Hrdinové v zatěžkávacích situacích

zenyAosudy
Dnes budeme svědky reálných i románových osudů hrdinů, kteří prošli zatěžkávacími zkouškami. Pozastavíme se s nimi u zásadních momentů 20. století, kdy na vlastní kůži prožili válku, holocaust i okupaci, zavítáme do Mexika a nakonec zjistíme, jakou váhu mají sourozenecké vztahy.

Osud vypravěčky našeho úvodního titulu byl vskutku trnitý. Narodila se do maďarské židovské rodiny a jako šestnáctiletou ji nacisté deportovali do Osvětimi. Musela tančit pro Mengeleho, přežila několik lágrů i pochod smrti a ještě desítky let poté, co ji američtí vojáci osvobodili, čelila velkým traumatům. Toto je její příběh.

Máme na vybranou

Ve své knize, která je víc než jen memoárovou literaturou, nám Edith Egerová předkládá nejen napínavý a působivý příběh vlastního života, ale také inspirativní příběhy svých pacientů. Na jejich pozadí nám ukazuje, že všichni máme na výběr – rozhodnout se vystoupit z role oběti, osvobodit se z pout minulosti a začít naplno žít.
Edith Eva Egerová se narodila 29. září 1927 v maďarské židovské rodině v Košicích. V pouhých šestnácti letech ji nacisti deportovali do Osvětimi, kde jí zavraždili rodiče a kde musela tančit Mengelemu. Spolu se sestrou Magdou přežila několik lágrů i pochod smrti. V roce 1945 ji američtí vojáci vytáhli z hromady mrtvol v Mauthausenu. Ještě desítky let po válce bojovala s traumaty a pocitem viny. V Americe, kam nakonec s manželem za dramatických okolností po komunistickém převratu emigrovala, si udělala doktorát z klinické psychologie, vychovala tři děti a otevřela si terapeutickou praxi. Na žádost americké armády začala pomáhat vojákům ohroženým posttraumatickým stresovým syndromem. O své vlastní minulosti přitom zpočátku vůbec nedokázala mluvit. Pak se ale odhodlala mlčení prolomit a po pětatřiceti letech se vydala do Auschwitz. Teprve tam pochopila, že aby se mohla uzdravit, musí nejdřív odpustit. Ne Hitlerovi nebo Mengelovi. Ale sama sobě.

I v pekle může vzklíčit naděje
Autorka: Edith Egerová
Přeložil: Karina Matějů

Počet stran: 352
Vazba: vázaná
Formát: 142×218 mm
ISBN: 978-80-7252-829-5
Doporučená cena: 369 Kč

Knihu Máme na vybranou vydalo nakladatelství Práh.

Mám-li svůj život zachytit v jednom jediném okamžiku, jednom jediném obrazu, vidím tři ženy v tmavých vlněných kabátech, zaklesnuté do sebe, jak stojí na podivném prostranství. Zmáhá je únava. Boty mají pokryté vrstvou prachu. Čekají v dlouhé frontě.
Ty tři ženy, to jsme my, moje máma, sestra Magda a já. Je to naposled, kdy jsme spolu. Nevíme o tom. Nechceme si to připustit. Možná jsme moc unavené, abychom přemýšlely, co nás čeká. Život tak, jak jsme ho znaly, brzo skončí – rozdělí nás a už nikdy nic nebude jako dřív. Jenže to si člověk uvědomí až s odstupem.
Dívám se na nás tři zezadu, jako bych stála v řadě za námi. Proč mi má paměť dovolí spatřit jen matčin zátylek, a ne její tvář? Vlasy má zapletené do složitého drdolu. Magdě na ramena spadají světle hnědé vlny. Já mám tmavé vlasy schované pod šátkem. Máma stojí uprostřed a my se k ní s Magdou nakláníme. Nevím, zda jsme to my, kdo naši matku pomáhá udržet na nohou, nebo jsme to naopak my dvě s Magdou, kdo se o ni potřebuje opřít.

————————————————

O svých prožitcích z první poloviny 20. století vypráví i český rodák, malíř a spisovatel Józef Czapski. Ačkoliv dětství prožil v Praze, později se s rodinou přesunul na území dnešního Běloruska. Byl přímým účastníkem polsko-sovětské války a na začátku druhé světové války padl do sovětského zajetí. Jen zázrakem unikl smrti…

V nelidské zemi

Autor ve své knize vzpomíná na převratné události 20. století. Narodil se v Praze na Malé Straně, kde také prožil rané dětství. Později žil s rodinou na území dnešního Běloruska. V roce 1920 se účastnil polsko-bolševické války. Po napadení Polska hitlerovským Německem v září 1939 padl při ústupu do sovětského zajetí. Jako jeden z nemnoha unikl tragickému údělu polských důstojníků povražděných NKVD v roce 1940. Svědectví o zmizelých přátelích a kolezích a o svém neúspěšném pátrání po nich shrnul v knihách Starobělské vzpomínky a V nelidské zemi. Po válce žil Czapski v Paříži, kde příslušel k „silné hrstce“ polských exilových umělců a spisovatelů soustředěných kolem revue Kultura.

