Vydavatelství Mladá fronta udělilo Literární cenu Arnošta Lustiga

20120517   SVET KNIHY  Praha    foto_perex
Na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy 2012 se ve čtvrtek 17. května 2012 uskutečnilo poprvé předání Literární ceny Arnošta Lustiga.


Vyhlášení ceny proběhlo v rámci udílení Výročních cen vydavatelství Mladá fronta. Literární cenu Arnošta Lustiga uděluje vydavatelství Mladá fronta a.s. a dědicové Arnošta Lustiga.
Cenu předala Eva Lustigová, dcera Arnošta Lustiga, českému spisovateli Pavlu Bryczovi za jeho knihu Tátologie aneb rady pro začínající tatínky, kteří nechtějí brzy skončit
(Mladá fronta, 2011, více o knize http://www.kniha.cz/tatologie/d-71088/).
V současné době vydává Mladá fronta dotisk Tátologie a Pavel Brycz chystá také pokračování.

 

 
Více o Arnoštu Lustigovi:
Arnošt Lustig se narodil 21. prosince 1926 v Praze, zemřel 26. února 2011 v Praze a patřil k nejvýznamnějším autorům v portfoliu vydavatelství Mladá fronta.
Od roku 2005 vyšlo v divizi Knih vydavatelství Mladá fronta 20 Lustigových děl. V červnu vyjde nejnovější kniha o Arnoštu Lustigovi z pera jeho dcery Evy Tvoje slza, můj déšt, která bude také obsahovat DVD stejnojmenného dokumentárního filmu.Premiéra filmu je 30. června 2012 na mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary (více na www.kviff.com).

 
Jako dospívající prošel ghettem v Terezíně a koncentračními tábory v Osvětimi a Buchenwaldu.
Zážitky z té doby představují těžiště jeho tvorby. Lustigovy literární příběhy vyzdvihují vnitřní síly člověka, které mu umožňují čelit ponížení a uchovat si lidskou důstojnost i v situacích krajního ohrožení. Specifikem je absolutní převaha ženských hrdinek, u nichž je konfrontace se smrtí znásobena rolí nositelek života a možné budoucnosti. Do české literatury vstoupil v roce 1957 sbírkou povídek Noc a naděje.
Po válce pracoval jako novinář v několika denících a rozhlase; mimo jiné byl i zpravodajem z izraelskoarabské války. Působil jako reportér a režisér Československého rozhlasu, redaktor týdeníku Mladý svět a scenárista na Barrandově. V roce 1968 emigroval. Nejprve žil krátce v Izraeli, potom v Jugoslávii a od roku 1970 v USA. Do Česka se v posledních dvaceti letech pravidelně vracel.

 

 
Knihy Arnošta Lustiga vydané v divizi Knihy vydavatelství Mladá fronta najdete na knižní webu Mladé fronty http://www.kniha.cz/

 

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeTátologie

Brycz, Pavel

Mladá fronta, 2011

Napsat komentář