Renesanční člověk Ondřej Sekora

Sekora mravenci a jine prace
Ondřej Sekora sehrál významnou roli v první polovině 20. století a ovlivnil českou kulturu, ve které zanechal výraznou stopu. Obsáhlá monografie se věnuje všem okruhům jeho činnosti a nabízí komplexní vhled do jeho života. Součástí je bohatý obrazový materiál.

Ondřej Sekora (1899–1967) byl významný ilustrátor a tvůrce dětských knih, jehož nejslavnější hrdiny dodnes zná v podstatě každé malé dítě. Současně zanechal nepřehlédnutelnou stopu v dějinách české žurnalistiky, sportu, divadla, audiovizuálních médií či komiksu a obecně patří k nejzásadnějším tvůrcům domácí populární kultury první poloviny dvacátého století. Tato výpravná monografie je rozdělena do dvanácti kapitol, které detailně zkoumají jednotlivé okruhy Sekorových rozsáhlých tvůrčích aktivit. Díky takto široce pojatému záběru, ale i díky přístupu k Sekorovu aktuálně zpracovanému archivu a spolupráci s řadou institucí, jež mají v držení sekorovské fondy, nabízí publikace mnohem komplexnější pohled na Sekorův život a dílo, než byl v případě tohoto domněle dobře známého tvůrce dosud k dispozici. Monografie je provázena bohatým obrazovým materiálem; reprodukce se dočkalo mnoho originálů a artefaktů, které zatím nebyly širší veřejnosti známy, včetně jeho soukromé malířské tvorby a studijních kreseb.

Ukázka z knihy

Výrazně formativním zážitkem byly pro Sekoru dva roční pobyty v plodném uměleckém prostředí Paříže, kam byl vyslán jako redaktor svého domovského listu. V průběhu první cesty, uskutečněné od podzimu 1923 do léta 1924, zde na Akademii Grande Chaumière intenzívně navštěvoval volně přístupný ateliér večerního kreslení aktu dle živého modelu. Právě zde zřejmě vznikla část početné série svěžích dochovaných kresebných skic ženských figur, jež dodnes z jeho díla známe. Ve figurativních pokusech jistě Sekora pokračoval i po návratu domů, a to zřejmě i v technice olejomalby. (str. 114)

Sekora mravenci a jine prace 1

Zajímavosti o knize

Publikace Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce vychází u příležitosti stodvacátého výročí tvůrcova narození a zároveň jako doprovod stejnojmenné výstavy připravené Moravským zemským muzeem v Brně.
Rozsáhlá výstava, kterou MZM přichystalo k 120. výročí Sekorova narození, reflektuje všechny jeho základní autorské polohy a ukazuje pestrost fazet jeho tvorby. Základ prezentace tvoří vlastní bohatý fond muzea doplněný výpůjčkami z řady dalších sbírkotvorných institucí. Expozice obsahuje originály ilustrací ze Sekorových slavných i méně známých knih, novinové kresby a karikatury, soukromou malířskou tvorbu, scénografické projekty i loutky vytvořené podle Sekorových návrhů. Výstavu bude provázet vydání obsáhlé monografie s bohatým obrazovým materiálem, přičemž se reprodukce dočká řada originálů a artefaktů, které byly dosud širší veřejnosti neznámé.

Zdroj informací: Moravské zemské muzeum

Sekora: Mravenčí a jiné práce

Autor: Tomáš Prokůpek

Počet stran: 336
Vazba: vázaná
Formát: 245×310 mm
ISBN: 978-80-7028-258-2
Doporučená cena: 1199 Kč

 

Knihu Sekora: Mravenčí a jiné práce vydalo nakladatelství Akropolis. Můžete si prolistovat ukázku.

O autorovi

Tomáš Prokůpek působí jako vedoucí Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea, specializuje se na dějiny středo a východoevropského komiksu a jeho vazby na karikaturu a ilustraci.

Zdroj informací: TZ


Nakladatelství Akropolis vzniklo v roce 1990 jako soukromé nakladatelství Jiřího Tomáše. V prvním roce své existence vydávalo knihy ve spolupráci s Agenturou Tip-Š a po stejnou dobu poskytovalo nakladatelský servis a. s. TV Spektrum.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeSekora: Mravenčí a jiné práce

Prokůpek, Tomáš

Akropolis, 2020

Napsat komentář