Eseje na různá témata

tipy_velci-autori-ceske-i-svetove-literatury
Dnešní tipy vás přimějí zamyslet se nad otázkami křesťanské víry a jejího smyslu v lidském životě. Čeká vás ale i mnoho zajímavých informací o mozku a vhled do světa literatury, umění i filmu.

Tomáš Halík se v knize Odpoledne křesťanství věnuje proměnám víry v našich životech i v historii a předkládá vizi budoucnosti křesťanství.

Odpoledne křesťanství

Odvaha k proměně
Autor: Tomáš Halík

Počet stran: 268
Vazba: vázaná
Formát: 160×210 mm
ISBN: 978-80-7422-824-7
Doporučená cena: 349 Kč

Knihu Odpoledne křesťanství vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

Kniha Odpoledne křesťanství pojednává o proměnách víry v lidských životech i v dějinách a využívá k tomu metodu kairologie – teologicko-sociologické interpretace změn v oblasti náboženství, kultury a společnosti. Současnou krizi církve představuje autor jako přechod do nové etapy dějin křesťanství. Hledá cestu, která by křesťanství vyvedla z jeho dosavadních institucionálních i mentálních hranic, pomohla mu překonat nostalgii po jeho premoderní podobě i jeho novověkou formu jednoho ze světonázorů. Předkládá vizi křesťanství budoucnosti jako ekumenického společenství schopného nově a hlouběji porozumět vlastním zdrojům i aktuálním problémům doby.

 

Ukázka z knihy

Jsem přesvědčen, že dnes stojíme na prahu odpoledne křesťanství, na konci dlouhého krizového období už prosvítají některé rysy nové, snad hlubší a zralejší dějinné podoby křesťanství. Odpolední podobu křesťanství – jako všechny jeho dřívější podoby – však nezplodí a nepřinese nějaká neosobní a nezvratná logika dějinného vývoje. Přichází jako možnost, jako kairos – příležitost, která se v určitém okamžiku otevře a nabídne, avšak naplní se jen tehdy, když jí lidé porozumí a svobodně ji přijmou. Mnoho záleží na tom, najde-li se v určitém dějinném okamžiku dostatečný počet těch, kteří jako „moudré panny“ z Ježíšova podobenství budou bdít a budou připraveni na kairos – čas, kdy je třeba jednat. (str. 55)

Prolistujte si celou ukázku.

 

O autorovi

Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (1948) je vzděláním filozof, sociolog, teolog a religionista. Je držitelem Templetonovy ceny za rok 2014. Za totality byl činný v náboženském a kulturním disentu, nyní je profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, farář Akademické farnosti v Praze a prezident České křesťanské akademie, člen Evropské akademie věd a umění. Po roce 1989 podnikl studijní a přednáškové cesty po všech šesti kontinentech, byl hostujícím profesorem mimo jiné na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu. Je nositelem významných mezinárodních ocenění včetně Ceny kardinála Königa, Ceny Romano Guardiniho, čestného titulu Člověk smíření a Rytířského řádu za zásluhy od prezidenta Polské republiky. Jan Pavel II. ho jmenoval konzultorem Papežské rady pro dialog s nevěřícími a Benedikt XVI. monsignorem (čestným papežským prelátem). Jeho knihy a články vycházejí ve významných nakladatelstvích v řadě zemí. Za knihu Vzdáleným nablízku obdržel Cenu za nejlepší teologickou knihu Evropy za rok 2009/2010.

Zdroj informací: Nakladatelství Lidové noviny

————————————————

U náboženství se ještě zdržíme v našem druhém dnešním tipu, jímž je knížka Dává Bůh smysl? od teologa Timothyho Kellera. Autor si pokládá otázku, proč by v dnešní době skepticismu a pokroku měl někdo vyznávat křesťanství a proč by ho měl vlastně potřebovat. Vysvětluje, proč je rozumné v Boha věřit a proč víra v Ježíše dává největší smysl.

Dává Bůh smysl?

Smysl víry a náboženství v moderním životě: pozvánka pro skeptiky
Autor: Timothy Keller
Přeložil: Václav Petr

Počet stran: 432
Vazba: brožovaná
Formát: 140×200 mm
ISBN: 978-80-7553-739-3
Doporučená cena: 359 Kč

Knihu Dává Bůh smysl? vydalo nakladatelství Triton.