Autor: Józef Czapski

Počet stran: 528
Vazba: vázaná
Formát: 140×205 mm
ISBN: 978-80-200-3106-8
Doporučená cena: 695 Kč

Knihu V nelidské zemi vydalo nakladatelství Academia.

Při hledání tisíců ztracených kolegů jsem narazil na staré stopy polského utrpení a polských porážek. Vždyť do Kazaně a právě do Orenburgu byli od roku 1768 vyváženi barští konfederáti. Repnin odhadoval v roce 1771 jejich počet na 16 000. Shromažďovali je ve sběrných táborech na Litvě a odváželi je v kibitkách nebo je hnali pěšky přes Kyjev, Smolensk, Orel a Tulu do Kazaně, Orenburgu a dále na Sibiř. V roce 1774 se jich na Litvu vrátily pouze dva tisíce, potom se ještě vracely jednotlivé skupiny, které se dostávaly zpátky na vlastní pěst a využívaly většinou vzpoury nebo nepokoje. Amnestie vydaná carevnou Kateřinou se nevztahovala na různé kategorie, tedy ani na „zločince“, kteří v roce 1773 zosnovali společně se studenty spiklenecký útok na ruskou posádku v Krakově, ani na vyhnance, kteří pracovali ve stříbrných dolech a které vždy jen po několika jednotlivcích odváděli jako vojáky do ruských oddílů. Když se Poláci rozptýlení do pluků kolem řeky Ural a dále v hloubi Sibiře dozvěděli o  amnestijním ukazu carevny, požádali o  propuštění z  armády. Tato „vzpoura“ byla krutě potrestána. (str. 170)

Přečtěte si celou ukázku.

————————————————

Druhá polovina 20. století nebyla o nic méně bouřlivá než ta první. Jméno československého lékaře Františka Kriegela během ní nesmazatelně ulpělo v našich dějinách. Odvážil se vzepřít Sovětům i Husákovi a jako jediný odmítl v srpnu 1968 podepsat moskevskou kapitulaci. Více o jeho životě prozrazuje Ivan Fila.

Muž, který stál v cestě

Strhující román o Františku Krieglovi, který v srpnu 1968 jako jediný nepodepsal moskevskou kapitulaci.
Nové vydání bestselleru.
Strhující román o muži, který se v srpnu 1968 pod hrozbou likvidace vzepřel okupantské moci a jako jediný nepodepsal potupný moskevský dokument. Autor
Ivan Fíla rozehrává fascinující drama o hrdinství a zradě odhalující detailní pohled do životů lékaře a politika Františka Kriegla a jeho protivníka, ďáblova advokáta Gustava Husáka. Jsme svědky zákulisních intrik předcházejících osudné noci z 20. na 21. srpna 1968, pozadí únosu šesti československých stranických a vládních představitelů do Moskvy a postupného lámání charakterů během jednání v Kremlu. Ojedinělá kronika času a osudů o vězních dogmatu a touhách českého a slovenského národa na cestě do pekla.
Kniha čerpá z tajných moskevských archivů i z Krieglových osobních poznámek.

Autor: Ivan Fila

Počet stran: 256
Vazba: vázaná
Formát: 132×208 mm
ISBN: 978-80-7565-661-2
Doporučená cena: 298 Kč

Knihu Muž, který stál v cestě vydalo nakladatelství Jota.

Duben 1978. Hodiny na zdi ukrajovaly poslední vteřiny před půlnocí. Přitiskli hlavy k sobě, šťastně se na sebe usmáli.
„Všechno nejlepší, Františku…,“ řekla Riva s lehkým ruským přízvukem a políbila ho.
Bouchlo šampaňské. Špunt trefil perleťové srdce ve tvaru sedmdesátky visící na lustru. Připili si.
Jehla gramofonu dosedla na desku. Zazněl baryton Carlose Gardela. Božský Carlitos, král tanga, El Mago, jak mu dodnes říkají v Latinské Americe, a jeho nejslavnější píseň „Volver“ – vrátit se zpět.
I Kriegel by se rád vrátil – do doby před Únorem 1948, kdy jako nadšený komunista pomáhal v Praze ozbrojovat Lidové milice a věřil jako miliony jiných ve spásu lidstva, ve šťastné rudé zítřky. (str. 7)

Pokračujte ve čtení.

————————————————

V toulkách časem prozatím nekončíme. V roce 1968 se uruguayská básnířka, hlavní hrdinka románu Roberta Bolaňa, ukryla během policejního zásahu na záchodcích filosofické fakulty mexické univerzity. Strávila tam několik dní, během nichž se z kabinky stala cesta; tunel času do let minulých, ale i těch, které ještě nenastaly.

