Mocné ženy historie

Historie se jen hemží významnými muži. Nejen že v ní vystupují převážně oni, ale také ji primárně studují a píší o ní. Velkým ženským postavám historie je tak často věnováno málo pozornosti. V dnešních tipech si představíme romány, které mají za cíl tuto nerovnováhu aspoň trochu napravit.

První kniha od české autorky Terezy Dobiášové se vrací k jedné z nejvýznamnějších ženských postav českých dějin: svaté Anežce. Jaké Tajemství skrývá její příběh?

Tajemství

Neskutečný příběh Anežky České
Autorka: Tereza Dobiášová
Ilustrace: Petr Nikl

Počet stran: 360
Vazba: vázaná
Formát: 145×210 mm
ISBN: 978-80-7565-621-6
Doporučená cena: 448 Kč

Knihu Tajemství vydalo nakladatelství Jota.

Co vedlo vzdělanou dívku plnou života, dceru českého krále Přemysla Otakara I., o jejíž ruku žádal sám císař, k rozhodnutí vzdát se světské moci, tělesné lásky a stát se jeptiškou?
Příběh, který Tajemství vypráví, stojí na půdorysu dochovaných historických faktů. Nahlíží 13. století jako období protichůdných mocenských i duchovních proudů, v jehož centru stojí Anežka: nejdřív jako osamělé dítě putující po evropských dvorech, později jako dívka s hlavou popletenou rytířskými mýty, zrazovaná, a přesto toužící po lásce a naplnění – zároveň ale i dívka vědomá si vlastní zodpovědnosti – vůči své rodině a zemi. Možná, že její život skrýval tajemství, které by křesťanské legendy nedovolily vyprávět.
Při hledání pravdy o dívce, která nad českou zemí z hlubin 13. století stále drží ochrannou ruku, vstoupily do vyprávění obrazy bytostí lesů, démonů přítomných v gotických chrámech a magické myšlení středověkých příběhů – i když o nich už Anežčini legendisté mlčí.

Ukázka z knihy

 Seděla u okna, v šedivém ránu, kdy za okny padal sníh. Mátožné vločky se potácely vzduchem. Druhá polovina ledna. I vevnitř byl chlad. Tady byl stále chlad. Sestry ji nerušily. Myslely, že rozjímá. A ano, bylo to tak, rozjímala a byla šťastná, že jí nikdo do myšlenek nenahlíží. Rozjímala nad cestou, kterou opustila, nad světem, který odmítla. Nad světem, který se svými sestrami nemohla sdílet, ať jí byl sebevíc drahý.

Dnes v noci znovu uviděla nad klášterem sovu. Byla sama ve své komnatě, byla hluboká noc a ona šila.

Náhle jako by pocítila závan vzduchu. Jiného vzduchu – vzduchu z kopců nad řekou.

Zvedla hlavu a uslyšela zašustění křídel. Uviděla obraz sovy za oknem. Slyšela zahoukání. Blízko, velmi blízko.

Přečtěte si celou ukázku z této knihy onilne.

O autorce

MgA. Tereza Dobiášová je autorka, režisérka, dramaturgyně, kurátorka a kulturní manažerka. Vystudovala dramaturgii na Divadelní fakultě Akademie Múzických umění v Praze. Po krátkém působení jako dramaturgyně Jihočeského divadla založila v Českých Budějovicích Barevný děti o.s., sdružení věnující se sociální integraci cizinců skrz divadelní a další umělecké formy. Ty umělecky i manažersky vedla od roku 2008 do roku 2012. Zároveň jako autorka, literární recenzentka a dramaturgyně externě spolupracovala s Českým rozhlasem. V roce 2012 zvítězila s koncepcí dětského muzea výběrové řízení na pozici ředitelky Sladovny Písek o.p.s. Během následujících pěti let transformovala galerii na celoevropsky uznávanou kulturní instituci se zaměřením na děti a rodiny a vytvořila tady řadu mimořádných výstavních projektů. Pracuje jako kurátorka interaktivních expozic pro děti a doprovází nově vznikající muzejní projekty. Pro Hands On! International Association of Children Museums vede vývoj značky kvality pro muzea. Občas pracuje v divadle, pohybuje se mezi Prahou a Šumavou a píše: koncepce, scénáře, libreta a hlavně příběhy.

Zdroj: jota.cz

O nakladateli

Nakladatelství JOTA vydalo za téměř třicet let své existence na českém knižním trhu více než 2 500 titulů v celkem téměř 8 milionech výtiscích. Na počátku mělo Nakladatelství JOTA jediného zaměstnance, dnes jich má 24 a dalších 35 stálých externích spolupracovníků.

