Pohled do novodobých dějin jedné ze světových velmocí

Dejiny Cinske lidove republiky
Trojice autorů si dala za cíl zmapovat dějiny Čínské lidové republiky od roku 1949 do roku 2018. Věnují se i politickým aspektům, historii vztahů mezi Československem a Čínou a neopomněli ani kulturu či literaturu. Součástí jsou i černobílé fotografie.

Předkládaná publikace přehledně představuje dějiny a politický vývoj nejlidnatějšího státu světa a zároveň nastupující světové mocnosti. Analyzuje jak vnitropolitický vývoj ČLR od jejího vzniku v roce 1949, tak i vnější vlivy, které tuto zemi zásadním způsobem ovlivňovaly a formovaly. Zaměřuje se zvláště na otázky, které v současné době rezonují naším mediálním prostorem. Podrobně mapuje historii česko(slovensko)-čínských vztahů, události na náměstí Brány nebeského klidu v červnu 1989 a jejich důsledky, popisuje i problematické postavení národnostních menšin. Snaží se také přiblížit klíčové trendy kulturního vývoje se zvláštním zřetelem k literatuře a k překladům děl předních čínských spisovatelů do češtiny.
Zatímco do konce sedmdesátých let minulého století patřila ČLR k nejchudším zemím světa a místo ekonomických problémů řešila z dnešního pohledu nesmyslné ideologické otázky, na začátku osmdesátých let nasadila čínská vláda kurz „ekonomika především“. Dosáhla v tomto smyslu obdivuhodných výsledků, ale platí za to příliš vysokou daň: narůstají rozdíly mezi životní úrovní i mezi životním stylem jednotlivých vrstev společnosti, přes nespornou snahu se nedaří řešit následky krajně znečištěného životního prostředí, honba za úspěchem a hmotným zabezpečením způsobuje stres a ztrátu tradičních hodnot. Problematický je i vztah centra k okrajovým oblastem a razantní vstup sebevědomé Číny na mezinárodní politickou scénu.Čína je tady a musíme s ní počítat. Chceme-li jí porozumět, nebo než ji začneme kritizovat, měli bychom znát historické zázemí pozitivních i negativních aspektů jejího současného vývoje. K tomu má přispět tato kniha.

Ukázka z knihy

Na rozdíl od Indie a a většiny dalších asijských zemí se Čína nikdy nestala kolonií jako celek. Před otevřením Suezského průplavu a před dobudováním Transsibiřské magistrály byla Evropě příliš vzdálená. Navíc byly obrovské prostory čínského vnitrozemí, sestávající z pouští, polopouští, stepí a neschůdných hor, ekonomicky těžko využitelné. (str. 17)

Dejiny Cinske lidove republiky 1

Dějiny Čínské lidové republiky 1949–2018

Autoři: Ivana Bakešová, Ondřej Kučera, Martin Lavička

Počet stran: 448
Vazba: vázaná
Formát: 145×205 mm
ISBN: 978-80-7422-596-3
Doporučená cena: 469 Kč

 

 

Knihu Dějiny Čínské lidové republiky 1949–2018 vydalo Nakladatelství Lidové noviny. Nezapomeňte si přečíst ukázku.


Nakladatelství Lidové noviny vzniklo v roce 1993 v deníku Lidové noviny. Tento původ do jisté míry předurčil vydavatelský směr NLN. Tituly a projekty mají převážně odborný, vzdělávací a informační charakter s důrazem na mimořádnou náročnost, kvalitu a novost obsahu i zpracování. Nakladatelství se cítí odpovědné za obsah textů, které připravuje, i za myšlenky, které svou prací podporuje. Je pro něj důležité správné a bohaté užívání českého jazyka a váží si toho, že s ním spolupracuje řada vynikajících odborníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeDějiny Čínské lidové republiky 1949–2018

Bakešová, Ivana – Kučera, Ondřej – Lavička, Martin

Nakladatelství Lidové noviny, 2019

Napsat komentář