Mineralogická perla Krušných hor

Jachymov
Málokteré město v České republice má tak bohatou a pohnutou historii jako Jáchymov v Krušných horách. Geologii a nálezům ušlechtilých minerálů stříbra se věnuje nová publikace, které předcházelo mnohaleté bádání. Součástí je i bohatá fotografická příloha.

Pětisetletá historie dnes malého městečka v Krušných horách byla bohatá – v době svého založení v 16. století se stal Jáchymov světoznámým díky nálezům ušlechtilých minerálů stříbra a technickému pokroku v hornictví a přírodních vědách, které sem lákalo učence z celé Evropy.
V 19. století se rozvinula jedinečná výroba uranových barev a na přelomu 19. a 20. století zdejší smolinec proslul objevem dvou nových radioaktivních prvků ¬ polonia a radia. V polovině 20. století se Jáchymov zapsal do historie smutně, znevolněním tisíců lidí zneužitých komunistickým režimem k těžbě uranu. V celém průběhu dolování od raného novověku po současnost byly horníky, báňskými úředníky a vědci nalézány unikátní vzorky minerálů, které nepřestávají udivovat svou kvalitou i pestrostí zastoupených druhů. Postupem času se z Jáchymova stala mineralogická lokalita světového významu.
Tato kniha je rozdělena na tři základní části: historie nálezů jáchymovských stříbrných bonanz, nástin geologie a přehled nejvýznamnějších primárních a sekundárních minerálů. Publikace je výsledkem mnohaletého bádání autorů v archivech i v podzemí jáchymovského rudního revíru. Kniha je bohatě ilustrována fotografiemi minerálů z českých i zahraničních muzeí a soukromých sbírek, snímky uměleckých děl zhotovovaných z místních minerálů, reprodukcemi historických map a terénními fotografiemi z povrchu i podzemí.

Ukázka z knihy

Ryzí bismut je typickým a nedílným prvkem asociace Ag-Bi-Co-Ni-U, k níž se jáchymovské žíly řadí. Vyskytl se téměř na všech půlnočních žilách ve značném vertikálním rozsahu. Sekundární minerály Bi, tedy produkty supergenní alterace ryzího bismutu, byly zpravidla nalézány v oblasti šachty Rovnost I, jámy č. 12 (Rovnost II), jámy č. 14 a šachty Eduard. V prostoru šachet Svornost a Josef tato asociace chybí, typická oxidační zóna zde není hornickými pracemi zastižena. Její nejpodstatnější část byla pravděpodobně denudována v období konce třetihor a zejména čtvrtohor a stávající, zachovaná oxidační zóna není příliš známa, neboť hornické práce nalézající se mezi štolou Barbora a dnešním povrchem jsou nepřístupné. (str. 517)

Jachymov 1

Jáchymov

Mineralogická perla Krušných hor
Autor: Vladimír Horák, Jakub Plášil, Pavel Škácha

Počet stran: 688
Vazba: vázaná
Formát: 213×268 mm
ISBN: 978-80-200-2931-7
Doporučená cena: 850 Kč

Knihu Jáchymov vydalo nakladatelství Academia. A nezapomeňte si přečíst ukázku.


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953, původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeJáchymov
Mineralogická perla Krušných hor

Horák, Vladimír – Plášil, Jakub – Škácha, Pavel

Academia, 2019

Napsat komentář