————————————————

I druhý román zůstává v českých kotlinách. Populární česká autorka Hana Whitton v něm zpracovává méně známý osud princezny Ludmily z Poděbrad. Otevřete knihu spolu s námi a pojďte zjistit, jakou roli hrála Ludmila v utváření naší historie.

Ludmila z Poděbrad

V zajetí sňatkové politiky
Autorka: Hana Whitton

Počet stran: 216
Vazba: vázaná
Formát: 135×205 mm
ISBN: 978-80-7633-527-1
Doporučená cena: 289 Kč

Knihu Ludmila z Poděbrad vydalo nakladatelství Alpress.

Ludmila, nejmladší dcera krále Jiřího z Poděbrad, se stala loutkou v otcově sňatkové politice. Proti její vůli se rozhodl provdat ji za Vladislava Jagellonského, aniž by bral v potaz její lásku ke knížeti z Lehnice. Za toho chtěl král totiž provdat druhou dceru Sidonii. Jiří ani netušil, jak tímto bezohledným rozhodnutím naruší už tak křehké vztahy mezi Ludmilou a Sidonií.

Ukázka z knihy

Sidonie z Poděbrad sledovala znepokojeným pohledem otce, který nervózně přecházel po chodbě před ložnicí své manželky, Sidoniiny nevlastní matky Johany z Rožmitálu.
Jiří z Poděbrad proslul vyrovnaným klidem, který dokázal zachovat i ve vypjatých situacích, avšak do tohoto klidu měl dnes, kdy se mu Johana chystala porodit dalšího potomka, daleko.
Jeho rozčilení bylo pochopitelné, i když Johana ve zdraví přežila porod jejich prvního syna Hynka a také ostatních dětí, které přišly na svět po něm, i když ty se z tohoto světa dlouho netěšily.
Přesto se nedokázal zbavit tísnivého strachu – dosud nezapomněl, že jeho první choť, Kunhuta ze Šternberka, zemřela při porodu dvojčat Sidonie a Kateřiny, i když předtím bez potíží přivedla na svět hned několik potomků.
A bál se i o novorozené děťátko. Vždyť z dětí, které mu Johana dala, zůstalo pouze jediné, Hynek. Jen on se dožil jinošských let.

Neváhejte si přečíst celou ukázkovou kapitolu!

O autorce

Hana Whitton, významná překladatelka a populární autorka, vystudovala obor čeština – angličtina na filozofické fakultě Karlovy Univerzity. Po studiích, která zakončila doktorátem, byl její život spjat s knihami. Po roce 1989 se podílela na založení jednoho z prvních soukromých nakladatelství a poté působila v dalších významných vydavatelstvích jako šéfredaktorka. S více než šedesáti přeloženými knihami, mezi něž patří tituly Roalda Dahla, Johna Connollyho, Rosamunde Pilcherové, Tess Gerritsenové, Johna Meade Falknera a Anchee Minové, se řadí mezi přední české překladatele. Od r. 1995 působila rovněž v diplomatických službách. Velký zvrat v autorčině životě i tvorbě nastal roku 2001, kdy se provdala za Angličana Paula Whittona a vedle českého domova tak získala i druhý poblíž Oxfordu. Svými fejetony o životě ve Velké Británii přispívala do Českého rozhlasu. Právě ohlas „anglických“ pásem přivedl Hanu Whitton k napsání tří humorných knížek zachycujících vlastní zážitky ze života v anglické vísce (Jak si na anglické zahrádce vypěstovat českého trpaslíka, Jak se po anglicku vytratit v Anglii, Jak se dostat z Anglie do Zywce a zase zpátky). V anglickém prostředí Hana Whitton objevila témata pro své historické romány, které se u čtenářů nakladatelství Alpress těší velké oblibě. Vedle spisovatelské, překladatelské a rozhlasové činnosti se Hana Whitton v současné době věnuje práci literární agentky, spolupracuje s řadou převážně akademických a univerzitních nakladatelství ze Spojených států a Velké Británie.

Zdroj: alpress.cz

O nakladateli

Nakladatelství ALPRESS vzniklo v roce 1993 ve Frýdku-Místku. Od té doby se vyprofilovalo do podoby jedné z nejvýznamnějších a nejstabilnějších firem působících na českém knižním trhu. Po skromných začátcích, kdy produkce čítala několik autorů, vydává nakladatelství ALPRESS každý rok téměř 150 titulů a počtem ročně vydaných knih se řadí mezi největší česká nakladatelství.

