Biografie pod stromeček

biografie-nahled
Nevíte, co nadělit pod stromeček rodině nebo přátelům? Potěšte je některou z biografií, které vám představí dnešní knižní tipy – od Karla I. přes umělce Fridu Kahlo a Salvadora Dalího až po komiksový příběh boxerské legendy.

Začneme výčet dnešních tipů biografiemi o již zesnulých osobnostech. Tou první je kniha Karel I., která, jak už název napovídá, vypráví o životě významného českého krále a rakouského císaře se smutným osudem. U nás se mu trochu posměšně říkalo Karel Poslední.

Karel I. (1887–1922), poslední z českých králů (1916–1918), byl Habsburk i potomek Přemyslovců. V mládí sloužil u dragounského pluku v Brandýse nad Labem a ve Staré Boleslavi, dobře mluvil česky a brandýský zámek si v roce 1917 koupil do osobního vlastnictví. Čechy měl rád, rád sem zajížděl a pozitivní vztah k zemím i lidu Koruny svatováclavské si zachoval až do své předčasné smrti ve vyhnanství na ostrově Madeira v roce 1922. V roce 2004 jej papež Jan Pavel II. prohlásil blahoslaveným a v dlouhé řadě českých panovníků se tak stal druhým světcem po svatém knížeti Václavovi. V tragickém a dojemném životní příběhu císařského páru Karla a Zity sehrála důležitou úlohu celá řada lidí z českých zemí a českého původu, a i proto by se v naší historické paměti měl stát příběhem znovu živým, chceme-li se konečně objektivně ohlédnout za vlastní minulostí a lépe se pak orientovat v současném, neméně komplikovaném a ohroženém světě.

Karel I.

Světec a poslední král v Čechách
Autor: Milan Novák

Počet stran: 152
Vazba: vázaná
Formát: 210×297 mm
ISBN: 978-80-7553-898-7
Doporučená cena: 333 Kč

 

Knihu Karel I. vydalo nakladatelství Triton.

Ukázka z knihy

karel-i

Můžete si dočíst ukázku.

————————————————

Byl to lékař, matematik, autor mnoha učebnic a knih, ale i údajný kacíř, štvanec a člověk, kterému se smůla lepila na paty. Girolamo Cardano vynikal v mnoha oborech a přišel s četnými velkými objevy, jeho osobní život byl ovšem těžký a plný nástrah a křivd.

Italský lékař, matematik a astrolog Girolamo Cardano (1501–1576) patří mezi slavné renesanční polyhistory. Cardanův životopis je pozoruhodným svědectvím renesanční doby a jednoho pohnutého života: nebyl to jen život zasvěcený věděni a jeho šíření, ale do jeho běhu zasáhla i tragická smrt syna a posléze i obvinění z hereze a následný zákaz psaní knih. Jde o text dodnes živý a poutavý a pro význam osobnosti svého autora historicky významný.

Můj život

Autor: Girolamo Cardano
Přeložil: Pavel Krummer

Počet stran: 275
Vazba: brožovaná
Formát: 130×200 mm
ISBN: 978-80-7530-315-8
Doporučená cena: 328 Kč

 

Knihu Můj život vydalo nakladatelství Malvern.

O autorovi

Girolamo Cardano byl nemanželským synem právníka, otec ho přivedl ke studiu klasiků a matematiky. Roku 1526 dokončil studium medicíny na univerzitě v Padově a zahájil úspěšně praxi, nebyl však pro svůj nemanželský původ přijat do spolku lékařů. V roce 1534 se za podpory otcových přátel stal učitelem matematiky a medicíny na univerzitě v Miláně. Od roku 1543 byl profesorem lékařství na univerzitě v Pavii, od roku 1562 v Bologni. Roku 1570 byl obviněn z kacířství, byl mu zabaven majetek a byl zbaven možnosti učit. Jeho osobní život byl téměř tragický. V roce 1546 mu zemřela manželka, v roce 1560 byl sťat jeho syn za otrávení své manželky, druhý syn se stal tulákem a dokonce oloupil i svého otce.

