Kdo hledá, radu najde

poznani
Chcete se zdokonalit a uspět? Zajímá vás, jak zvládnout první pomoc u dítěte v nesnázích, nebo třeba péči o stárnoucího domácího mazlíčka? Víte, že výchova je důležitým aspektem prostupujícím celým životem? Začtěte se a zjistěte více…

Úvodní titul dnešních tipů je určen především ženám, které hledají své místo ve světě, chtějí si vybudovat pevnou sebedůvěru a být úspěšné. Megan Dalla-Camina coby průvodkyně názorně ukazuje, jak na to.

Cesta moderní ženy

Cesta moderní ženy je průvodce pro čtenářky, které hledají návod, jak žít právě takový život, jaký si vysnily, a za podmínek, jež si samy stanoví. Je to kniha pro ženy, které jsou připraveny hovořit samy za sebe a opřít se o svou vlastní sílu. Je to zároveň kniha pro ženy, které touží po životě, který je klidnější a srozumitelnější. Ženy se postupně oprošťují od mužských představ o úspěchu, které nejsou jejich vlastní, a už se nechtějí s muži srovnávat. Jsou připraveny plně uplatnit ženskou sílu, která byla po staletí terčem opovržení a vnímána jako podřadná. Autorka ilustruje životní pouť dnešních žen pomocí příkladů ze své vlastní práce s těmi, jimž pomáhala při rozhodování, jak a kam se vydat dál. Celý text je členěn do krátkých kapitolek, jejichž délka je ideální k četbě třeba během dojíždění do práce, polední přestávky nebo na konci dne, a jedná se o ideální dárek pro ženy bez ohledu na věk.

Autorka: Megan Dalla-Camina
Přeložil: Lumír Mikulka

Počet stran: 392
Vazba: vázaná
Formát: 154×215 mm
ISBN: 978-80-7625-131-1
Doporučená cena: 379 Kč

Knihu Cesta moderní ženy vydalo nakladatelství Metafora.

O autorce

Megan Dalla-Camina je oblíbenou autorkou, ženskou mentorkou, podnikatelkou a řečnicí a jednou z předních světových odborníků v oblasti vedení, dobrých životních podmínek a posílení ženského postavení. Je autorkou knih Getting Real About Having It All (česky Jak získat doopravdy to, co chceme, 2013), Lead Like A Woman a Simple a Soulful, Sacred: A Woman’s Guide to Clarity, Comfort and Coming Home to Herself.

Zdroj informací: autorčiny oficiální stránky

————————————————

Všichni starostliví rodiče (a nejen oni) jistě uvítají příručku první pomoci sloužící případům, v nichž je jejich dítě potřebuje. Shrnuje množství situací, jež mohou nastat, a přehledně je doplňuje o fotografie a rady, jak problémy řešit.

Jak zachránit své dítě

Příručka první pomoci, která by neměla chybět v žádné domácnosti, je určena pro rodiče, prarodiče, učitele, oddílové vedoucí a vůbec všechny, kdo se v práci nebo ve volném čase věnují dětem. Autoři, již mají dlouholetou praxi u záchranné služby, přístupně vysvětlují, jak poskytnout první pomoc dětem v různých situacích. Jednotlivé situace a stavy jsou přehledně zpracované podle nejnovějších poznatků a jsou doplněné fotografiemi a konkrétními příklady z praxe.

První pomoc pro rodiče a všechny, kteří se starají o děti
Autoři: Viliam Dobiáš, Branislav Podhoranský

Počet stran: 208
Vazba: brožovaná
Formát: 155×230 mm
ISBN: 978-80-257-3139-0
Doporučená cena: 328 Kč

Knihu Jak zachránit své dítě vydalo nakladatelství Argo.

Ukázka z knihy

Nejlepší a nejúčinnější je úrazům a náhlým onemocněním předcházet. Když se to nepodaří, je třeba znát jejich příznaky a projevy a zároveň umět rozlišit důležité a náhlé od méně důležitého. Dalším krokem je poskytnutí první pomoci a rozhodnutí o potřebě specializované pomoci. U mnoha náhlých stavů totiž laická první pomoc stačí a není potřeba, aby dítě zkontrolovali zdravotníci. V rámci poskytování první pomoci mohou nastat tři situace:

1. selže některá základní životní funkce, např. dýchání, krevní oběh, vědomí,
2. dojde k poškození některé části těla nebo tělesného orgánu,
3. relativně neškodný málo nebezpečný stav může přejít do stavu ohrožení života,
4. poškození/poranění/onemocnění je neškodné, povrchové, nehrozí nebezpečí z prodlení. (str. 13)

Přečtěte si celou ukázku.

O autorech

Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., anesteziolog, intenzivista a specialista urgentní medicíny promoval roku 1974 (LF UK Bratislava), aspiranturu ukončil v roce 1989 (LF UK) a habilitoval v roce 2009 (SZU Bratislava). Přes dvacet let působil u záchranné služby jen částečně a od roku 1998 se věnuje této práci již na plný úvazek. Přednáší na vysokých školách na Slovensku i v České republice. Je autorem či spoluautorem řady učebnic a odborných publikací a držitelem několika ocenění. Od roku 2013 zastává již druhé funkční období ve funkci prezidenta Slovenského červeného kříže.

MUDr. Branislav Podhoranský promoval v roce 2002 (LF UK Bratislava). V roce 2007 získal specializaci v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, kterou si v roce 2010 rozšířil o obor pediatrická anestezie. V současné době působí v Rakousku v nemocnici Landesklinikum Wiener Neustadt. Od začátku své lékařské kariéry aktivně působí u záchranné služby na Slovensku i v Rakousku. Publikuje a také vyučuje.

