Dějiny prvorepublikového trampingu

Cesky tramping
Se vznikem Československého státu se na scéně objevil i nový fenomén v podobě trampingu. Ten si získal na popularitě a ve 30. letech se k němu hlásily desetitisíce mládežníků. Projevil se ve sportu i kultuře. Trojice autorů se zaměřila na jeho dějiny.

Záhy po vzniku Československa v roce 1918 se na scéně objevuje nový a skutečně nepřehlédnutelný fenomén – TRAMPING. Nebyl jen dočasnou zálibou několika kluků a holek. Právě naopak! I přes prvotní nedůvěru rodičů či učitelů, přes nevoli státních orgánů i mládežnických či tělovýchovných organizací stále rostl a mohutněl. V průběhu 30. let se k němu hlásily desetitisíce mladých lidí. Co je na trampování přitahovalo? Na začátku určitě víkendová volnost. Touha vzít život aspoň během krátké sobotní a nedělní svobody do svých rukou. A to včetně toho sexuálního. Však také českou společností občas zněly hlasy, že tramping je vlastně hnutím sexuálním. Ale pozor, tramping nebyla jen romantika táborových ohňů a odchod ze zkaženého města do chrámu léčivé přírody. Tramping byl nedílnou součástí prvorepublikového systému a ten z něj nakonec dovedl těžit. Dokladem je třeba komerční šíření trampské písničky hudebním průmyslem. Nepřehlédnutelným se stal i trampský sport a mezinárodní úspěchy trampů-sportovců. Trampové se alespoň na čas stali lákavým voličským rezervoárem politických stran. Dějiny prvorepublikového trampingu jsou tak vlastně zajímavou historií meziválečné společnosti a mladého československého státu.

Ukázka z knihy

Ačkoliv trampové odcházeli ve svém volném čase do československé přírody, aby se odstřihli od městského prostředí a civilizace vůbec, absolutně se jim to nemohlo podařit. Aniž si to třeba uvědomovali, do lesů si s sebou odnášeli mnoho aspektů a vlivů spojených s tehdejší společností, od které se snažili alespoň o víkendu oprostit. Mezi ně zahrňme i soudobé kulturní a zábavní trendy. Tramping totiž vycházel z masové kultury a zábavy, zpětně ji ovlivňoval a postupně se stal i její plnohodnotnou součástí. Jak a proč k tomu došlo? (str. 133)

Přečtěte si celou ukázku.

Český tramping v časech formování a rozmachu

Autoři: Jan Krško, Jan Pohunek, Jan Randák

Počet stran: 244
Vazba: brožovaná
Formát: 157×232 mm
ISBN: 978-80-200-2897-6
Doporučená cena: 265 Kč

 

Knihu Český tramping v časech formování a rozmachu vydalo nakladatelství Academia.

O autorech

Jan Krško (* 1972) se zabývá historií už od dětství. Věnuje se církevním dějinám v období vzniku republiky a meziválečnému trampingu. V souvislosti s knihou o Pavlíkovu zasáhl i do oblasti raného novověku a středověku.

Zdroj informací:  autorovy stránky

Jan Pohunek se narodil v Praze roku 1981. Po gymnáziu vystudoval archeologii a etnologii, v současnosti pracuje v Národním muzeu. Občas něco napíše, na studia ale ještě úplně nezanevřel a postgraduálně se teď v Praze na FF UK zabývá pověstmi, které se vztahují k ruinám a opuštěným místům obecně.

Zdroj informací:  autorovy stránky

PhDr. Jan Randák, Ph.D. působí jako odborný asistent na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Původně se zabýval dějinami 19. století, zvláště procesem formování novodobého českého národa a revolucí 1848/1849. V posledních letech se však větší měrou orientuje na české soudobé dějiny ve středoevropském kontextu. Konkrétně se zabývá politikou dějin a paměti či formováním kolektivních identit. Je autorem knihy V záři rudého kalicha.

Zdroj informací: Nakladatelství Lidové noviny


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953, původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeČeský tramping v časech formování a rozmachu

Krško, Jan – Mareš, Jan – Pohunek, Jan – Randák, Jan – Špringl, Jan

Academia, 2019

Napsat komentář