V roce 1539 vydal Practica arithmeticae generalis, která byla učebnicí aritmetiky a učila řešit úlohy praktického života. V roce 1545 vydal spis Ars magna (Velké umění), kde publikoval řešení některých kubických rovnic od Niccola Tartaglia. Cardano vyslovil ještě celou řadu na tehdejší dobu převratných myšlenek. Celkem napsal více než 200 prací z medicíny, matematiky, fyziky a filozofie.

V roce 1570 byl uvězněn inkvizicí za to, že zveřejnil Kristův horoskop, dožil v Římě, kde ještě v roce 1576 sepsal vlastní životopis a seznam svých prací. Po jeho smrti byl uveřejněn např. Liber de ludo aleae (Kniha o hře v kostky), kde jsou formulovány některé věty z teorie pravděpodobnosti. S Cardanovým jménem je spojena řada mechanických vynálezů – Cardanův vzorec, Cardanův závěst, Cardanův kloub apod.

Zdroj informací

————————————————

S další dnešní knihou se přesuneme do oblasti umění, konkrétně do Tajného života Salvadora Dalího. Úspěšný, ale poněkud kontroverzní malíř se nikdy netajil tím, že rád šokoval veřejnost. Se stejným přístupem sepsal i svou autobiografii, v níž se vyzdvihuje a oslavuje, ale zároveň mu nechybí smysl pro humor a nebojí se odhalit čtenářům i ty stránky svého života, za které by se jiný člověk spíše styděl.

Slavný malíř Salvador Dalí překračuje rámec estetického a revolučního hnutí surrealismu. Je také vizionářem, vášnivým obhájcem klasické evropské kultury a španělské inkvizice, milovníkem módy a vybraného jídla. Jakkoli mu chybí falešná skromnost, je upřímný a má smysl pro humor a absurdno. Odhaluje svá tajemství takřka bezohledným způsobem. Tato kniha je monumentem, který si vystavěl na vlastní počest. Salvador Dalí vždycky toužil provokovat, a v této autobiografii se mu to podařilo bezezbytku. Tuto knihu čtěte jen na vlastní nebezpečí. S doslovem básníka Adama Borziče.

Tajný život Salvadora Dalího

Autor: Salvador Dalí
Přeložila:  Ludmila Vaňková

Počet stran: 396
Vazba: vázaná
Formát: 135×215 mm
ISBN: 978-80-276-0128-8
Doporučená cena: 449 Kč

 

 

Knihu Tajný život Salvadora Dalího vydalo nakladatelství Slovart.

Ukázka z knihy

V šesti letech jsem chtěl být kuchařem. V sedmi Napoleonem a moje ambice od té doby vytrvale vzrůstaly. Stendhal kdesi cituje výrok jisté italské kněžny, která si jednoho teplého večera ohromně pochutnávala na zmrzlině. „To je smůla, že to není hřích!“ vykřikla. V šesti letech pro mne bylo jídlo v kuchyni hřích. Už jenom jít do této části domu mi jako jednu z mála věcí rodiče kategoricky zakázali. Prostál jsem celé hodiny a polykal sliny, dokud se mi nenaskytla příležitost proklouznout do toho místa vrcholných rozkoší, a zatímco služky stály vedle a ječely, vrhal jsem se na kusy syrového masa nebo na opékané houby, jimiž jsem se málem zadávil. Mělo to zázračnou příchuť omamnosti, spojenou s úzkostí a nevýslovným blahem, zvyšovaným ještě pocitem viny. Kromě toho, že mi byla zakázána kuchyně, mohl jsem si dělat, co jsem chtěl. Až do osmi jsem močil do postele jen tak pro zábavu. Byl jsem svrchovaným vládcem domu. Nic pro mě nebylo dost dobré.

K dispozici jsou další ukázky.

O autorovi

Salvador Dalí – malíř, fotograf, sochař. Narodil se 11. 5. 1904 ve Figueres, Španělsko a zemřel 23. 1. 1989 tamtéž. V roce 1922 odešel do Madridu, kde studoval na Škole umění San Fernando. V této době experimentoval s uměním kubismu a dadaismu, jehož jemná poetika ho zajímala celý jeho život. Na škole San Fernando se Dalí seznámil s Luisem Buñuelem a básníkem Federicem Garcíou Lorcou. Dalí nikdy tuto uměleckou školu nedokončil, neboť byl krátce před svými závěrečnými zkouškami vyhozen, protože prohlásil, že nikdo z jeho profesorů není dostatečně kompetentní k tomu, aby ho zkoušel.

