Ohlas husitství v umění a architektuře

Inter Arma Silent Musae
Jakým způsobem se husitství projevovalo ve výtvarném umění, architektuře a sochařství v předbělohorském období, v 19. století a na počátku 20. století? Na to vám odpoví nová kniha Markéty Jarošové.

Tématem této knihy je husitství a jeho ohlas ve výtvarném umění a v architektuře v českých zemích v době předbělohorské, ale i v 19. a na počátku 20. století, kdy se zájem o Jana Husa jakožto národního hrdinu stal opět aktuálním. Utrakvistické prostředí Čech tvořilo v rámci Evropy specifickou kulturní oblast, jejíž výraznou součástí byla i architektura a umělecké zakázky příslušníků strany podobojí. Avšak ne vždy je dnes možné v umělecké produkci „doby husitské“ spolehlivě rozpoznat právě díla reformně smýšlejících objednavatelů. Jádro knihy tvoří soubor případových studií o proměně společnosti v neklidné době husitských válek a po nich, o architektuře, malířství a sochařství, které různými způsoby reflektují jak boje utrakvistů za sebeurčení, tak naopak jejich snahy o konsenzuální zapojení se do běžného církevního života.

 

Inter Arma Silent Musae?

Autorka: Markéta Jarošová

Počet stran: 288
Vazba: vázaná
Formát: 178×245 mm
ISBN: 978-80-7422-715-8
Doporučená cena: 299 Kč

Knihu Inter Arma Silent Musae? vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

 

Ukázka z knihy

Renesančnímu portálu benediktinského klášterního kostela sv. Jiří na Pražském hradě byla v minulosti věnována nemalá pozornost a byl analyzován zejména po své formální a částečně i obsahové stránce. Tento příspěvek se zaměřuje především na vazby mezi pražským svatojiřským klášterem a vládnoucími dynastiemi Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců, s nimiž je tato stavba pevně dynasticky provázaná od počátku svého vzniku až po zhotovení tohoto portálu. Vzhledem k zasvěcení baziliky budeme sledovat význam kultu sv. Jiří, jehož uctívali zdejší panovníci napříč dynastiemi po několik století, a v této souvislosti připomeneme svatojiřský kult v kontextu úcty k českým zemským patronům. (str. 156)

Přečtěte si celou ukázku.

 

Markéta Jarošová

PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D., je vědecká pracovnice v oboru křesťanského umění. Zaměřuje se na středověké a renesanční umění. Hlavní oblastí jejího vědeckého zájmu je dále muzeologie a kurátorství. Je také spoluautorkou knihy Ora et labora.

Informace byly čerpány ze stránek Katolické teologické fakulty UK.


Nakladatelství Lidové noviny vzniklo v roce 1993 v deníku Lidové noviny. Tento původ do jisté míry předurčil vydavatelský směr NLN. Tituly a projekty mají převážně odborný, vzdělávací a informační charakter s důrazem na mimořádnou náročnost, kvalitu a novost obsahu i zpracování. Nakladatelství se cítí odpovědné za obsah textů, které připravuje, i za myšlenky, které svou prací podporuje. Je pro něj důležité správné a bohaté užívání českého jazyka a váží si toho, že s ním spolupracuje řada vynikajících odborníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeInter Arma Silent Musae?

Jarošová, Markéta (ed.)

Nakladatelství Lidové noviny, 2019

Napsat komentář