Duchovní zastavení před adventem

duchovno-uvod
Zdá se to neuvěřitelné, ale tato neděle je již první adventní. Udělejme z adventu období klidu, kdy se obrátíme k Bohu či si jen připomeneme z jaké tradice svátky vánoční vychází. Dnes představované knihy se nesou v křesťanském duchu.

Kniha Znovu najít Boha má poměrně paradoxní název. Celá totiž pojednává o tom, že Boha není třeba hledat, stačí nechat se jím nalézt.

Znovu najít Boha

a proč ho vlastně vůbec není třeba hledat
Autor: Zacharias Heyes
Přeložila: Maria Mlada Ondrášová

Počet stran: 192
Vazba: brožovaná
Formát: 110×165 mm
ISBN: 978-80-7553-639-6
Doporučená cena: 199 Kč

Knihu Znovu najít Boha vydalo nakladatelství Triton.

Boha není nutné hledat, Bůh je všude kolem nás i v nás. Jediné, co potřebujeme, je připravenost nechat se Bohem najít. Uprostřed života, uprostřed všedního dne.
Na základě příběhů biblických postav autor ukazuje, jak Bůh nachází člověka, často nečekaně. V dalších kapitolách se zamýšlí nad tím, jaké důsledky to pro člověka má, jakým způsobem a ve kterých situacích se můžeme nechat Bohem najít. Myšlenka, že Bůh je milující Otec, který člověka stále znovu hledá a neklade mu žádné podmínky, proto může být pro mnoho lidí osvobozující. V závěru pak Pater Zacharias hledá odpovědi na otázky, kde má církev slabá místa a k čemu je dnes povolána, aby dokázala oslovit současného člověka.

Ukázka z knihy

Když jsme my mniši z Münsterschwarzachu od listopadu 2016 do listopadu 2017 slavili 1200 let trvání našeho opatství, uspořádal pater Meinrad Dufner v našem opatském kostele výstavu. Ta se netýkala ani tak dvanáctisetleté historie našeho opatství, jako spíš aktualizace a „zdnešnění“ křesťanské víry. Součástí výstavy byl i chórový prostor, potažmo oltářní stěna. Pater Meinrad tam vlevo vedle velké postavy zmrtvýchvstalého Krista spustil od stropu dlouhý provazový žebřík. Nebylo těžké v něm poznat žebřík do nebe. Zajímavé ale bylo ztvárnění a interpretace tohoto uměleckého díla. Žebřík byl obalen zlatavou fólií, jakou většina z nás zná z autolékárničky. Zlatý žebřík byl vidět už od vchodu do kostela, zářil návštěvníkům vstříc a přitahoval jejich pohledy. Mnozí se domnívali, že tam prostě patří, tak dobře zapadal do prostoru a souzněl s naší vírou a životem.

Zaujala-li vás tato ukázka, můžete si přečíst online celou kapitolu z této knihy.

O nakladateli

Nakladatelství Triton působí na českém knižním trhu již od roku 1991 a počtem vydaných titulů se každoročně řadí mezi 6–10 největších knižních nakladatelství v republice. Specializuje se především na knihy odborné lékařské, psychologické, filosofické, historické a pedagogické, jakož i na učebnice pro VŠ studenty, beletrii, sci-fi a literaturu faktu.

————————————————

V knize Být učedníky nás vídeňský kardinál Christoph Schönborn, původem Čech, zve k tomu, abychom se zamysleli nad naším vztahem s Ježíšem, a tak lépe prožívali život, ke kterému nás zve.

Být učedníky

Ježíšova škola života
Autor: Christoph Schönborn
Přeložil: Zdeněk Jančařík

Počet stran: 136
Vazba: brožovaná
Formát: 0učedníky0 mm
ISBN: 978-80-262-1803-6
Doporučená cena: 265 Kč

Knihu Být učedníky vydalo nakladatelství Portál.

Kniha vídeňského kardinála je pozvánkou k prohloubené křesťanské víry. Co to znamená být Kristovým učedníkem? Je učedník něco víc než „běžný“ věřící? Jsou evangelijní nároky závazné pro všechny, nebo jen pro úzkou skupinu vyvolených? Schönborn ukazuje, že klíčové je vstoupit do vztahu s Ježíšem a do jeho pomyslné školy, která prostupuje celým životem. Takové následování Krista nevede k pocitu výlučnosti, ale k hlubšímu prožívání toho, co on sám nabízí a k čemu nás zve. Moudrá, laskavá a přitom pronikavá kniha povzbudí všechny, kteří chtějí vzít svou víru vážně a chtějí ji opřít o skutečnou skálu evangelia.

Ukázka z knihy

Jak to bylo na počátku? Ježíš zahajuje své veřejné působení tím, že k sobě povolává jednotlivce, které shromažďuje kolem sebe. Církev je shromáždění lidí v Ježíši a okolo Ježíše. První povolání jsou například u evangelisty Marka vylíčena velice stručně. Dva rybáři, Šimon se svým bratrem Ondřejem, jsou zabrání do rybolovu. Ježíš jde po břehu kolem a praví: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ (Mk 1,17) Ježíš je povolává s autoritou a vůbec o tom nediskutuje. Neříká: Chcete, hodí se vám to?

Přečtěte si pokračování této ukázky i další vybrané strany z knihy přímo na stránkách nakladatelství Portál.

O autorovi

Christoph Schönborn je rodák ze severních Čech, dominikán, vídeňský kardinál a výrazná osobnost současného evropského křesťanství. Mimo jiné se aktivně podílel na pomoci utečencům nebo na řešení kauz sexuálního zneužívání v rakouské církvi.

Zdroj: portál.cz

O nakladateli

Portál byl založen v r. 1990 a dnes patří mezi dvacet největších nakladatelství v ČR. Vydává publikace z těchto oblastí: psychologie, pedagogika, sociální práce, média, populárně psychologická literatura, příručky pro rodiče, knihy her, knihy o zdravém životním stylu, rozhovory se zajímavými osobnostmi, knihy pro děti a také 4 periodika: Psychologie dnes, Děti a my, Rodina a škola, Informatorium 3–8. Portál pořádá také odborné semináře pro pedagogy (akreditace MŠMT) a kurzy pro rodiče.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeZnovu najít Boha
a proč ho vlastně vůbec není třeba hledat

Heyes, Zacharias

Triton, 2021

zobrazit info o knizeBýt učedníky
Ježíšova škola života

Schönborn, Christoph

Portál, 2021

Napsat komentář