Dějiny – fakta, nové pohledy

faktografie-tipy
Dnes potěšíme především fanoušky naučné literatury zaměřené na historii. Ale pozor! Autoři představovaných knih se na historii podívali ze zcela jiných úhlů pohledu, než bývá obvyklé. Dozvíte se tak nové informace a poslední z níže uvedených knih vás jistě i pobaví.

Co všechno přispělo k pádu říše římské? Kyle Harper se totiž ve svém popisu zániku Říma zabývá především přírodními vlivy, které se na tomto procesu podílely.

Pozoruhodná práce, napsaná v roce 2017, líčí, jak ničivé pandemie a klimatické změny zpustošily rozsáhlou římskou říši a přispěly k pádu nejmocnější civilizace starověku.
Dějepisci jsou po staletí fascinováni pádem římské civilizace.
Kyle Harper ve své knize poprvé klade důraz na úlohu, kterou při něm hrály klimatické změny a velké epidemie. Pomocí moderních vědeckých metod a dat z „přírodních archivů“, tedy z ledovcových jader nebo sekvenování DNA, odhaluje, že osud Říma nebyl psán pouze jeho politiky, vojáky a okolními barbary, ale že k němu přispěly i sopečné erupce, sluneční cykly, klimatická nestabilita či devastující účinky rychlého šíření virů a bakterií, které umožnila pokročilá římská infrastruktura. Kolaps Říma byl totiž podle autora zejména triumfem přírody nad lidskou ctižádostí.
Ve 2. století, na vrcholu své síly, byl Řím neporazitelnou supervelmocí. O několik století později byly všechny jeho zdroje vyčerpané a říše se topila v politickém chaosu. Kniha popisuje boj Římanů s neustále se zhoršujícími výkyvy podnebí a opakovaně propukajícími epidemiemi pravých neštovic, dýmějového moru a jiných, kterým obležená říše nemohla odolávat navěky.
V Harperově břitké reflexi vztahu lidstva a planety slouží Řím jako memento toho, že dějiny naší civilizace jsou klimatickými vlivy a evolucí mikrobů psány v mnohem větší míře, než si ještě dnes dokážeme přiznat.

Pád Říma

Podíl klimatických změn a epidemií na zániku římské říše
Autor: Kyle Harper
Přeložil: Jan Petříček

Počet stran: 408
Vazba: brožovaná
Formát: 145×205 mm
ISBN: 978-80-88411-02-4
Doporučená cena: 498 Kč

Knihu Pád Říma vydalo nakladatelství Maraton.

Ukázka z knihy

Tyto známé teorie mají mnoho do sebe a zůstávají nedílnou součástí příběhu, který líčím na těchto stránkách. V posledních letech se však historikům stále více otevírají archivy, jež bychom mohli nazvat archivy přírodními. Ty mají mnoho podob. Ledovcová jádra, krápníky nebo jezerní a mořské sedimenty podávají zprávy o změnách klimatu, psané jazykem geochemie. Letokruhy stromů a ledovce jsou archivy dějin životního prostředí. Tyto nepřímé ukazatele – fyzická „proxy data“ – uchovávají zašifrované záznamy o minulosti planety. Stejně tak za sebou zanechaly stopy i evoluční a biologické dějiny. Rozměry, tvary a poškození lidských kostí vypovídají o zdraví a nemocech. Izotopová chemie kostí a zubů vypráví příběhy o stravě a migraci – biologické životopisy mlčící většiny. A možná vůbec největším přírodním archivem jsou ona dlouhá vlákna nukleových kyselin, jež nazýváme geny. Genomické důkazy mohou vrhnout světlo na dějiny našeho vlastního druhu, jakož i na dějiny spojenců a protivníků, s nimiž sdílíme planetu. Živá DNA je organickým záznamem o evolučních dějinách. A schopnost extrahovat a sekvenovat starobylou DNA z archeologických nálezů nám umožňuje rekonstruovat strom života hluboko do minulosti. Občas nám dovoluje identifikovat některé z dávných mikrobiálních masových vrahů stejně dramatickým a nezvratným způsobem, jako kdybychom je neprůstřelnými důkazy usvědčovali v soudní síni. Technologie revolučním způsobem mění naše znalosti o evolučních dějinách mikrobů a lidí. (str. 27)

Přečtěte si ukázku.

