Kolektivní monografie jako dárek k jubileu

Souboj mecu ideji a charakteru
K životnímu jubileu profesora Ivana Šedivého vznikla kolektivní monografie. Autoři jednotlivých příspěvků se věnovali hlavnímu tématu v podobě války, ať už se jednalo o její dopady na životy lidí či ekonomické nebo diplomatické vztahy.

Válka je ústředním tématem odborného záběru profesora Ivana Šedivého a jí také věnovali pozornost autoři většiny příspěvků otištěných v této kolektivní monografii. Zajímají je dopady války na rozdílné životy jedinců (např. rodiny kancléře Přemysla Šámala nebo pracovníka rozhlasu K. Kyncla), a to v různých obdobích (německá okupace, komunismus aj.). Nalezneme tu však i příspěvky s přesahy do vzdálených zemí, jakými jsou Kolumbie a Japonsko, a texty s články zabývajícími se problematikou ekonomickou, diplomatickými vztahy či prototypy a symboly českých dějin. Otevírají se před námi i stále citlivá a současná témata, mezi něž patří vývoj česko-německých vztah či struktura a principy fungování tajné policie v Československu. Neméně aktuálním je publikování nikdy nevydaného příspěvek vzácného tisku z 16. století.

Ukázka z knihy

Není pochyb o tom, že na počátku dvacátého století bylo Japonsko jedinou zemí nezápadního kulturního okruhu, která si úspěšně osvojila západní model modernizace. Poněkud menší shoda však panuje v otázce, do jaké míry Japonsko prošlo v této době i tzv. „modernizací intelektuální“, která byla nutným předpokladem úspěšného zavádění západních institucí a politik. Do jisté míry je tento problém obecné povahy a souvisí intelektuálními dějinami per se. (str. 132)

Souboj mečů, idejí a charakterů

K životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého
Autoři: Jana Čechurová, Josef Žemlička a další 

Počet stran: 416
Vazba: vázaná
Formát: 142×218 mm
ISBN: 978-80-7422-725-7
Doporučená cena: 439 Kč

 

Knihu Souboj mečů, idejí a charakterů vydalo Nakladatelství Lidové noviny. Můžete si prolistovat ukázku.

O autorech

Jana Čechurová se badatelsky zaměřuje na dějiny politických a společenských elit a elitních spolků, především v období první republiky, rozsáhlá ediční činnost se zaměřením na osobní prameny. Působí na Ústavu českých dějin FF UK v Praze.

Zdroj informací: Ústav českých dějin

Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (nar. 1946 ve Slaném) patří k našim předním medievalistům, jenž se specializuje především na dějiny přemyslovského obdobíod 10. do počátku 14. století, vznik měst, středověké osídlení a kolonizaci, počátky a rozmach české šlechty a strukturální proměny středověké společnosti. Po vystudování filosofické fakulty UK, obor archivnictví – pomocné vědy historické (1970), kdy jeho učiteli byli zejména profesoři Z. Fiala a I. Hlaváček, působil v akademickém Ústavu čsl. a světových dějin, dnešním Historickém ústavu AV ČR, kde pracuje i nyní. Od roku 1990 přednáší i na filosofické fakultě UK, kde dosáhl profesury, a je též vědecky činný v pražském Centru medievistických studií. Je autorem téměř stovky studií a článků v našich a zahraničních odborných časopisech a také četných monografií, vědeckých i populárněji zaměřených. Z nich jmenujme například Vývoj osídlení dolního Poohří a českého středohoří do 14. století (1980), Století posledních Přemyslovců (1986, 1998), Zlatá bula sicilská (1987), Přemysl Otakar I. (1990), Čechové, Němci a stát Přemyslovců (1991), Čechy v době knížecí (1997), Počátky Čech Královských 1198–1253 (2002).

Zdroj informací: Nakladatelství Lidové noviny


Nakladatelství Lidové noviny vzniklo v roce 1993 v deníku Lidové noviny. Tento původ do jisté míry předurčil vydavatelský směr NLN. Tituly a projekty mají převážně odborný, vzdělávací a informační charakter s důrazem na mimořádnou náročnost, kvalitu a novost obsahu i zpracování. Nakladatelství se cítí odpovědné za obsah textů, které připravuje, i za myšlenky, které svou prací podporuje. Je pro něj důležité správné a bohaté užívání českého jazyka a váží si toho, že s ním spolupracuje řada vynikajících odborníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeSouboj mečů, idejí a charakterů
K životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého

Čechurová, Jana – Žemlička, Josef

Nakladatelství Lidové noviny, 2019

Napsat komentář