Zdroj informací

————————————————

Utiskovaná a ponižovaná manželem, kterého nesnášela, zároveň ale neskutečně talentovaná a odhodlaná najít ve svém životě ještě nový smysl a cíl a ukázat světu, že její díla za něco stojí – taková byla mexická malířka Frida Kahlo. Příznivci výtvarného umění ji znají především z velkého množství autoportrétů, které vytvořila, neboť tvrdila, že sebe samotnou zná ze všeho nejlépe. O jejím životě si teď můžete přečíst i vy v románu historičky Maren Gottschalkové Frida Nespoutaná.

Frida Kahlo v roce 1938 ještě čeká na umělecký průlom. Zatímco její manželství je v troskách, odjíždí na cesty – do New Yorku a Paříže, kde se zapojuje do uměleckých kruhů. Už první Fridina samostatná výstava je triumf a její obdivovatelé ji zahrnují přízní. Během několika měsíců změní svůj osud a pevně otiskne stopu do světa umění. Viva la vida!

Zářivá, charismatická, velkolepá – právě tak se uvedla Frida Kahlo, když přijela v roce 1938 do New Yorku. Její turbulentní manželství s proslulým Diegem Riverou je v krizi, ale Frida si hodlá život v metropoli a vše, co nabízí, užít plnými doušky. A jak se zdá, daří se jí úplně všechno – její úplně první samostatná výstava je okamžitý triumf a ona nachází nové přátele i obdivovatele, kteří se okolo ní točí jako okolo slunce.
Nebojí se ani milostných vzplanutí – do života jí vstupuje Nickolas Muray, se kterým je váže hluboký cit. Právě tento vztah tvoří osu příběhu románu Frida nespoutaná. Frida v tomto období vpluje do uměleckých kruhů a setká se s Pablem Picassem, Marcelem Duchampem či André Bretonem.
Během několika měsíců, které ji zavedou do New York City, Paříže a následně zpět do rodného Mexika, dosáhne nových úspěchů, ale nikdy nesejde z cesty – ať už jako umělkyně nebo jako milenka.
Poutavý a emocemi prostoupený román čtenářům prozradí, co stálo za vznikem některých Fridiných nejznámějších obrazů, a přiblíží jim dopodrobna proces její tvorby. Líčí rovněž silné pouto Fridy k rodnému Mexiku.

Frida nespoutaná

Bouřlivé roky v Paříži a New Yorku
Autorka: Maren Gottschalková
Přeložila: Helena Mirovská

Počet stran: 320
Vazba: vázaná
Formát: 135×205 mm
ISBN: 978-80-7625-185-4
Doporučená cena: 349 Kč

 

Knihu Frida nespoutaná vydalo nakladatelství Metafora.

Ukázka z knihy

„Frida Kahlo, prosím pěkně, la reina, královna!“
Frida se opře o opěradlo židle a založí si ruce na hrudi. Má bolesti. Čtvrtá operace té proklaté nohy proběhla teprve před pár týdny. Diego už zase sedí u stolu a nalévá jí. Se sklenkou v ruce na ni ukáže.
„Má vlastní jazyk, naprosto speciální styl. Tvé obrazy jsou plné bolesti a krásy. Jsou pravdivé!“
V očích má něhu. Trochu jako dřív, pomyslí si Frida. Diego s něhou zachází štědře, je jí plný, roste mu z prstů, z očí, z celého zatraceného člověka. A každá coura si z ní kousek vezme. Hlavně Američanky za ním běhají jako feny.

Projděte si zbytek ukázky.

O autorce

Maren Gottschalková je německá spisovatelka, novinářka a historička. Píše pro rozhlas a ve volném čase se věnuje tvorbě vlastních knih, přičemž hojně využívá svých znalostí historie. Kromě Fridy Kahlo psala také o Sofii Scholl nebo o Nelsonu Mandelovi.