O autorovi

Kyle Harper je profesorem starověkých dějin a literatury na University of Oklahoma. Je autorem knih Otroctví v pozdním Římě (Slavery in the Late Roman World) a Od studu k hříchu. Křesťanství a proměna sexuální morálky v pozdní antice (From Shame to Sin. The Christian Transformation of Sexual Morality in Late Antiquity).

Zdroj informací: nakladatelství Maraton

————————————————

Co všechno víte o dynastii Habsburků? Martyn Rady vám ve své knize představí habsburské panovníky a připomene, v čem spočívala jejich síla a jaké bylo jejich poslání.

Portrét pozoruhodné dynastie, která, ať se nám to líbí nebo ne, ovlivnila charakter naší vlasti, Evropy i celého světa.
Začátky Habsburků v 15. století byly skromné, ale už během pár dekád získali nadvládu nad podstatnou částí Evropy, od dnešního Slovenska až po Španělsko.
Jejich říše coby zdánlivě nesourodý spletenec větších a menších území, s různými soustavami výsad a zákonů a množstvím jazyků, vždycky působila jako něco chaotického a provizorního.
Martyn Rady ukazuje, v čem spočívala neskutečná odolnost habsburského rodu: v přesvědčení, že jejich osudem je být obránci římskokatolické církve, strážci míru a průkopníky vzdělanosti. Habsburští panovníci byli neuvěřitelně rozmanití: najdeme mezi nimi vojevůdce i intelektuály, vládce chytré i hloupé, lenivé i přehnaně činorodé, spojovala je však představa o poslání jejich rodu. Ve střední Evropě jejich dominanci ukončila až první světová válka.

Habsburkové. Vzestup a pád světové velmoci

Autor: Martyn Rady
Přeložil: Jan Škrob

Počet stran: 400
Vazba: vázaná
Formát: 155×235 mm
ISBN: 978-80-276-0181-3
Doporučená cena: 499 Kč

Knihu Habsburkové. Vzestup a pád světové velmoci vydalo nakladatelství Slovart.

Ukázka z knihy

Během interregna, které trvalo od roku 1250 do roku 1273, vymizely i poslední známky jakékoli vlády. Protože neexistovala shoda, kdo by měl na místo Fridricha II. nastoupit, objevili se na scéně překvapiví outsideři. Z důvodů, které se nepodařilo dostatečně vysvětlit ani jeho poslednímu životopisci, se jako panovník přihlásil Alfons X. Kastilský, ale říši se neobtěžoval ani navštívit. Jeho rivalem byl Richard Cornwallský, mladší syn anglického krále Jana, který měl širokou podporu všech tří arcibiskupů a kolem desítky světských knížat, díky kterým byl roku 1257 skutečně zvolen králem. Šlo mu ale jen o to, aby získal převahu nad Štaufy a mohl uplatnit absurdní nárok Angličanů na Sicílii. Richard říši navštívil celkem čtyřikrát a vždy bylo evidentní, že ví, co dělá, ale nikdy se nezdržel dost dlouho, aby udělal něco, co by skutečně stálo za zmínku. (str. 38)

Nezapomeňte si přečíst celou ukázku.

O autorovi

Martyn Rady je profesorem středoevropských dějin. Psaní o dějinách střední Evropy se věnuje i v důchodu, momentálně pracuje na knize s prozatímním názvem Od Rýna ke Karpatům (From the Rhine to the Carpathians), která by měla v originále vyjít v roce 2023.

Zdroj informací: SSEES

————————————————

V listopadu 2020 natočili Martin Groman a Michal Stehlík podcast, ze které následně vzešla kniha Přepište dějiny. Přečtěte si i vy, jaké paralely v souvislosti s historií dokázali autoři vymyslet.

