Co všechno zvládá asistent pedagoga?

Povolani_Asistent pedagoga_uvodni
Nová kniha, na jejíž tvorbě se podílely odbornice na autismus Zuzana Žampachová a Věra Čadilová, umožňuje čtenářům blíže poznat náplň práce asistenta pedagoga. Je určena nejen těmto lidem, ale také učitelům nebo rodičům.

Asistent pedagoga je již mnoho let součástí přímé podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. U dětí a žáků s poruchami autis­tického spektra plní zásadní roli průvodce a podporovatele úskalími vzdělávání, ale často také kamaráda a pomocníka, který s nimi řeší nejen školní problémy. Kniha popisuje práci asistenta pedagoga tak, aby se stala pro čtenáře co nejreálnější, ale aby také vystihovala potřeby uvedených dětí a žáků. Cílem publikace není vytvořit metodickou příručku, ale umožnit čtenářům nahléd­nout do obsahu práce asistenta pedagoga z různých úhlů pohledu a popsat jeho práci také s ohledem na věk dětí či typ školy, kterou navštěvují. Do textu jsou zařazeny výpovědi asistentek pedagoga, jejich postřehy a zkušenosti, které během své praxe nasbíraly, a také kazuistiky, jež autorky měly možnost řešit během své bohaté praxe při práci s dětmi s PAS. Publikace je určena zejména asistentům pedagoga. Inspiraci v ní najdou ale i učitelé a další pedagogičtí pracovníci a rovněž rodiče těchto děti.

 

Povolání: Asistent pedagoga

Kompetence asistenta pedagoga podporujícího žáky s poruchou autistického spektra
Autoři: Věra Čadilová, Zuzana Žampachová a kolektiv

Počet stran: 76
Vazba: brožovaná
Formát: 148×210 mm
ISBN: 978-80-88290-97-1
Doporučená cena: 240 Kč

Knihu Povolání: Asistent pedagoga vydalo nakladatelství Pasparta.

 

O autorkách

Věra Čadilová a Zuzana Žampachová jsou autorkami knih Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem (pro děti předškolního věku a pro děti se sníženými rozumovými schopnostmi)Edukačně – hodnotící profil dítěte s poruchou autistického spektra (do 7 let).
Česká spisovatelka a lektorka Zuzana Žampachová je vyhledávanou odbornicí na tzv. autismus. Ten je vývojovou mentální poruchou, kterou trpí stále větší počet dětí. Vzdělání může být pro děti trpící autismem problém, Zuzana Žampachová spolu s týmem odborníků proto v jihomoravském Brně vede projekt „vzdělávání a autismus“. V rámci tohoto projektu jsou pedagogové školeni na to, jak přistupovat k žákům s autismem nejen v rámci výuky, ale i volnočasových aktivit. Své mnohé zkušenosti a informace, také pro rodiče, sdílí Žampachová v několika ze svých populárně-naučných knih. Více informací o ní najdete na webu Megaknihy.cz.
PaedDr. Věra Čadilová je absolventkou Pedagogické fakulty UK Praha, obor speciální pedagogika – vychovatelství. Zaměřuje se na autismus, působí jako pedagožka a o svých zkušenostech přednáší i publikuje.


Nakladatelství PASPARTA bylo založeno organizací APLA Praha jako sociální podnik s cílem vylepšit informovanost veřejnosti v oblasti autismu a dalších oborech, a zároveň poskytnout lidem s poruchou autistického spektra pracovní uplatnění. Klade si za cíl zlepšit informovanost v oblasti poruchy autistického spektra, vydávat publikace pro odbornou a další zainteresovanou veřejnost z oblastí psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a dalších příbuzných oborů.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePovolání: Asistent pedagoga
Kompetence asistenta pedagoga podporujícího žáky s poruchou autistického spektra

Čadilová, Věra - Žampachová, Zuzana a kol.

Pasparta

Napsat komentář