničí.

Zdroj informací: National Biography of Finland

Edice Paměť

Ediční řada Paměť nabízí memoárově laděné texty nejen významných českých vědců, ale i dalších zajímavých osobností, jejichž osudy dobře charakterizují pohnutou dobu 20. století. V edici vycházejí i životopisné monografie a edice korespondence. Partnerem edice Paměť je Galerie Kodl. V této edici již vyšla řada titulů: Slovenské povstání bez mýtů a legend, Byl jsem Mengeleho asistentem, Tank mířil na Kafku, V nelidské zemi, Česká trilogie a další.

Zdroj informací: nakladatelství Academia


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Zaujala vás některá z osobností v dnešních knihách? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeRainer Maria Rilke

Andreas-Salomé, Lou

Leda, 2022

zobrazit info o knizeVincentův poslední obraz

Jaeglé, Marianne

Metafora, 2022

zobrazit info o knizePraga Piccola

Urban, Miloš

Argo, 2022

zobrazit info o knizePaměti finského maršála

Mannerheim, Gustav Emil

Academia, 2022

Napsat komentář