Martin Groman a Michal Stehlík převážně vážně o dějinách, veřejném prostoru, médiích a realitě, která nás obklopuje ať chceme, nebo ne. Kniha je určena nejen pro čtenáře naší české historie, ale pro všechny, které baví zajímavé a neznámé informace…

Michal Stehlík je historik a pedagog, autor a spoluautor historických publikací, mapujících československé dějiny dvacátého století. Martin Groman je novinář a rozhlasový dokumentarista. Společně založili projekt Přepište dějiny – podcast, který se těší velké popularitě. Texty publikují i na stránkách Mladého světa.

Přepište dějiny

Autoři: Martin Groman a Michal Stehlík

Počet stran: 264
Vazba: vázaná
Formát: 165×235 mm
ISBN: 978-80-7565-766-4
Doporučená cena: 448 Kč

Knihu Přepište dějiny vydalo nakladatelství Jota.

Ukázka z knihy

„Přepište dějiny!“ Pamatujete si, jak tule památnou větu zvolal Robert Záruba v Naganu v roce 1998?
Kdo by nepamatoval.
Já od té doby vidím, jak u Zárubů po letech zazvoní stařičký profesor, na vozíku dvacet tisíc stran rukopisu: „Pane Zárubo, tak jsem vám to přepsal, bylo to jinak.“
A co by s tím ten Záruba dělal?
No četl by si to, vždyť si to objednal.
No ale upřímně, dějiny se přepisují odjakživa. Na to nemusela být výzva v televizi.
Ale není přepisování jako přepisování. Dějiny přece píšou vítězové. Akorát že my máme velkou část dějin napsanou spíše prohrami. Proč si v nich tak libujeme?
Protože se hodí. Můžete ze sebe udělat oběť, což stojí méně než být hybatel nebo ten odpovědný vítěz. I po letech můžete vzpomínat, jak jste tehdy slavně padli. Ale my to tehdy vyhrát… to byste koukali.
Tak my tady budeme provozovat takovou saturninovskou kancelář pro uvádění historických omylů na pravou míru?
Budeme se dívat na přepisování i přepisovače. Ti mě baví nejvíc. Kdo, proč a kdy vytahuje Lipany, Bílou horu, Mnichov, okupaci, pražské jaro. Únor i listopad… jak s tím žongluje, co ho k tomu vede a na co hraje.
A nebojíte se, že nám… přepíšou fasádu?
Nebojím.
Tak takhle nějak jsme se v pandemickém létě 2020 u vína špičkovali a říkali si, že bychom to mohli zkusit s podcastem. Natočíme pár dílů a uvidíme. Třeba nám dojdou nápady. Třeba nás nebudou politici, novináři a další veřejně vystupující osobnosti zásobovat vyšinutými historickými paralelami tak masivně, jak si malujeme. Po roce je z toho knížka a zdá se, že nekončíme. Jestli jsou Češi tu a tam nemocní svými dějinami, tak mnozí jejich lídři trpí přímo chronicky. (str. 5)

Celou ukázku naleznete zde.

O autorech

Michal Stehlík (*1976) je historik-slovakista, začínající s tématem česko-slovenských vztahů, postupující přes zákruty komunistického Československa až k obecnému mudrování o dějinách. Učí již druhou dekádu za katedrou univerzity. Svůj svět dělí mezi katedru a muzeum – kdysi dávno řídil Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, aktuálně je součástí vedení Národního muzea. Svět s údivem objevuje mimo jiné i očima osmi potomků.

Martin Groman (*1976) je novinář, publicista a doktor přes staré noviny. Už na škole sveden ke čtení zaprášených novinových svazků v knihovnách, protože se v nich najdou věci vydané, ale i nevídané. Jinak též předseda Společnosti Ferdinanda Peroutky, autor textů a knih o starých, původních komunistech a jejich zmařených iluzích. A aby se z toho nepomátl, druhou nohou stojí v rybníku obsahového marketingu, editování a copywritingu.

Zdroj informací: nakladatelství Jota


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePád Říma
Podíl klimatických změn a epidemií na zániku římské říše

Harper, Kyle

Maraton, 2022

zobrazit info o knizeHabsburkové. Vzestup a pád světové velmoci

Rady, Martyn

Slovart, 2021

zobrazit info o knizePřepište dějiny
Michal Stehlík, Martin Groman

Groman, Martin - Stehlík, Michal

Jota, 2021

Napsat komentář