Vydavatelství Mladá fronta si připomíná 88. výročí úmrtí Franze Kafky

perex_kafka
V neděli 3. června 2012 uplynolo 88 let od úmrtí světoznámého spisovatele Franze Kafky
(1883-1924), pražského, německy píšícího spisovatele židovského původu a jednoho z literárně nejvlivnějších a nejoceňovanějších spisovatelů 20. století.


Mladá fronta k tomuto výročí vydává dvě knižní novinky Život ve stínu smrti – Franz Kafka, Dopisy Robertovi od Josefa Čermáka a román Nádhera života, německého spisovatele Michaela Kumpfmüllera.
Poprvé dostává český čtenář do rukou samostatně vydaný soubor Kafkových dopisů Robertu Klopstockovi, studentu medicíny, s nímž Kafka navázal poslední velké životní přátelství. Jejich vztah od seznámení v Tatrách v roce 1921 až do posledního dne Kafkova života v rakouském sanatoriu roku 1924 se vyznačoval u Kafky vzácnou důvěrností.

Vytvářela jej nejenom realita nemoci, ale i společné literární a duchovní zájmy. Doplňuje a osvětluje jej také dosud nepublikovaná korespondence Roberta Klopstocka a Kafkovy družky Dory Diamantové s Kafkovou rodinou.

Znalec Kafkova díla Josef Čermák doprovází soubor dopisů obsáhlým výkladem o Kafkově celoživotním zápase s přesvědčením o vlastním nedostatečném vybavení pro život. Těžištěm výkladu jsou poslední léta Kafkova životního zápasu a role, dosud nedostatečně oceněná, kterou v ní hrál Klopstock. Kromě množství nových faktů je u Kafky v knize vylíčen dramatický střet dvou protichůdných léčebných přístupů.
Střetávala se tu tzv. přírodní léčba, jejímiž stoupenci byli Franz a Dora, a klasická, školská medicína, kterou usilovně vyžadoval Klopstock. Nad koncem života se však klene duha smíru. Bezmocnému tělu do posledka vládne duch umírajícího, stejně jasný ve smrti jako za života. (Mladá fronta, 2012, více o knize http://www.kniha.cz/zivot-ve-stinu-smrti/d-71100/).

 Kniha Život ve stínu bude slavnostně pokřtěna ve středu 6. června 2012 v 17 hodin ve Společnosti Franze Kafky, Široká 14, Praha 1.

Kniha Michaela Kumpfmüllera pojednává o poslední lásce Franze Kafky. V létě 1923 se Franz Kafka, který byl tehdy známý jen malému okruhu čtenářů, seznámil u Baltu s pětadvacetiletou kuchařkou Dorou Diamantovou. A během několika týdnů udělal to, co nepovažoval za nemožné: rozhodl se pro společný život v Berlíně v čase hyperinflace a sociálních nepokojů. Až do konce života v červnu 1924 se Kafka od Dory téměř neodloučil.

Z tohoto příběhu stvořil Michael Kumpfmüller (1961) výjimečný milostný román.
Kniha vychází v edici Moderní světová próza.
(Mladá fronta, 2012, více o knize http://www.kniha.cz/nadherazivota/ d-71086/)

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeŽivot ve stínu smrti - Franz Kafka
Dopisy Robertovi

Čermák, Josef

Mladá fronta, 2012

Napsat komentář