Zasoutěžte si o knihu autobiografických reportáží o době holokaustu

A prived zpet nase roztrousene
Svědectví o životě českých Židů za druhé světové války není nikdy dost. Proto je dobře, že znovu vychází jedno z prvních svědectví, které u nás vyšlo již v roce 1946. Český židovský novinář v něm zaznamenal svoje autentické zážitky, ale i holokaustem vyprovokované úvahy o dobru a zlu.

Jedno z prvních zveřejněných svědectví o životě v době holokaustu

A přiveď zpět naše roztroušené ze středu národů, a naše rozptýlené shromáždi od končin země!
Modlitba Avinu Malkeinu (Otče náš, Králi náš) odkazuje na Izajášovo proroctví (Iz. 11:12). To předpovídá, že Hospodin opět shromáždí svůj lid v Zemi zaslíbené, poté, co byl rozprášen do všech koutů světa. Po staletí historických zkušeností židovského lidu se ukazuje, že je tato modlitba nadčasová.
Český židovský novinář a spisovatel František R. Kraus si úvodní verš této modlitby zvolil jako shrnující název pro soubor svých chronologicky řazených autobiografických reportáží o době holokaustu.
Dílo je jedním z prvních zveřejněných (1946) svědectví o tragickém osudu (nejen) českých Židů v letech nacistické okupace. Jeho autor zprostředkovává čtenáři své osobní otřesné zážitky od doby obsazení českých zemí nacisty přes věznění v terezínském ghettu po utrpení v koncentračních táborech Osvětimi, Glivice a Blechhammeru. Popisuje také pochod smrti, útěk a cestu přes právě osvobozenou Budapešť zpět domů do Prahy.
Text vznikal záhy po válce, autor proto měl ještě v dobré paměti události, jejichž líčení je pro dnešního člověka téměř neuvěřitelné. Přesto nejde pouze o literárně zpracovaný historický dokument popisující krutou každodennost obětí holokaustu v nacistických koncentračních táborech, ale o dílo se širším rozhledem, řadou nadčasových úvah a myšlenek o lidském osudu, zlu a dobru. Jeho poselství nás neobrací pouze do minulosti – pro někoho stále bolestně živé, pro jiné již téměř ztracené v paměti –, ale je i podnětem pro naši současnost a budoucnost. Nastoluje totiž otázky o tom, jak bylo něco takového možné, a hlavně, zda by to nebylo možné znovu. V dnešní neklidné a ideově značně konfliktní době by si lidé takové otázky měli klást. Tragické události doby minulé by proto neměly upadnout v zapomenutí, ale měly by sloužit jako memento.
Pro snadnější pochopení širšího kontextu je text doprovázen podrobným výkladovým aparátem v podobě poznámek pod čarou (většinou biografické údaje o osobách v reportážích zmíněných). Kniha dále obsahuje terminologický slovníček a slovníček koncentráčnického slangu. Součástí doprovodného materiálu je rovněž informace o terezínském ghettu s plánkem s podrobným popisem lokalit.

A přiveď zpět naše roztroušené…

Autor: František R. Kraus

Vydalo: nakladatelství Cattacan

Počet stran: 312
Vazba: vázaná
Vydáno:  duben/2021
ISBN: 978-80-88349-22-8
Doporučená cena: 349 Kč

Přečtěte si více o  knize A přiveď zpět naše roztroušené…, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Cattacan.

Nakladatelství Cattacan vzniklo v roce 2016 a navázalo na nakladatelství Ecce liber (název Ecce liber se stal jeho mottem; nakladatelství patřilo mezi činnosti firmy FKP Consulting, která vznikla v roce 2004 a věnovala se především kulturním aktivitám a jejich propagaci). Jedná se o malé nakladatelství vzniklé z chuti vydávat sice málo, ale zato jen hezké knížky. Je otevřeno všem žánrům a oblastem literatury, ať už jde o beletrii nebo literaturu faktu.

 

Vyhrajte knihu A přiveď zpět naše roztroušené…

Český židovský novinář a spisovatel František R. Kraus vydal své chronologicky řazené autobiografické reportáže o své pouti obdobím holocaustu již těsně po skončení druhé světové války. Vzpomínky na ghetto Terezín, koncentrační tábory Osvětim, Glivice a Blechhammer i pochod smrti byly velice čerstvé a bolestné. V textu se proto objevují i úvahy o  lidském osudu, dobru a zlu. Je třeba takové texty stále znovu vydávat, aby varovaly před možností opakování podobných hrůz!

Ve spolupráci s nakladatelstvím Cattacan vám přinášíme soutěž, ve které tři z vás mohou knihu A přiveď zpět naše roztroušené… vyhrát. Stačí, když u soutěžní otázky vyberete jedinou správnou odpověď ze tří možností, a výhra může být vaše. Hodně štěstí!

Soutěž o knihu A přiveď zpět naše roztroušené…
probíhá od 26. května do 8. června 2021.

Náš tip pro ty, kteří tuto soutěž ještě moc neznají: Netipujte na začátku soutěže příliš vysoko! Jednou denně můžete své tipy upravovat a zvýšit tak šanci na výhru.

Související soutěž

Soutěž o 3 knihy A přiveď zpět naše roztroušené…

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeA přiveď zpět naše roztroušené…

Kraus, František R.

Cattacan, 2021

Napsat komentář