Osudy židovských lékarníků

Lekarny s Davidovou hvezdou
Slovo šoa je židovský výraz pro holocaust, během kterého byly vyvražděny miliony osob převážně židovského původu. Tomáš Arndt se zaměřil na osudy lékárníků, vědců a podnikatelů ve farmaceutickém průmyslu během této tragické kapitoly dějin.

Kniha se zabývá osudy židovských majitelů lékáren a farmaceutů v Československu v letech 1938–1945. Vychází z jejich profesního, společenského a sociálního postavení před druhou světovou válkou a sleduje jejich životy během šoa s ohledem na odlišnou politickou situaci v různých částech zaniklého státu. Autor připomíná rovněž osudy některých vědců nebo podnikatelů ve farmaceutickém průmyslu. Životu některých obětí i přeživších je věnován podrobnější výklad, pokud to dovolují dochovaná svědectví. V závěru knihy se autor zabývá situací těch, kteří přežili.

Ukázka z knihy

PhMr. Paul Fanta byl nejprve od roku 1935 do roku 1936 nájemcem koncesované lékárny Moravia v Moravské Ostravě na Nádražní třídě 62. Lékárnu si pronajal od PhMr. Karla Moravce, který ji v roce 1928 založil. V roce 1936 ji PhMr. Fanta odkoupil od původního majitele. V lékárně začala později pracovat i jeho žena PhMr. Tekla Fantová (rozená Ameisová). (str. 205)

Doporučujeme

Téma holocaustu přibližují populárně-naučné i beletristické tituly:

zobrazit info o knize    zobrazit info o knize    zobrazit info o knize   zobrazit info o knize

Lékárny s Davidovou hvězdou v čase šoa

Osudy židovských farmaceutů v meziválečném Československu a během genocidy za druhé světové války
Autor: Tomáš Arndt

Počet stran: 468
Vazba: brožovaná
Formát: 156×232 mm
ISBN: 978-80-200-3049-8
Doporučená cena: 450 Kč

 

Knihu Lékárny s Davidovou hvězdou v čase šoa vydalo nakladatelství Academia. Nezapomeňte si prolistovat ukázku.


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953, původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeLékárny s Davidovou hvězdou v čase šoa
Osudy židovských farmaceutů v meziválečném Československu a během genocidy za druhé světové války

Arndt, Tomáš

Academia, 2020

Napsat komentář