Zdroj informací

————————————————

Pokud jste spíše nadšenci do sportu než do umění a historie, tak nezoufejte – pro vás je tu poslední kniha z dnešního výčtu a tou je Knock Out! Známý autor komiksů, Reinhard Kleist, přichází s napínavým příběhem boxerského talentu Emila Griffitha. Ačkoli o tento sport původně nestál a lákaly ho spíš jiné možnosti, právě box mu sliboval vstupenku do lepšího života. Jako gay to ale ve světě boxu neměl vůbec jednoduché…

„Je to zvláštní… Zabiju muže, a většina lidí to chápe a odpustí mi. Miluju muže, a mnozí to naopak považují za neodpustitelný hřích, který ze mě dělá špatného člověka. I když jsem neskončil za mřížemi, byl jsem přesto skoro celý svůj život ve vězení.“

Reinhard Kleist je českým čtenářům znám mj. svými komiksy „Johnny Cash: I see a darkness“ nebo „Nick Cave: Mercy On Me“. Ve svém novém životopisném komiksu „Knock Out!“ vypráví příběh boxera Emile Griffitha, který roku 1962 v zápase o titul mistra světa knokautoval Bennyho Pareta tak tvrdě, že dotyčný upadl do kómatu a o několik dní později v nemocnici zemřel. Byla to první smrt boxera víceméně v přímém přenosu, hrůzný závěr sledovaly miliony televizních diváků. Proč k tomu došlo? Emile Griffith nastupoval do ringu jako zkušený mistr světa. K boxu tohoto přistěhovalce z karibského ostrova Svatého Tomáše přivedl jeho nadřízený – majitel kloboučnické firmy. Griffith byl sportovně nadaný, rozhodně ale nepatřil k typickým boxerům. Raději by hrál stolní tenis, jenže tam jako černoch neměl šanci na úspěch. Box ovšem byla jiná káva, v něm se černoši prosadit dokázali, protože zapadali do představy majoritní bělošské populace o „černém rváči z džungle“. Co naopak budilo velké rozpaky, byla Griffithova záliba v módním návrhářství. A pak tu byla jeho sexuální orientace. Ne nadarmo si boxerův dlouholetý trenér Gil Clancy občas povzdechl: „Teplej černej boxer, co dělá do dámský módy! Co horšího mě ještě čeká?!“ Kvůli své jinakosti musel Emile neustále čelit urážkám a posměšným poznámkám. Neodpustil si je ani Benny Paret v průběhu osudného zápasu. Pohár trpělivosti, vypjatá atmosféra, pokřiky diváků vykonaly své…

Knock Out!

Autor: Reinhard Kleist
Přeložila: Alena Pokorná

Počet stran: 160
Vazba: vázaná
Formát: 160×230 mm
ISBN: 978-80-257-3546-6
Doporučená cena: 298 Kč

 

Knihu Knock Out! vydalo nakladatelství Argo.

Ukázka z knihy

knock-out

Další ukázky si prolistujte na stránce nakladatele.

O autorovi

Reinhard Kleist (* 1970) patří k průkopníkům německého grafického románu a k nejlepším tamějším komiksovým autorům. Je několikanásobným držitelem nejprestižnější německé komiksové ceny Max und Moritz-Preis. První velký úspěch zaznamenal s trilogií Berlinoir (spolu se scenáristou T. O. Meissnerem). S komiksem o životě countryového hudebníka Johnnyho Cashe z roku 2006 prorazil i ve světě. Kniha Johnny Cash, I see a darkness byla přeložena do 14 jazyků a mnohokrát vyznamenána; česky vyšla v Argu roku 2016. Následovaly životopisné grafické romány Castro a Boxer. Řady ocenění se dočkal rovněž skvělý Sen o olympiádě zachycující krátký život somálské olympijské sprinterky Samii Jusuf Omarové. Mimořádně úspěšný byl komiks Nick Cave, Mercy On Me.

Zdroj informací


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Vybrali jste některou z dnešních biografií jako dárek pro své blízké? Dejte nám vědět do komentářů.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKarel I.
Světec a poslední král v Čechách

Novák, Milan

Triton, 2021

zobrazit info o knizeMůj život

Cardano, Girolamo

Malvern, 2021

zobrazit info o knizeTajný život Salvadora Dalího

Dalí, Salvador

Slovart, 2021

zobrazit info o knizeFrida nespoutaná
Bouřlivé roky v Paříži a New Yorku.

Gottschalková, Maren

Metafora, 2021

zobrazit info o knizeKnock Out!

Kleist, Reinhard

Argo, 2021

Napsat komentář