Amulet

Román Amulet navazuje na Divoké detektivy, podobně jako Vzdálená hvězda navazovala na Nacistickou literaturu v Americe. Vypravěčkou je Auxilio Lacouture, uruguayská básnířka a „matka všech mexických básníků“, která se v září roku 1968 při policejním zásahu na mexické univerzitě schovala na záchodě, kde přečkala několik dnů. Čas strávený na záchodě filozofické fakulty se stane tunelem času, který ji přenáší do minulých let v Mexiku i do těch, která má ještě před sebou. Ve strhujícím toku vyprávění, které sám Bolano přirovnává k partituře pro jediný nástroj, kdežto Divocí detektivové a 2666 jsou skladba pro orchestr, se objevují slavní skuteční i smyšlení básníci, malíři a další umělci včetně Artura Belana, a vypráví se také o cestování, o severním pólu a zapomenutých vraždách. Amulet je Bolanovým šestým románem, vydaným poprvé roku 1999 v nakladatelství Anagrama.

Autor: Roberto Bolaňo
Přeložila: Anežka Charvátová

Počet stran: 144
Vazba: vázaná
Formát: 165×240 mm
ISBN: 978-80-257-2975-5
Doporučená cena: 259 Kč

Knihu Amulet vydalo nakladatelství Argo.

Tento příběh bude horor. Bude to krimi, thriller, horor. Ale nebude tak vypadat. Nebude tak vypadat, protože ho vyprávím já. To já mluvím, proto tak nebude vypadat. Ale v podstatě je to příběh strašlivého zločinu. Jsem přítelkyně všech Mexičanů. Mohla bych říct: jsem matka mexické poezie, ale raději to neřeknu. Znám všechny básníky a všichni básníci znají mne. Takže bych to mohla tvrdit. Mohla bych říct: já jsem ta znásilněná matka, la chingada, a už po staletí tu vane zefýr, ale raději to neřeknu. Mohla bych například říct: seznámila jsem se s Arturitem Belanem, když mu bylo sedmnáct let a ještě to byl nesmělý klouček, psal divadelní hry a neuměl pít, ale to by bylo jistým způsobem redundantní, a mě naučili (vštípili mi to důtkami, železným pravítkem), že redundance jsou přebytečné, musím si vystačit s kostrou příběhu. Ale můžu říct, jak se jmenuji. (str. 10)

Přečtěte si kompletní ukázku a nahlédněte také do autorových dalších publikací: Nacistická literatura v Americe (1996), Vzdálená hvězda (1996) a Divocí detektivové (1998).

————————————————

Vyhraje touha po naplnění dávného snu, nebo starost o sourozence? Isma se po smrti matky léta starala o mladší sourozence, Aneeku a Parvaize. Nyní však konečně může odcestovat a žít sama pro sebe. Jenže má strach. Parvaize odjel do Sýrie, aby poznal svého otce džihádistu, a sestry nechal za sebou. Měly by se o něj strachovat?

Teplo domova

Úskalí věrnosti, lásky a víry na příběhu přistěhovalecké rodiny ve Velké Británii
Isma je volná. Vyrostla v Londýně a po matčině smrti se roky starala o mladší sourozence, dvojčata Aneeku a Parvaize. Nyní však přijala pozvání své profesorky a odjíždí do Ameriky, kde si konečně může splnit dávný sen. Nedokáže se ale přestat strachovat o svou krásnou a tvrdohlavou sestru Aneeku, která studuje práva v Londýně, ani o bratra Parvaize, který se zničehonic rozhodl dokázat, že je právoplatným synem svého otce džihádisty, jehož ovšem nikdy nepoznal. Parvaiz se dostal až do Sýrie a své nešťastné sestry nechal daleko za sebou. Co pro něj mohou udělat? Co by měly udělat? Vypovídá rozhodnutí jejich bratra také něco o jejich vlastních životech?

Autorka: Kamila Shamsieová
Přeložila: Tereza Marková Vlášková

Počet stran: 240
Vazba: pevná s přebalem
Formát: 135×205 mm
ISBN: 978-80-275-0154-0
Doporučená cena: 329 Kč

Knihu Teplo domova vydalo nakladatelství Host.

„Když jsem dokončila magistra, nečekaně jsme s mými sourozenci osiřeli. Jsou to dvojčata, tehdy jim bylo teprve dvanáct. Vzala jsem první práci, na kterou jsem narazila. Teď už jsou dospělí a já můžu navázat tam, kde jsem skončila.“
„Chcete navázat tam, kde jste skončila… ve Spojených státech, v Amherstu.“
„Kde jsem skončila se studiem, abych byla přesnější. Učí tam na univerzitě vedoucí mojí diplomky z londýnské ekonomky. Jmenuje se Hira Shahová. Klidně jí zavolejte. Budu nějakou dobu bydlet u ní, než si najdu něco vlastního.“
„V Amherstu.“ (str. 14)

Prolistujte si celou ukázku.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeMáme na vybranou
I v pekle může vzklíčit naděje

Egerová, Edith Eva

Práh, 2019

zobrazit info o knizeV nelidské zemi

Czapski, Józef

Academia, 2020

zobrazit info o knizeMuž, který stál v cestě

Fila, Ivan

Jota, 2020

zobrazit info o knizeAmulet

Bolaňo, Roberto

Argo, 2020

zobrazit info o knizeTeplo domova

Shamsieová, Kamila

Host, 2020

Napsat komentář