Žijeme ve věku skepticismu. Naše společnost tak hluboce věří v empirický rozum, dějinný pokrok a procítěné emoce, že je snadné položit si otázku: Proč by vůbec někdo měl věřit v křesťanství? Proč by měl někdo potřebovat náboženství? Autor vyvrací mylný dojem, že pod vlivem sekularismu a lidského pokroku zaniká náboženství. Náboženství je důležitější, než si myslíte. Přesvědčení o individuální svobodě, lidských právech a rovnosti se neslučuje s představou, že se lidské bytosti staly tím, čím jsou, na základě přežití nejzdatnějších. Křesťanství dává smysl. Keller vysvětluje, proč je rozumné věřit v Boha, a proč dává největší smysl víra v křesťanství. Tato kniha je jednou z nejlepších Kellerových knih pro věřící i skeptiky. V dnešní době nedává větší smysl jen víra v křesťanského Boha jako taková, ale v tomto šíleném světě dává Bůh větší smysl i samotné lidské existenci.

 

Ukázka z knihy

Tím, že jste si vybrali tuto knihu, prozrazujete, že vás určitým způsobem zajímá otázka, zda je v současnosti náboženská víra možná. Má však opravdu smysl číst? Cožpak není kniha o významu náboženství pouhou pošetilou snahou zachránit něco, co stejně zmizí? Cožpak dnes není zřetelně patrné, že je „nevíra na vzestupu“? Není pravda, že náboženství obecně a křesťanství obzvlášť již vyčerpaly svoje síly a nevyhnutelně zanikají? Cožpak zvyšující se podíl populace – zejména mileniálů – nezjišťuje, že ve svém životě už Boha a víru příliš nepotřebuje?
Jedna žena z mé církve přivedla na nedělní bohoslužbu svého kolegu ze světa byznysu. Muž, jemuž táhlo na šedesátku, byl ohromen, když spatřil několik tisícovek přítomných věřících, z nichž většinu tvořili mladí lidé z Manhattanu. Shledal, že mu bohoslužba pomohla. Nutila jej přemýšlet a dokonce jej dojala. Poté se oné ženě přiznal, jak byl pro něho tento zážitek zdrcující. Zeptala se jej na důvod. Odpověděl: „Vždycky jsem žil v neochvějném přesvědčení, že – přinejmenším mezi vzdělanými lidmi a zcela jistě mezi mladými – náboženství vymírá. Nu ovšem, naprosto chápu, že jsou mladí lidé přitahováni třeba koncertem křesťanské hudby. Jenže zkušenost, kterou jsem tady učinil, mi představy poněkud nabourala!“ (str. 21)

Přečtěte si celou ukázku.

 

O autorovi

Timothy Keller (*1950) je americký teolog, pastor, vyhledávaný řečník a autor řady knih včetně několika mezinárodních bestsellerů. Je zakladatelem Redeemer Presbyterian Church v New Yorku a iniciátorem hnutí Redeemer City to City, které přispělo ke vzniku více než 250 křesťanských společenství v mnoha světových metropolích.

Zdroj informací: Kosmas

————————————————

Teď se od víry přesuneme do zcela jiné sféry – k neurovědě. V knize Sedm a půl kapitoly o mozku přináší proslulá neurovědkyně Lisa Feldman Barrettová nejčerstvější poznatky z oblasti zkoumání mozku.

Sedm a půl kapitoly o mozku

Autorka: Lisa Feldman Barrettová
Přeložila: Veronika Němcová

Počet stran: 168
Vazba: vázaná
Formát: 135×215 mm
ISBN: 978-80-276-0396-1
Doporučená cena: 299 Kč

Knihu Sedm a půl kapitoly o mozku vydalo nakladatelství Slovart v edici Literatura faktu.

Už vás někdy napadlo, k čemu vlastně máme mozek? Známá neurovědkyně Lisa Feldman Barrettová přináší nejnovější poznatky neurovědeckého výzkumu. V sedmi stručných kapitolách a jednom příběhu o vývoji mozku vrhá světlo na tento tajemný objekt, který máme uložený v lebce. Dozvíte se, jak se mozky vyvíjely, jakou mají stavbu (proč na té stavbě záleží) a jak váš mozek spolupracuje s jinými mozky, aby vytvářel všechny vaše zážitky. Kromě toho také zjistíte, jak jsou zastaralé oblíbené mýty o „ještěřím mozku“, boji mezi emocemi a myšlením i mezi genetikou a prostředím. Kniha Sedm a půl kapitoly o mozku pobaví jak nezasvěcené čtenáře, tak zkušené vědce, je plná překvapení, humoru a důležitých poznatků o lidské podstatě.

