Děsivé varování před klimatickou změnou

neobyvatelna_zeme
Média nás pravidelně informují o různých klimatických katastrofách. Protože však o jednotlivých pohromách referují odděleně, mohou je čtenáři vnímat jako nesouvisející jevy. Do vzájemného kontextu dává klimatické katastrofy publikace Neobyvatelná Země, představující klima naší planety jako prostředí, kde všechno souvisí se vším.

Knihu Neobyvatelná Země, kterou vydalo nakladatelství Host v roce 2020, napsal americký novinář David Wallace-Wells. Ten zasvětil valnou část své novinářské kariéry právě psaní o klimatu. Recenzovaná kniha vznikla rozšířením jeho eseje The Uninhabitable Earth, jenž vyšel v červenci roku 2017 v magazínu New York jako nejhorší scénář postupu globálních klimatických změn, zjednodušeně nazývaných jako „globální oteplování“. Pro úplnost je třeba dodat, že esej byl mnohými klimatology kritizován pro údajnou zkreslenost údajů a přehnanost závěrů.

David Wallace-Wells se snaží svou knihou varovat před zhoubným vlivem, který má lidstvo na svou planetu. Upozorňuje na skutečnost, že nenápadnost klimatické krize může vyvolat dojem, že klima se mění velmi pomalu. Média, která informují o tajícím permafrostu, hořících lesích, ubývajících ledovcích, městech bez vody a dalších problémech obvykle nedávají tyto zprávy do vzájemného kontextu, může se tedy zdát, že se jedná o nahodilé a nespojité katastrofy. Autor však varuje, že v tomto případě všechno souvisí se vším. Svoji skoro až apokalyptickou předpověď staví na analýzách a výpovědích desítkách vědců.

Kniha poskytuje čtenářům souhrn informací o různých klimatických katastrofách, které dohromady tvoří mozaiku klimatické změny. Jako přínos lze hodnotit to, že publikace představuje na jednom místě různorodá fakta, která by jinak čtenář musel čerpat z mnoha rozličných zdrojů – jak již bylo poznamenáno, obvykle se totiž média věnují pouze různým aspektům klimatických změn a nesnaží se je analyzovat jako celek. Na druhou stranu však tato smršť údajů může na některé čtenáře působit vyčerpávajícím dojmem.

Jako nedostatek subjektivně vnímám to, že autor podhodnocuje smysl osobní odpovědnosti. Lze sice souhlasit s tím, že mnohem efektivnější jsou změny na politické úrovni, ale na druhou stranu si myslím, že lidé, kteří jsou ze své vlastní vůle rozhodnuti o potřebnosti změny, přijímají tato politická rozhodnutí snadněji. Bez pověstné křišťálové koule lze těžko odhadnout, nakolik (a zda vůbec) autor přehání svou pesimistickou vizi budoucnosti, každopádně lze jeho představu o nadcházejícím progresu klimatických změn vnímat jako jisté varování.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeNeobyvatelná Země
Život po oteplení

Wallace-Wells, David

Host, 2020

Napsat komentář