Zdroj informací: nakladatelství Argo (Viliam Dobiáš, Branislav Podhoranský)

————————————————

Dobře musíme pečovat nejen o děti, ale také o své domácí mazlíčky, máme-li nějaké. V následující publikaci se majitelé čtyřnohých psích kamarádů dozví, jak svému zvířátku zpříjemnit život a udržet jej plnohodnotný až do nevyhnutelného konce.

Psí senior ve veterinární ordinaci

Chce, aby váš pes zůstal fit co nejdéle?
Kupte si tuto knížku!
Třebaže se řada zdravotních potíží popsaných v této knize projeví u psů až ve stáří, na mnoho z nich si lze „zadělat“ již ve středním věku, ne-li dříve, takže rady, jak rozpoznat varovné příznaky možných nemocí a jak jim dlouhodobě předcházet jistě ocení majitelé psů všech věkových kategorií.
Veterinární lékařka Kateřina Kobzíková si při psaní této knihy vytkla hned několik úkolů:

  • seznámit čtenáře s procesy, které jsou spojené se stárnutím jejich psích parťáků
  • naučit je včas rozpoznat možné zdravotní potíže
  • přiblížit jim možnosti dnes již běžně dostupných preventivních geriatrických programů
  • vysvětlit problematiku výživy

Vyjma toho její publikace poskytuje cenná vodítka, jak porozumět práci veterinárního lékaře, umožňuje nahlédnout do toho, jak funguje organismu zvířete, a také dává odpovědi na otázky, které veterinární lékaři slýchají v ordinacích nejčastěji.

Autorka: Kateřina Kobzíková

Počet stran: 128
Vazba: vázaná
Formát: 150×210 mm
ISBN: 978-80-7428-379-6
Doporučená cena: 239 Kč

Knihu Psí senior ve veterinární ordinaci vydalo nakladatelství Plot.

Ukázka z knihy

Kdy je pes starý?

Kvůli rozmanitosti psích plemen nelze paušálně říci, od kdy již máme doma psího seniora. Můžeme si alespoň pomoci malým rozdělením na plemena trpasličí a malá, střední a na velké a gigantické rasy. Například doga může být již v šesti letech považována za psího seniora, oproti tomu třeba kokršpaněl je v tomto věku psem v nejlepších letech. Záleží samozřejmě na podmínkách prostředí a péče o zvíře. Jaké jsou tedy obecné příznaky stárnutí

– šedivění
– oslabování smyslů (horší sluch a zrak, popřípadě čich)
– změny chování
– snížení pohyblivosti
– nemoci typické pro stárnoucí pacienty (například obezita, artróza, nemoci kardiovaskulárního systému, choroby zubů a dásní apod.) (str. 7–8)

Prolistujte si kompletní ukázku.

————————————————

Stejně jako se celý život učíme, ani výchova sebe sama nezačíná a nekončí obdobím dětství a dospívání. Výchova jde ruku v ruce s učením – a Sebevýchova je velice důležitá. Proč? To zjistíte v dnešním závěrečném titulu.

Sebevýchova

​Chcete vědět, proč musí být člověk vychováván i v dospělosti? A proč by měl každý vychovávat především sám sebe? Zajímá vás, jak na to? Tato ojedinělá publikace vás seznámí s pedagogickými, psychologickými, filozofickými a dalšími aspekty výchovy sebe sama.
Kniha vychází z osobnostně orientované pedagogiky a z přesvědčení, že člověk není stroj, a proto nemá být řízen či formován, ale chráněn a kultivován. Na místo módního selfmanagementu staví sebevýchovu coby největší pedagogickou a životní výzvu. Sebevýchova je konečným cílem demokratického výchovného působení, proto by se jí měl zabývat každý přemýšlivý člověk, zejména ten, který na sebe bere část odpovědnosti za výchovu druhých. Odborníkům na vzdělávání kniha poskytne řadu teoretických podnětů a orientaci v mezioborové terminologii (součástí textu je i unikátní výkladový slovník sebereferenčních slov), všem čtenářům pak nabídne náměty k zamyšlení pro každodenní profesní i osobní rozvoj.

Teorie a praxe pedagogického ovlivňování sebe sama
Autor: Michal Zvirotský

Počet stran: 224
Vazba: brožovaná
Formát: 145×218 mm
ISBN: 978-80-271-2425-1
Doporučená cena: 299 Kč

 

Knihu Sebevýchova vydalo nakladatelství Grada.

Ukázka z knihy

Tematika sebevýchovy z odborného ani laického diskurzu nevymizela, naopak se v něm čile rozvíjí, ovšem v poněkud pozměněné podobě. Když se sebevýchovy a sebekázně v tichosti zřekla moderní pedagogika, ujala se jí teorie managementu.
Nahrazení sebevýchovy sebeřízením nebo sebekoučováním není jen pouhým jazykovým posunem nebo převlečením tradičního obsahu do modernějšího hávu, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ačkoli i tento jazykový posun je sám o sobě pozoruhodný a souvisí nejspíš se všeobecným odklonem od pojmů přirozeného světa a příklonem k terminologii mechanomorfní, technicistní. (str. 16)

Pokračujte ve čtení.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeCesta moderní ženy

Dalla-Camina, Megan

Metafora, 2020

zobrazit info o knizeSebevýchova
Teorie a praxe pedagogického ovlivňování sebe sama

Zvirotský, Michal

Grada, 2020

zobrazit info o knizeJak zachránit své dítě
První pomoc pro rodiče a všechny, kteří se starají o děti

Podhoranský, Branislav - Dobiáš, Viliam

Argo, 2020

zobrazit info o knizePsí senior ve veterinární ordinaci

Kobzíková, Kateřina

Plot, 2020

Napsat komentář