Bez obalu

Uzel_ZvireNadrzene
Bývaly doby, kdy vyslovení slova sex automaticky spouštělo menší či větší skandál. To už dnes většinou neplatí. Přes výrazné rozvolnění tabuizace právě U tohoto tématu však jistě neuškodí podívat se na člověka v intimních souvislostech zkušeným okem odborníka.

Téměř rok od svého vydání ke mně doputovala kniha Radima Uzla Zvíře nadržené. Již v únoru 2020 ji vydalo nakladatelství Epocha.

MUDr. Radim Uzel, CSc. bývá veřejnosti znám hlavně jako popularizátor věcí spojených se sexuální výchovou. Už méně se ví, že do svých stávajících osmdesáti let věku stihl vydat na čtyři desítky knih, z nichž většina nepřekvapivě míří právě k výše zmíněnému tématu. První vyšla už v roce 1987 pod názvem Ženské otazníky a orientovala se hlavně na otázky mateřství. Z ostatních titulů zmiňme třeba ještě alespoň jeden z těch novějších: Jak se žije padesátkám aneb čarodějnice neupalovat, jenž je produktem spolupráce s Danielou Kovářovou z roku 2017.

Zvíře nadržené patří ke skupině prací na téma partnerství, sexu a obecných pravidel i zvyklostí v rovině intimního lidského soužití vůbec. Radim Uzel platí za uznávaného odborníka, jenž disponuje schopností podat i citlivé až ožehavé problémy zábavnou formou a upoutat tím pozornost posluchačů i čtenářů v celém věkovém spektru. Pojďme se tedy podívat, co všechno se můžeme tentokrát dozvědět, a jak moc se vyplatilo na tuto knihu počkat.

Zvíře nadržené má v zásadě dvě formy. Ta první, vizuální dostala svou tvář díky ilustracím Jiřího Wintera (Neprakty). Jeho schopnost vykreslit postavy spoře oděných či dokonce zcela nahých žen i mužů (v menší míře) tak, že každého na první pohled upoutají, je pověstná.  Zásadním způsobem tak tato skutečnost přispívá k faktu, že knihu nelze přehlédnout. Osvědčené schéma ostatně není v případě titulů Radima Uzla žádnou novinkou. Nepraktovy kresby doplnily i další z autorových knih. Na zhruba sto třiceti stránkách tak tentokrát nalezneme několik desítek obrázků dokreslujících atmosféru právě probírané problematiky. U textu samotného je potřeba si uvědomit, že pochází z pera odborníka. Neočekávejme tedy dech beroucí romantický životní náhled. Připravit bychom se měli spíš na jakousi kombinaci volného jazyka a strohých fakt. Obsah pak osciluje mezi oběma mantinely v poměrně nepravidelném a dopředu neodhadnutelném poměru.

Útlý svazek tvoří deset kapitol, jejichž názvy z většiny charakterizují, o čem bude řeč. Posuďte sami: Biologická pravidla jsou věčná (jakési opakování zaběhlých schémat v intimním chování člověka), Jak se k sobě chováme? (čím že se to lišíme od ostatních živočichů?), Je manželství věčné? (trendy v otázkách kdysi až posvátného svazku), Jedna žena nebo harém? (jiný kraj, jiný mrav), Kluci s klukama a holky s holkama (asi není třeba víc vysvětlovat, ne?), Co je normální a co už ne (trochu jiný pohled na hranice akceptovatelného napříč světem), Kolik dětí? (plány a neplány, historie a současnost), Jak se liší katolíci od muslimů? (srovnání dvou monoteistických kultur), Sex je vlastně zboží (nenechte se mýlit, nejde jen o prostituci) a konečně Jak na sexuální nebezpečí a zločiny (o důležitosti výchovy, a to nejen v reálném, ale i ve virtuálním světě). Už prostý pohled na zmíněná témata dává tušit, že se obsahy kapitol v mnohém překrývají. A je tomu skutečně tak. Některé informace se dozvíme opakovaně, některé autor záměrně podrobí různým úhlům pohledu. Jen v jednom případě jsem měl pocit, že si informace protiřečí, ale nevylučuji, že jsem daný problém jen nesprávně pochopil. Nechám tedy, jako obvykle, vše na posouzení každého jednotlivého čtenáře.

Vlastní pojednání uzavírá čtyřstránkový výčet použité literatury a jen o málo kratší upoutávky na některé z titulů, jež Radimu Uzlovi v nakladatelství Epocha vyšly. Nedá mi to, abych nezmínil alespoň tři z nich: Sexuální život slavných z roku 2016, Nevěra a co s ní z roku 2010 a třeba Cesty za romantikou a erotikou z roku 2014. Ze zmíněných je patrná skutečnost, že v autorově díle lze po právu očekávat velice široký záběr pohledů na lidskou sexualitu i partnerské vztahy. Co z nich možná tak zřejmé není, ale co se táhne skrze všechny písemné i mluvené projevy Radima Uzla, je naprostá otevřenost a nulová tabuizace. Což může některým čtenářům přijít jako senzační přístup, jiným jako skandální, že? Nicméně přiznejme si, že ať už se na otázky sexuality díváme jakkoli, jde o aktivitu hýbající dějinami lidského rodu víc než cokoli jiného. Takto řečeno je tedy jasné, že přečíst si Zvíře nadržené nejenom že neuškodí, ale jde prakticky o povinnost. Vůči sobě samým i svým potomkům.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeZvíře nadržené

Uzel, Radim

Epocha, 2020

Napsat komentář