————————————————

Na závěr se vydáváme do španělské Kastilie. Právě tam se narodila Isabela Kastilská, jejíž portrét vidíte i na úvodním obrázku k tomuto článku. Napínavý román Christophera Gortnera nazvaný Přísaha královny Isabely zpracovává její životní příběh.

Přísaha královny Isabely

Román o Isabele Kastilské
Autor: C. W. Gortner
Přeložila: Barbara Hajná

Počet stran: 382
Vazba: vázaná
Formát: 140×220 mm
ISBN: 978-80-276-0296-4
Doporučená cena: 399 Kč

Knihu Přísaha královny Isabely vydalo nakladatelství Slovart.

V dětství a dospívání Isabela prožila mnohé: náhlou smrt svého královského otce, život v odloučení spolu s milovaným bratrem Alfonsem a duševně labilní matkou, přesun ke dvoru, kde vládne nevlastní bratr Jindřich, sváry uvnitř královské rodiny i mezi dvořany, které vedou až k vnitrozemské válce, a kupodivu i pravou lásku a přátelství. Nikdy ji však nenapadlo, že jí osud chystá kastilský trůn… Přesto se právě z ní stává proslulá i kontroverzní královna Isabela Kastilská. Sňatkem s Ferdinandem Aragonským umožňuje vznik nového, silnějšího Španělska, osobně se účastní války s Maury, podporuje výpravy do zámoří (včetně těch vedených Kryštofem Kolumbem), pod vlivem „otce inkvizice“ Torquemady pronásleduje židy a kacíře. Zápasí s intrikami, složitými rodinnými vztahy i vlastním svědomím. Přísaha královny Isabely je jedním z prvních děl C. W. Gortnera, který si od doby vydání této knihy (2012) již získal mezinárodní uznání jako autor řady románů o významných ženských postavách světových dějin.

 Ukázka z knihy

Nikdo nevěřil, že jsem zrozena pro cokoli velikého.

Na svět jsem přišla v kastilském městečku Madrigal de las Altas Torres jako prvorozený potomek svého otce, Jana II., a jeho druhé manželky, Isabely Portugalské, po níž pojmenovali mne – infantku, zdravou a neobvykle tichou, jejíž příchod přivítalo vyzvánění zvonů a formální gratulace, avšak žádný jásot. Otec již v prvním manželství zplodil následníka, mého nevlastního bratra Jindřicha, a když dva roky po mně matka porodila mého bratra Alfonsa a tak posílila mužskou linii dynastie Trastámarů, všichni měli za to, že mým osudem bude jen život v ústraní vyplněný ruční prací, a až přijde čas, role figurky ve sňatkové politice výhodné pro Kastilii.

Zaujala-li vás tato kniha, přečtěte si i pokračování ukázky.

O autorovi

Christopher W. Gortner vyrůstal v jižním Španělsku, později studoval psaní a dějiny módy na kalifornských školách. Po jedenáctileté kariéře v módním průmyslu, kdy se živil jako obchodník u známých značek, publicista a koordinátor módních přehlídek, a dalším desetiletí ve zdravotnictví, se C.W. Cortner věnuje od r. 2012 pouze psaní. Jeho knihy ihned získaly mezinárodní ohlas a byly přeloženy do více než dvaceti jazyků. Je vyhledávaným mluvčím na konferencích spisovatelů v USA i v zahraničí, ale také známých obhájcem práv zvířat, bojujícím proti přeplněným útulkům. V současnosti žije se svým partnerem a dvěma kočkami v severní Kalifornii.

Zdroj: alpress.cz

 O nakladateli

Společnost Nakladatelství Slovart, s.r.o., byla založena v Praze v únoru 1994 jako dceřiná firma Vydavateľstva Slovart, s.r.o. se sídlem v Bratislavě. Nakladatelství Slovart vydalo již více než 1000 českých titulů, a to licenčních knih předních světových nakladatelů (např. Dorling Kindersley, Könemann, Taschen, Gallimard). Dále vydává knihy domácích autorů převážně z oblasti dětské a populárně naučné literatury (např. Naše vlast, Encyklopedie naší přírody) s trvalou snahou, aby měly reálnou perspektivu prosadit se i v zahraničí.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeTajemství

Dobiášová, Tereza

Jota, 2021

zobrazit info o knizeLudmila z Poděbrad

Whitton, Hana

Alpress, 2021

zobrazit info o knizePřísaha královny Isabely
Román o Isabele Kastilské

Gortner, C. W.

Slovart, 2021

Napsat komentář