 

Ukázka z knihy

PŘED DÁVNÝMI ČASY na Zemi vládly bytosti bez mozku. Ne v politickém smyslu slova, ale v biologickém.
Jednou z nich byl kopinatec (Amphioxus). Snadno byste si ho spletli s malým červem, pokud byste si nevšimli žaberních štěrbin po stranách těla. Kopinatci osídlili oceány asi před 550 miliony let a žili prostě. Pohybovali se ve vodě díky velmi jednoduchému pohybovému systému. Také velice snadno přijímali potravu. Zahrabali se na mořském dně jako stébla trávy a filtrovali a trávili jakékoli drobounké živočichy, které jim náhodou proud vody přinesl do tlamy. Chuť ani vůně je nezajímaly, protože tyto naše smysly ještě neměli. Neměli ani oči, jen pár buněk zachycujících změny intenzity světla, a nic neslyšeli. Jejich chabý nervový systém tvořil jen drobný shluk buněk, kterému se ne-dá říkat mozek. Kopinatec by se dal přirovnat k žaludku na stopce. (str. 11)

Přečtěte si celou ukázku.

 

O autorce

Lisa Feldman Barrettová je význačná profesorka psychologie na Northeastern University, kde se zaměřuje na afektivní vědu. Je ředitelkou Interdisciplinární afektivní vědecké laboratoře.

————————————————

Zájemce o umění, literaturu či film pak potěší náš poslední dnešní tip, soubor esejů Tomáše Mazala Pes na gondole.

Pes na gondole

Autor: Tomáš Mazal

Počet stran: 280
Vazba: brožovaná
Formát: 132×200 mm
ISBN: 978-80-200-3291-1
Doporučená cena: 385 Kč

Knihu Pes na gondole vydalo nakladatelství Academia.

Soubor esejí a reflexí Tomáše Mazala Pes na gondole přináší nejen nový vhled do světa literatury, výtvarného umění a filmu, ale je také osobitou autorovou výpovědí výběrem námětů i jejich uchopením. Mazalovy texty spojuje pečlivé pátrání v pramenných podkladech, umanuté hledání téměř neznatelných stop a pozapomenutých, ve své době však významných postav a míst. Prostor dostává také jeho typická ironie spojená s rozvinutou imaginací, skrze něž se vyslovuje o nejzákladnějších východiscích tvorby. V rovině lidské i umělecké se zajímá u autorů a jejich osudů i příběhů a prostoru, v němž jsou vkořeněni, ponejvíc o situace mezní, ovšem s pochopením a jistou cudností, zvlášť vzácnou v čase, v němž jsou všudy přítomné způsoby bulvárních médií.

 

Ukázka z knihy

Pavla Hřebíčka a jeho bronzové figurky jsem poprvé viděl v roce 2005 v Brně, v Divadle U stolu. Pořad se jmenoval „12 hodin pro Pavla Hřebíčka“. Na konci Hřebíčkova vystoupení na téma Hlučné samoty Bohumila Hrabala všichni přítomní dostali malou bronzovou figurku. Poté jsem na dlouhých deset let na Pavla Hřebíčka nějak pozapomněl. Jen ta podivná bronzová figurka Haňti stála přede mnou na stole u počítače.
Jakub Deml v jedné ze svých knih popisuje, kterak při jakési farské hostině v Tasově (tehdy byl ještě bohoslovcem) přistoupil k němu pan farář Hřebíček, zadíval se mu dlouze do očí, snad jej i pohladil a usmívaje se, tiše pravil: „Tito zde nevědí, poněvadž nevidí, ó dítě, – co tě čeká! Pamatuj na mne.“ Tohle, když si přečetl kovolitec Pavel Hřebíček, byl sdělením natolik zasažen, že faráře Hřebíčka po svém zvěčnil do bronzu. Farář tu má sedm prstů a strniště tváře se rty afrických masek. Ale nejen to, onu ztišenou větu lze pomocí kliky, ozubeného kola a úzkého proužku papíru z artefaktu přímo vytisknout. (str. 95)

Přečtěte si celou ukázku.

 

O autorovi

Tomáš Mazal se narodil 22. 3. 1956 v Praze. Je dokumentarista, fotograf, publicista, editor, básník, životopisec Bohumila Hrabala, autor publikace Tipy na výlet. Píše i polsky a maďarsky, publikoval v samizdatu (Přeloučský román pod pseudonymem Zdenička Spruzená).


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Zaujaly vás rozmanité eseje? Které z témat je vám nejbližší? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeOdpoledne křesťanství
Odvaha k proměně

Halík, Tomáš

Nakladatelství Lidové noviny, 2021

zobrazit info o knizeDává Bůh smysl?
Smysl víry a náboženství v moderním životě: pozvánka pro skeptiky

Keller, Timothy

Triton, 2021

zobrazit info o knizeSedm a půl kapitoly o mozku

Feldmanová Barrettová, Lisa

Slovart, 2021

zobrazit info o knizePes na gondole

Mazal, Tomáš

Academia, 2021

Napsat komentář