Praktikem z vlastní vůle

Skittle_DalsiProsim
V literatuře i filmu bývají z lékařských profesí favorizovány hlavně ty extrémní, mezi nimiž nepochybně dominuje chirurgie. Už méně se potkáváme se zpověďmi třeba zubařů. A opravdu pomálu je příběhů z ordinací praktiků. Přitom zrovna ti představují tu pravou první linii.

Nakladatelství Alpress představilo v rámci své edice Klokan v říjnu 2021 mimo jiných i titul Další prosím: Pravdivé příběhy z lékařské praxe. Pod knihou je podepsán Max Skittle. Překladu se zhostila Markéta Johnová.

Max Skittle je pseudonym, který si autor této publikace zvolil hned z několika důvodů. Hlavním z nich se zcela jistě stala pochopitelná snaha ztížit možnou identifikaci, a to jak své osoby, tak hlavně pacientů. Už tato poznámka naznačuje, že skutečný Max Skittle, ať už jeho pravé jméno zní jakkoli, doopravdy provozuje lékařskou praxi. A i když pozměnil i jména svých knižních pacientů, pokud by se neukryl pod roušku anonymity, stejně by se nejspíš mnozí poznali. Málokdo si asi přeje vytrubovat detaily vlastních zdravotních potíží do světa. Vnímejme tedy knihu Další, prosím jako svého druhu fikci, založenou však na zcela reálných základech.

S literárními pracemi různých lékařů, a to nejenom těch s „lidskými“ pacienty, se na stránkách webu KlubKnihomolu.cz čas od času potkáváme. Není tomu tak dávno, kdy jsme si povídali o knize mladého gynekologa Adama Kaye Bude to bolet, doktore? nebo o prvotině Gillian Hickové Veterinářka. Našemu dnešnímu tématu i jeho pojetí je ale asi nejblíže práce Jity Hrubanové Paní doktorko, co vy na to?, kterou s dílem Maxe Skittla spojuje víc, než by se na první pohled mohlo zdát.

Další, prosím má formu deníkových záznamů. Některé se táhnou přes celou řadu stránek, jiné tvoří jen pár slov. Vlastní motivaci pro psaní vysvětluje autor v Prologu a následujícím Úvodu. Ten už nese datum prvního zápisu: pondělí 4. června 2018. Max Skittle prochází kolečkem na mnoha odděleních, ale nakonec se rozhodne pro profesi praktického lékaře. Právě v této specializaci objevuje tu správnou motivaci, onen tažný motor, který dává jeho činům smysl. Ne všechno jde samozřejmě hladce, ne každý je vždy spokojený, ale tak už to mezi námi, lidmi, chodí. Nelze se zavděčit všem. A pokud to tak vypadá, je třeba zpozornět. Max pracuje jako jeden z mnoha praktiků v rámci velkého zdravotnického zařízení. Už během prvního popisovaného období mezi červnem a koncem září 2018 mu ale dochází řada dosud přehlížených věcí. Začíná chápat, že venkov bude pro něj i pro jeho blízké nejen větší výzvou, ale také prostorem pro bezpečnější a klidnější rozvoj právě narozeného syna. Postupně se setkáváme s celou řadou Maxových pacientů. Někteří se deníkem jen mihnou, jiní na nás vykukují opakovaně. Některé dny prožívá náš vypravěč jako čistou a odměňující euforii, jiné ho dokážou semlít až do naprostého vyčerpání. Jistou vsuvkou do jinak kontinuálního děje je díl označený jako „Pohled do minulosti. Jak jsem se stal praktickým lékařem“. Ten jediný vybočuje z deníkového formátu, protože přináší patnáct úvah označených jako „Připomínka“. Pak se zase vrátíme k nepravidelným záznamům, jež končí téměř přesně rok po začátku: v pátek 7. června 2019, kdy čekáme na Maxova posledního pacienta ve službách městské ordinace. Vyprávění, příběh, deník… vše završují kapitoly „Závěrečná poznámka“ a „Epilog: Koronavirus“. Poslední zmíněná nese datum: duben 2020.

Překladu knihy o rozsahu tří set dvaceti pěti stran nemám co vytknout. I s odbornými termíny, jimiž se text místy hemží, si Markéta Johnová poradila ukázkově. O to víc zamrzí nemalé množství překlepů a chybějících slůvek. Nepříliš bdělému oku korektora jich proklouzlo více než jen pár. Na celkově skvělou atmosféru a pocit autentičnosti tato bolístka naštěstí nemá velký vliv. Samotný příběh je natolik silný, že jsem ochotně přimhouřil obě oči. Ale znáte to, profesionalita se projevuje i v takových maličkostech.

Není mi známo, chystá-li se Max Skittle vydat nějaké pokračování svých jednoletých pamětí. Dovedu si docela dobře představit, že taková možnost se přímo nabízí. Něco ve smyslu „Venkovským praktikem snadno a rychle“. Věřím, že něco takového přijde. Protože příhody z ordinací jsou zajímavé ve všech ohledech. Dokážou pobavit, ale i poučit. Rozesmát i rozplakat. A soudě dle titulu Další, prosím, tento lékař a autor v jedné osobě má vše, co je k psaní třeba. Talent, zkušenosti a v neposlední řadě bezpočet podnětů. Takže, pojďme se těšit. A uvidíme.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeDalší prosím
Pravdivé příběhy z lékařské praxe

Skittle, Max

Alpress, 2021

Napsat komentář